home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "SuperGrassPork"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 68.

Ambye-Jensen, Morten (2020) Proces optimering i pilotskala. .

Ambye-Jensen, Morten (2019) Henimod optimal produktion af græsprotein. [Towards an optimal production of grass protein.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Ambye-Jensen, Morten (2018) Bioraffineringsteknologien. [The Technology of bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Ambye-Jensen, Morten (2018) Bioraffinering af græs til proteinfoder er i rivende udvikling. [Biorefining of grass protein feed is under rapid development.] Økologi & Erhverv, 9 March 2018 (628), p. 15.

Benecke, Christin (2019) Klee statt Soja? [Kløver i stedet for soja?] DLG-Mitteliungen, February 2019, 2019 (2), p. 71.

Dahl-Lassen, Rasmus (2018) Betydning af kvælstoftilførsel for proteinindhold, proteinets ekstraherbarhed og proteinkvalitet ved fraktionering af græs og kløver. [Nitrogen fertilizers effect on protein content, extractability of proteins and protein quality when fractionating grass and clover.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Eriksen, J. (2018) Produktion af grønne biomasser til bioraffinering. [Production of green biomass for bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Fog, Erik (2020) Græsprotein får sit gennembrud i 2020. [Grass protein will get its breakthrough in 2020.] Økologisk Landbrug, 3 January 2020 (651), p. 9.

Fog, Erik (2019) Bedre udbytter i økologisk planteavl med designergødninger og græs til protein. [Better yields in organic plant production with designer fertilizers and grass for protein.] Speech at: Økologimøde KHL, 03-12-2019.

Fog, Erik (2019) Er restproduktet græspulp egnet som grovfoder til søer? [Is the press cake from grass protein production suitable as roughage for pigs?] SEGES , Organic Farming.

Fog, Erik (2019) Super økologisk grisekød produceret på græsprotein. [Super organic pork on grass-protein.] Poster at: ICROFS Statusmøde, 09-04-2019.

Fog, Erik (2019) International interesse for græsprotein i forbindelse med deltagelse i Bio-fach 2019 messe og kongres. [International interest in grass protein in connection with presentations at Biofach 2019 exhibition and congress.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2019) Video: Blindsmagning: Græsprotein kan ikke smages i flæskestegen. [Video: Blind tasting . You cannot taste grass protein in the pork meat.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2019) Blindsmagning: Grøn gris smager som almindelig flæskesteg. [Blind tasting: Green pork tastes like common roast pork.] .

Fog, Erik (2019) Græsprotein - Skal det erstatte soja? [Grass protein - should it replace soya?] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Fog, Erik (2019) Gras voor varkens en pouimvee. [Grass for pigs and milking cows.] De Molenaar, March 2019, 2019 (3), pp. 32-33.

Fog, Erik (2019) Presseomtale af eventen: Græsprotein - Skal det erstatte soja? [Articles in the press from the event: Grass protein - Should it replace soya?] .

Fog, Erik (2019) New protein sources to enhance sustainability and develop new products. [Nye proteinkilder til forbedring af bæredygtigheden og udvikling af nye produkter.] Speech at: Biofach Congress 2019, Nürnberg, 15-02-2019.

Fog, Erik (2019) Græsprotein til økogrise. Protein fra kløvergræs slår to fluer med et smæk. [Grass protein to organic pigs. Protein from grass clover gives double benefits.] Facebook, Facebook - SEGES Økologi. Online at https://www.facebook.com/watch/?v=397100740867034, accessed on: 4 February 2019.

Fog, Erik (2018) Protein feed from clover grass for pigs and poultry. Results from Danish innovation projects. Speech at: Agromania at Agromek, Herning, 27-11-2018.

Fog, Erik (2018) Protein feed from clover grass for pigs and poultry.Results from Danish innovation projects. Speech at: Grünland nutzen und erhalten, Saarbrücken, 20-11-2018.

Fog, Erik (2018) Resultat af gruppedrøftelse om de vigtigste drivere og barrierer for grøn bioraffinering. [Results from group discussions on important drivers and barriers to green bio-refinery.] SEGES .

Fog, Erik (2018) Perspektiver, udfordringer og muligheder i grøn bioraffinering. [Perspectives, challenges and possibilities in green biorefinery.] Speech at: Møde med GUDPs bestyrelse d. 18. september 2018.

Fog, Erik (2018) Omtale i fagtidsskrifter efter seminaret: "Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser". [Reports from farmer magasins after a seminar on Local and sustainable protein feed from green biomass.] .

Fog, Erik (2018) Proteinkoncentrat fra kløvergræs. [Protein concentrate from grass clover.] Økologi - inspiration til jordbruget, August 2018, 2018 (6), p. 11.

Fog, Erik (2018) Projekt SuperGrassPork - proteinfoder af græs. [Project SuperGrassPork - protein feed from grass (a video presentation).] ICROFS.

Fog, Erik (2017) SuperGrassPork - Brug græsprotein i stedet for soja. [SuperGrassPork - Use grass protein instead of soya.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2017) Danske økogrise skifter soja ud med græs. [Danish Organic pigs Exchange Soya with Grass.] Landbrugsavisen, 15 August 2017, x-x.

Fog, Erik (2017) SuperGrassPork: Økologisk svineproduktion baseret på græs-protein. SEGES .

Frandsen, Torben S. (2018) Høst og udbytter. [Harvest and yields.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Gylling, M. (2018) Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? Oplæg til en ROADMAP. [How and when will green bio-refinery be implemented in practical production. A draft to a roadmap.] Speech at:

Gylling, M. (2018) Protein fra græs til en konkurrencedygtig pris. [Protein from grass at a profitable price.] Grovvare-Nyt, 1 June 2018, 22, pp. 8-9.

Gylling, M. and Jensen, Jørgen Dejgaard (2018) Protein fra græs til en konkurrencedygtig pris. GrovvareNyt, June 2018, pp. 8-9.

Gylling, Morten; Hagelund, Astrid and Olsen, Frederik Lehmann (2020) Vurdering af det økonomiske potentiale for anvendelsen af økologisk græsprotein i foder til økologiske slagtesvin. [Estimation of economic potentials in the use of organic grass protein in feed for organic pigs.] University of Copenhagen , Department of Food and Resource Economics (IFRO).

Gylling, Morten; Hagelund, Astrid and Olsen, Jesper Lehmann (2020) Det økonomiske potentiale for anvendelsen af økologisk græsprotein i foder til økologiske slagtesvin. [Economic potentials in organic grass protein in feed for organic pigs.] Tidsskrift for Landøkonomi, 31 March 2020 (Maj), pp. 1-7. [Submitted]

Hamann, Karen Thorsted (2019) Markedsmuligheder og perspektiver for kommercialisering af økologisk græsprotein. [Market options and perspectives for commercialization of organic grass protein.] Speech at: Økologi-kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferfencecenter, 20-21. november 2019.

Hamann, Karen Thorsted (2018) Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer til grøn bioraffinering? En interessentanalyse. [Customers, companies and organizations opinion on green bio-refinery - a stakeholder analyses.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Hamann, Karen Thorsted; Fog, Erik and Gylling, M. (2018) Forudsætninger for en succesfuld etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark. En interessentanalyse. [Preconditions for a successful establishment and commercialization of organic grass protein production in Denmark. A stakeholder analyses.] SEGES .

Hamann, Karen Thorsted and Gylling, M. (2020) Perspektiver for etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark. Sammenfattende analyse og handlingsplan. [Perspectives for establishing a commercial production of grass protein in Denmark. Summarizing analysis and roadmap.] Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling-IFAU.

Hellwing, Anne Louise Frydendahl; Steenfeldt, Sanna; Khanal, Tanka and Lübeck, Mette (2019) Grøn protein til æglæggere. [Green protein for laying hens.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Jensen, Søren Krogh (2018) PROTEIN og MILJØ fra GRÆS. Kan vi fodre kvæg, svin og høns med græs? [Protein and environment improvement from grass. Can we feed cattle, pigs and poultry with grass?] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Jensen, Torben (2019) Future organic products. [Fremtidens økologiske fodermidler.] Speech at: Biofach Congress 2019, Nürnberg, 15-02-2019.

Jørgensen, Uffe (2018) Proteiner for fremtiden – græsproteiner. Det nationale bioøkonomispanels anbefalinger. [Future proteins - from grass. Recommendations from the Danish Bio-economy Panel.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Knage-Drangsfeldt, Kristian (2017) Græsprotein til svin bliver virkelighed. [Grass protein for pigs become reality.] Magasinet Svin, October 2017, Okt (2017), pp. 36-37.

Knudsen, Marie Trydeman (2018) Bæredygtigheden i at fodre med økologisk græsprotein. [Sustainability in feeding with organic grass protein.] Økologisk Landbrug, 30 November 2018 (639), p. 23.

Knudsen, Marie Trydeman (2018) Miljømæssig bæredygtighed af grønt protein. [Environmental sustainability of green protein.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Knudsen, Marie Trydeman; Andersen, Heidi Mai-Lis; Dorca-preda, Teodora; Stødkilde-Jørgensen, Lene; Hermansen, J.E.; Ambye-Jensen, Morten; Eriksen, J.; Krogh-Jensen, S. and Mogensen, Lisbeth (2020) Environmental life cycle assessment of organic pigs fed with grass protein. Not decided yet, X, pp. 1-23. [draft]

Knudsen, Marie Trydeman; Andersen, Heidi Mai-Lis; Eriksen, Jørgen; Ambye-Jensen, Morten; Stødkilde-Jørgensen, Lene and Dupont, Y.L. (2019) Bæredygtighed af økologisk græsprotein. [Sustainability of organic grass protein.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Krogh-Jensen, S. (2019) Grønne proteinkilder - perspektiver og udfordringer. [Green protein sources - perspectives and challenges.] Speech at: Fodringsseminar, SEGES, Kolding, 10-04-2019.

Krogh-Jensen, S. (2019) Hvorfor og hvordan laver man græsprotein til grisefoder? [Why and how are we producing grass protein for pig feed?] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Santamaria-Fernandez, Maria and Stødkilde-Jørgensen, Lene (2019) Shelf life of the wet protein pastes upon storage. . [draft]

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) How wet grass protein concentrate can be stored and used for feeding organic pigs. ICROFS News, 14 April 2020, p. 1.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise. Økologi og Erhverv, 30 March 2020, p. 1.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise. Mark og stald, 2020.

Stødkilde, Lene; Ambye-Jensen, Morten and Jensen, Søren Krogh (2021) Biorefined organic grass-clover protein concentrate for growing pigs: effect on growth performance and meat fatty acid profile. Journal of Animal Feed Science and Technology., 276.

Stødkilde, L (2019) Kan grisene lide græsprotein? - Erfaringer fra fodringsforsøg. [Do pigs like grass protein? Knowledge from feeding trials.] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Stødkilde, L (2019) Putting grass protein to the test in pigs. [Fodringsforsøg med græsprotein til grise.] Feed Navigator, Internet. Online at https://www.feednavigator.com/Article/2019/03/06/Putting-grass-protein-to-the-test-in-pigs?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright, accessed on: 3 March 2019.

Stødkilde, L (2019) Foderværdien af kløvergræsprotein til slagtesvin. [Feed value og grass protein fed to slaughtering pigs.] Økologisk Landbrug, 1 March 2019 (642), p. 22.

Stødkilde, L (2019) Nu skal græsprotein stå sin prøve i svinestalden. [Now grass protein will be on test in the piggery.] DCA, News.

Stødkilde-Jørgensen, Lene (2019) Increased delay between harvest and processing - effect on protein paste yield and composition. . [draft]

Stødkilde-Jørgensen, Lene (2018) Proteinudbytter og kvalitet af produkter. [Protein yield and quality of products.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Stødkilde-Jørgensen, Lene; Ambye-Jensen, Morten; Therkildsen, Margrethe and Krogh Jensen, Søren (2019) Græsprotein til grise. [Grass protein for pigs.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Therkildsen, M. (2019) GreenPork - Økologisk svinekød produceret med græsprotein. [GreenPork - Organic pork produced with grass protein.] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Toft, Lars Villadsgaard (2019) Grøn bioraffinering - Økonomien for planteavlere og bioraffinaderi. [Green biorefinery - Economy for plant producers and the biorefinery plant.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Tvedegaard, Niels (2018) Økonomien i produktion af økologisk svinekød fodret med græsprotein. [Economy in producing organic pork feeding with grass protein.] Økologisk Landbrug, 30 November 2018 (639), p. 21.

Tvedegaard, Niels (2018) Økonomi ved kløvergræs i sædskiftet. Herunder salg til bioraffinering. [Economic contribution from grass clover in the rotation including sale for bio-refining.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Tvedegaard, Niels (2017) Økologisk græsprotein og økonomi. [Organic grass protein and economy.] Speech at: Økologi-Kongres 2017, Vejle, 29-11-2017.

Uellendahl, Hinrich (2018) Biogaspotentialet i græspulp og restvæske fra et grønt bioraffinaderi. [Biogas potential in grass pulp and brown juice from green bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

This list was generated on Sun Jul 21 14:06:19 2024 CEST.