home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "RowCrop"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 89.

Bertelsen, I.; Nielsen, E.E. and Sørensen, P. (2015) Radrensninger i efterafgrøder kan begrænse rodukrudt. LandbrugsAvisen, 19 June 2015, 25 (2), p. 5.

Bertelsen, Inger (2018) VIDEO: Økologiske planteavlere kan med fordel så korn på større rækkeafstand. .

Bertelsen, Inger (2018) VIDEO: Økologiske planteavlere kan med fordel så korn på større rækkeafstand 2. , https://www.youtube.com/watch?v=RiotBvspt_4&feature=youtu.be.

Bertelsen, Inger (2017) Sådan etableres efterafgrøder ved radrensning. Magasinet MARK, May 2017, p. 40.

Bertelsen, Inger (2016) Vårsæd dyrkning. In: Oversigt over landsforsøgene - økologisk dyrkning. SEGES P/S, Aarhus C, Denmark, pp. 269-271.

Bertelsen, Inger (2016) RowCrop forsøgsaktiviteter 2016. , www.nfts.dk.

Bertelsen, Inger and Olsen, Lars Egelund (2015) Nye maskiner - nye muligheder. Økologisk Nyhedsbrev nr. 4, maj 2015, 12 May 2015, p. 4.

Blume, Steffen (2018) Radrensning eller bredsåning? RowCrop. .

Blume, Steffen (2018) Kan radrensning erstatte ploven? Økologisk Planteavlsberetning 2017, 2017, p. 4.

Blume, Steffen (2018) Markbesøg i demonstration, Row-Crop-forsøg i vårbyg på Økologisk Plantedag 2018. Workshop at: Økologisk Plantedag 2018, Roskilde, Denmark. [Completed]

Blume, Steffen (2016) Det nyeste inden for rækkedyrkning. .

Blume, Steffen (2016) Radrensning - hvornår giver det mening? Økologisk Planteavlsberetning 2016, 2016, pp. 14-15.

Blume, Steffen (2016) Striglekursus og Maskindemo 31-05-2016. .

Blume, Steffen (2015) Erfaringer og nye trends i rækkedyrkning. .

Blume, Steffen (2015) Erfaringer og foreløbige resultater med rækkedyrkning i RowCrop-projektet. Økologisk Planteavlsberetning 2015, 23 October 2015, pp. 16-17.

Blume, Steffen (2015) Markvandring, grøngødninger ifm. radrensning 20-10-2015. . [Completed]

Blume, Steffen (2014) Rækkedyrkning og grøngødninger - et godt match. .

Blume, Steffen (2014) Rækkedyrkning og grøngødninger - en god kombination. Økologisk Planteavlsberetning 2014, 24 October 2014, pp. 10-11.

Blume, Steffen (2014) Oplev nyeste teknologi inden for radrensere. .

Boesen, Ninna Rieper (2015) Termination of cover crops with reduced tillage methods in organic agriculture. Thesis, University of Copenhagen , Dept. Plant and Environmental Sciences. .

De Notaris, Chiara; Rasmussen, Jim; Sørensen, Peter; Melander, Bo and Olesen, Jørgen E. (2019) Manipulating cover crop growth by adjusting sowing time and cereal interrow spacing to enhance residual nitrogen effects. Field Crops Research, 234, pp. 15-25.

De Notaris, Chiara; Rasmussen, Jim; Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2019) Deposition of C and N in the soil from legume-based cover crops – quantification and mineralization. To be decided, 00-00. [draft]

De Notaris, Chiara; Rasmussen, Jim; Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2018) Legume-based cover crops benefit crop yield and reduce nitrate leaching. .

De Notaris, Chiara; Rasmussen, Jim; Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2018) Nitrogen leaching: a crop rotation perspective on the effect of N surplus, field management and use of catch crops. Agriculture, Ecosystems and Environment, 255, pp. 1-11.

De Notaris, Chiara; Sørensen, Peter; Rasmussen, Jim and Olesen, Jørgen E. (2018) N fertilizer value of legume-based catch crops. Poster at: 20th Nitrogen workshop, Rennes, France, 24-27 June 2018. [Unpublished]

De Notaris, Chiara; Sørensen, Peter; Rasmussen, Jim and Olesen, Jørgen E. (2016) Row spacing and catch crop establishment in organic arable systems: a way to increase biological N fixation. Poster at: ESA14, Edinburgh, 5-9 September 2016.

Green, Ole ; Znova, Liubava and Nielsen, Erling E. (2016) Nyt redskab på vej til radrensning i efterafgrøder med stubrester. Økologi & Erhverv, 8 April 2016 (586), p. 12.

Hu, Teng (2018) Soil carbon balances and stock changes under different cropping and management systems. PhD thesis, Aarhus University , Department of Agroecology. .

Hu, Teng; Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2018) Larger root biomass in organic than conventional farming systems. , ICROFS News. Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/larger-root-biomass-in-organic-than-conventional-farming-systems/, accessed on: 8 April 2018.

Hu, Teng; Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2018) Soil organic carbon change in arable farming under organic and conventional management. . Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/soil-organic-carbon-change-in-arable-farming-under-organic-and-conventional-management/, accessed on: 9 April 2018.

Hu, Teng; Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2018) Soil carbon varies between different organic and conventional management schemes in arable agriculture. European Journal of Agronomy, 94, pp. 79-88.

Hu, Teng; Sørensen, Peter; Wahlström, E.M.; Chirinda, Ngonidzashe; Sharif, Behzad; Li, Xiaoxi and Olesen, Jørgen E. (2018) Root biomass in cereals, catch crops and weeds can be reliably estimated without considering aboveground biomass. Agriculture, Ecosystems and Environment, 251, pp. 141-148.

Melander, Bo (2022) Weed dynamics in the Danish long-term experiments on organic arable crop rotation systems. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Melander, Bo and McCollough, Margaret (2020) Influence of intra-row cruciferous surrogate weed growth on crop yield in organic spring cereals. Weed Research, 60, pp. 464-474.

Melander, Bo (2018) Inter-row hoeing for weed control in organic spring cereals – interactions with inter-row spacing and nitrogen rate. European Journal of Agronomy, 101, pp. 49-56. [Submitted]

Melander, Bo (2017) Stål mod ukrudt i vårsæd –er det nødvendigt og er det nok? Speech at: Økologisk Inspirationsdag, VKST, Sorø, 15. november 2017.

Melander, Bo (2017) Radrensning i korn – resultater med vårbyg og vårhvede. Speech at: Markdag, Stenalt Gods, Randers, 21. september 2017.

Melander, Bo (2017) Intra-row weeds surviving inter-row cultivation in organic spring cereals - do they harm the crop and how can they be suppressed? In: Physical and cultural weed control tools as moderators of crop weed interactions, p. 6.

Melander, Bo (2016) Bedre styr på ukrudtet. Aarhus University , Agroecology.

Melander, Bo (2016) Markvandring og demonstration: Bedre Styr på Ukrudtsbekæmpelsen. .

Melander, Bo (2015) Økologiske Feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder. .

Melander, Bo (2015) Radrenseren er bedre end striglen i korn. Økologi & Erhverv, 24 April 2015 (565), p. 14.

Melander, Bo (2014) PHYSICAL AND CULTURAL WEED CONTROL – STATUS AND FUTURE DIRECTIONS. Keynote presentation at: XXIX Brazilian Weed Science Conference, 1-4 September 2014, Gramado, Brazil , Gramado, Brazil, 2-4 September 2014.

Melander, Bo; Green, Ole and Znova, Liubava (2016) Optimization of Inter-Row Spacing and Nitrogen Rate for the application of Vision Guided Inter-Row Weeding in Organic Spring Cereals. In: 56th Annual Meeting of the Weed Science Society of America .

Melander, Bo; Green, Ole and Znova, Liubava (2016) Gå til stålet mod ukrudtet i korn. AGRO, January 2016 (Jan 16), pp. 11-12.

Melander, Bo; Jabran, Khawar; Mahmood, Khalid; Bajwa, Ali A. and Kudsk, Per (2017) Weed Dynamics and Management in Wheat. Advances in Agronomy, 145, pp. 97-166.

Melander, Bo; Liebman, Matt; Davis, Adam. S.; Gallandt, Eric; Barberi, Paolo; Moonen, Anna-Camilla; Rasmussen, Jesper; van der Weide, Rommie and Vídotto, Francesco (2017) Non-Chemical Weed Management. In: Hatcher, P.E. and Froud-Williams, Robert J. (Eds.) Weed research Expanding Horizons. Wiley, UK, pp. 245-270.

Melander, Bo and McCollough, Margaret (2019) Influence of intra-row weed growth on crop yield in organic spring cereals. To be dcided, xxx, xxx-xxx. [draft]

Melander, Bo and Rasmussen, Ilse A. (2014) The dynamics of Cirsium arvense and Elytrigia repens in long-termed organic crop rotation experiments. In: 10th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, p. 33.

Melander, Bo and Rasmussen, Ilse A. (2014) The suppression of Cirsium arvense and Elytrigia repens exerted by competitive crops plays a key role for their management in organic cropping systems. In: NJF seminar 471.

Melander, Bo; Znova, Liubava and Green, Ole (2018) Inter-row hoeing for weed control in organic spring cereals. Paper at: 18th European Weed Research Society Symposium, Ljubljana, 17-21 June 2018.

Olesen, Jørgen E. (2022) A cropping systems perspective on the Danish organic arable LTE. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

{Project} RowCrop: Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. Runs 2014 - 2017. Project Leader(s): Olesen, Jørgen E., Aarhus Universitet (AU) .

Olesen, Jørgen Eivind (2017) Højere udbytter ved rækkedyrkning og efterafgrøder - RowCrop. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark.

Olesen, Jørgen E. (2018) Gode perspektiver for rækkedyrkning i økologisk planteavl. Økologi og Erhverv, 31 August 2018, 636, p. 26.

Olesen, Jørgen E. (2017) Rækkedyrkning giver nye muligheder i planteavlen. Økologi & Erhverv, 2017 (619), p. 14.

Olesen, Jørgen E. and Sørensen, Peter (2016) Kvælstofudvaskningen fra økologisk planteavl kan reduceres. [Nitrate leaching from organic arable farming can be reduced.] Økologi & Erhverv, 2016, 591, p. 8.

Olesen, Jørgen E.; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Bertelsen, Inger and Nielsen, Erling (2018) RowCrop workshop til Store Markdag 2017. .

Olesen, Jørgen E.; Sørensen, Peter; Thorup-Kristensen, Kristian and Theilgaard, Malene (2017) RowCrop workshop. Workshop at: Økologikongressen 2017, 30. november 2017. [Completed]

Olsen, Lars Egelund (2015) Video - Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af efterafgrøder. .

Olsen, Lars Egelund; Bertelsen, Inger; Mariegaard Pedersen, Tove; Pødenphant, Lars; Thomsen, Darran Andrew; Askegaard, Margrethe and Oudshoorn, Frank (2016) Økologisk dyrkning. [Organic culture.] In: Oversigten over Landsforsøgene 2016. SEGES .

Olsen, Lars Egelund; Thomsen, Darran Andrew; Bertelsen, Inger; Pedersen, Tove Mariegaard; Madsen, Katrine Hauge and Askegaard, Margrethe (2015) Økologisk dyrkning. In: Oversigt over landsforsøgene 2015. SEGES P/S, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Danmark, pp. 261-281.

Oudshoorn, Frank (2017) Erfaringer med ukrudtsbekæmpelse hos økologiske planteavlere. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Jordbearbejdning/Sider/Oe-17-3811-Erfaringer-med-ukrudtsbekaempelse-hos-oeokologisk-planteavlere.aspx, accessed on: 2017.

Oudshoorn, Frank (2016) Referat af workshop om fremtidens mekaniske ukrudtsbekæmpelse. SEGES , Organic Agriculture. [Unpublished]

Pandey, Arjun and Olesen, Jørgen E. (2016) Greater biological N fixation requires good management. ICROFS. Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/greater-biological-n-fixation-requires-good-management/, accessed on: 13 May 2016.

{Tool} Cultivation in rows – Catch crops - tolerance and regrowth. [Rækkedyrkning – Efterafgrøde - tolerance og genvækst.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University, KU - University of Copenhagen, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug, SEGES. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – cereals with catch crops. [Rækkedyrkning – Korn med efterafgrøde.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): SEGES, AU - Aarhus University, KU - University of Copenhagen, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Nitrogen fixation by catch crops and their effect on yield. [Rækkedyrkning – Efterafgrødens kvælstoffiksering og effekt på udbytte.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): SEGES, AU - Aarhus University, KU - University of Copenhagen, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Sowing time for catch crops. [Rækkedyrkning – Såtid for efterafgrøder.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University, KU - University of Copenhagen, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug, SEGES. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Weed control between stubble rows. [Rækkedyrkning – Radrensning af stubben.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University, KU - University of Copenhagen, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug, SEGES. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Weed control in spring cereal grains. [Rækkedyrkning – Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University, KU - University of Copenhagen, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug, SEGES. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

Petersen, Maja Eline (2018) Økologiske planteavlere kan med fordel så korn på større rækkeafstand. Seges, www.landbrugsinfo.dk.

Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger (2018) Faktaark RowCrop. .

Phan, Hong TT (2019) An organic cereal row cropping system − A combination of relay undersown cover crop and inter-row hoeing for a balanced Nitrogen and weed management. PhD thesis, Copenhagen University , Department of Plant and Environmental Sciences. , Denmark. [Submitted]

Phan, Hong TT and Thorup-Kristensen, Kristian (2019) A row cropping system with cover crops for balancing weed and soil fertility management in organic cereal production. To be decided, pp. 1-33. [draft]

Phan, Hong TT and Thorup-Kristensen, Kristian (2018) Upward N redistribution - Postharvest effect of cover crops on creeping thistle (Cirsium arvense). Conference abstract at: 18th European Weed Research Society Symposium, Slovenia, 17-21 June 2018.

Ringselle, Bjørn and Melander, Bo (2018) Effect of Rhizome Fragmentation, Clover Competition, Shoot-Cutting Frequency, and Cutting Height on Quackgrass (Elymus repens). Weed Science, 66, pp. 215-225.

Stoltenberg Hansen, Martin and Petersen, Maja Eline (2018) Rækkedyrkning fortjener at blive videreudviklet. ØKOLOGI inspiration til jordbruget, 2018 (nr. 2), pp. 9-10.

Sørensen, Peter (2022) Nutrient cycling in the Danish long-term experiment with arable cropping -examples. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Theilgaard, Malene (2017) Radrensning giver merudbytte i vårsæd - resultater fra 2016. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/jordbearbejdning/sider/Oe-17-3811-Radrensning-giver-merudbytte-i-vaarsaed.aspx, accessed on: 14 August 2017.

Theilgaard, Malene (2017) Invitation ØKOLOGISKE FELTDAGE DEN 12.-13. JUNI 2017. , https://www.landbrugsinfo.dk.

Theilgaard, Malene and Bertelsen, Inger (2017) Radrensning giver merudbytte i vårsæd. Magasinet Mark, March 2017, pp. 42-43.

Theilgaard, Malene and Nielsen, Erling E (2015) Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af efterafgrøder. SEGES , Organic farming.

Thi Thuy, Hong Phan and Thorup-Kristensen, Kristian (2016) Post-harvest effect of cover crops on creeping thistle Circium arvense. ICROFS news, 4 November 2016, pp. 1-4.

Thi Thuy, Hong Phan; Wacker, Tomke Susanne and Thorup-Kristensen, Kristian (2018) Effect of winter cover crops versus autumn tillage on Nitrogen uptake of the succeeding cereal crops and creeping thistle Circium arvense. To be decided, ?, ?-?. [draft]

Thorup-Kristensen, Kristian (2016) Rækkedyrkning af korn med efterafgrøde tegner lovende. Økologi og erhverv, January 2016, p. 8.

Thorup-Kristensen, Kristian and Thi Thuy, Hong Phan (2017) Arter af efterafgrøder og deres egnethed til rækkedyrkning. Speech at: Økologikongres 2017, Kolding, 29. - 30. november 2017. [Unpublished]

Wacker, Tomke Susanne (2017) Competitive Nitrogen Uptake of Creeping Thistle (C. arvense) and Spring Barley from different soil depths. Masters thesis, University of Copenhagen , Plant and Environmental Sciences. .

Zhao, Jin; De Notaris, Chiara and Olesen, Jørgen E. (2019) Using vegetation indices in autumn to estimate nitrate leaching during autumn and winter in different cropping systems. European Journal of Agronomy, X, X-X. [draft]

This list was generated on Fri Jul 12 12:35:57 2024 CEST.