home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "SuperGrassPork"

Number of items at this level: 43.

Not peer-reviewed

Ambye-Jensen, Morten (2020) Proces optimering i pilotskala. .

Ambye-Jensen, Morten (2019) Henimod optimal produktion af græsprotein. [Towards an optimal production of grass protein.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Ambye-Jensen, Morten (2018) Bioraffineringsteknologien. [The Technology of bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Dahl-Lassen, Rasmus (2018) Betydning af kvælstoftilførsel for proteinindhold, proteinets ekstraherbarhed og proteinkvalitet ved fraktionering af græs og kløver. [Nitrogen fertilizers effect on protein content, extractability of proteins and protein quality when fractionating grass and clover.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Eriksen, J. (2018) Produktion af grønne biomasser til bioraffinering. [Production of green biomass for bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Fog, Erik (2020) Græsprotein får sit gennembrud i 2020. [Grass protein will get its breakthrough in 2020.] Økologisk Landbrug, 3 January 2020 (651), p. 9.

Fog, Erik (2019) Bedre udbytter i økologisk planteavl med designergødninger og græs til protein. [Better yields in organic plant production with designer fertilizers and grass for protein.] Speech at: Økologimøde KHL, 03-12-2019.

Fog, Erik (2019) Super økologisk grisekød produceret på græsprotein. [Super organic pork on grass-protein.] Poster at: ICROFS Statusmøde, 09-04-2019.

Fog, Erik (2019) Græsprotein - Skal det erstatte soja? [Grass protein - should it replace soya?] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Fog, Erik (2019) New protein sources to enhance sustainability and develop new products. [Nye proteinkilder til forbedring af bæredygtigheden og udvikling af nye produkter.] Speech at: Biofach Congress 2019, Nürnberg, 15-02-2019.

Fog, Erik (2018) Protein feed from clover grass for pigs and poultry. Results from Danish innovation projects. Speech at: Agromania at Agromek, Herning, 27-11-2018.

Fog, Erik (2018) Protein feed from clover grass for pigs and poultry.Results from Danish innovation projects. Speech at: Grünland nutzen und erhalten, Saarbrücken, 20-11-2018.

Fog, Erik (2018) Perspektiver, udfordringer og muligheder i grøn bioraffinering. [Perspectives, challenges and possibilities in green biorefinery.] Speech at: Møde med GUDPs bestyrelse d. 18. september 2018.

Fog, Erik (2018) Proteinkoncentrat fra kløvergræs. [Protein concentrate from grass clover.] Økologi - inspiration til jordbruget, August 2018, 2018 (6), p. 11.

Frandsen, Torben S. (2018) Høst og udbytter. [Harvest and yields.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Gylling, M. (2018) Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? Oplæg til en ROADMAP. [How and when will green bio-refinery be implemented in practical production. A draft to a roadmap.] Speech at:

Gylling, Morten; Hagelund, Astrid and Olsen, Frederik Lehmann (2020) Vurdering af det økonomiske potentiale for anvendelsen af økologisk græsprotein i foder til økologiske slagtesvin. [Estimation of economic potentials in the use of organic grass protein in feed for organic pigs.] University of Copenhagen , Department of Food and Resource Economics (IFRO).

Gylling, Morten; Hagelund, Astrid and Olsen, Jesper Lehmann (2020) Det økonomiske potentiale for anvendelsen af økologisk græsprotein i foder til økologiske slagtesvin. [Economic potentials in organic grass protein in feed for organic pigs.] Tidsskrift for Landøkonomi, 31 March 2020 (Maj), pp. 1-7. [Submitted]

Hamann, Karen Thorsted (2019) Markedsmuligheder og perspektiver for kommercialisering af økologisk græsprotein. [Market options and perspectives for commercialization of organic grass protein.] Speech at: Økologi-kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferfencecenter, 20-21. november 2019.

Hamann, Karen Thorsted (2018) Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer til grøn bioraffinering? En interessentanalyse. [Customers, companies and organizations opinion on green bio-refinery - a stakeholder analyses.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Hamann, Karen Thorsted; Fog, Erik and Gylling, M. (2018) Forudsætninger for en succesfuld etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark. En interessentanalyse. [Preconditions for a successful establishment and commercialization of organic grass protein production in Denmark. A stakeholder analyses.] SEGES .

Hamann, Karen Thorsted and Gylling, M. (2020) Perspektiver for etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark. Sammenfattende analyse og handlingsplan. [Perspectives for establishing a commercial production of grass protein in Denmark. Summarizing analysis and roadmap.] Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling-IFAU.

Hellwing, Anne Louise Frydendahl; Steenfeldt, Sanna; Khanal, Tanka and Lübeck, Mette (2019) Grøn protein til æglæggere. [Green protein for laying hens.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Jensen, Søren Krogh (2018) PROTEIN og MILJØ fra GRÆS. Kan vi fodre kvæg, svin og høns med græs? [Protein and environment improvement from grass. Can we feed cattle, pigs and poultry with grass?] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Jensen, Torben (2019) Future organic products. [Fremtidens økologiske fodermidler.] Speech at: Biofach Congress 2019, Nürnberg, 15-02-2019.

Jørgensen, Uffe (2018) Proteiner for fremtiden – græsproteiner. Det nationale bioøkonomispanels anbefalinger. [Future proteins - from grass. Recommendations from the Danish Bio-economy Panel.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Knudsen, Marie Trydeman (2018) Miljømæssig bæredygtighed af grønt protein. [Environmental sustainability of green protein.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Knudsen, Marie Trydeman; Andersen, Heidi Mai-Lis; Dorca-preda, Teodora; Stødkilde-Jørgensen, Lene; Hermansen, J.E.; Ambye-Jensen, Morten; Eriksen, J.; Krogh-Jensen, S. and Mogensen, Lisbeth (2020) Environmental life cycle assessment of organic pigs fed with grass protein. Not decided yet, X, pp. 1-23. [draft]

Knudsen, Marie Trydeman; Andersen, Heidi Mai-Lis; Eriksen, Jørgen; Ambye-Jensen, Morten; Stødkilde-Jørgensen, Lene and Dupont, Y.L. (2019) Bæredygtighed af økologisk græsprotein. [Sustainability of organic grass protein.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Krogh-Jensen, S. (2019) Grønne proteinkilder - perspektiver og udfordringer. [Green protein sources - perspectives and challenges.] Speech at: Fodringsseminar, SEGES, Kolding, 10-04-2019.

Krogh-Jensen, S. (2019) Hvorfor og hvordan laver man græsprotein til grisefoder? [Why and how are we producing grass protein for pig feed?] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) How wet grass protein concentrate can be stored and used for feeding organic pigs. ICROFS News, 14 April 2020, p. 1.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise. Økologi og Erhverv, 30 March 2020, p. 1.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise. Økologi og Erhverv, 2020, pp. 1-4. [Submitted]

Stødkilde, Lene; Ambye-Jensen, Morten and Jensen, Søren Krogh (2021) Biorefined organic grass-clover protein concentrate for growing pigs: effect on growth performance and meat fatty acid profile. Journal of Animal Feed Science and Technology., tba, tba. [In Press]

Stødkilde, L (2019) Kan grisene lide græsprotein? - Erfaringer fra fodringsforsøg. [Do pigs like grass protein? Knowledge from feeding trials.] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Stødkilde-Jørgensen, Lene (2018) Proteinudbytter og kvalitet af produkter. [Protein yield and quality of products.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Stødkilde-Jørgensen, Lene; Ambye-Jensen, Morten; Therkildsen, Margrethe and Krogh Jensen, Søren (2019) Græsprotein til grise. [Grass protein for pigs.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Therkildsen, M. (2019) GreenPork - Økologisk svinekød produceret med græsprotein. [GreenPork - Organic pork produced with grass protein.] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Toft, Lars Villadsgaard (2019) Grøn bioraffinering - Økonomien for planteavlere og bioraffinaderi. [Green biorefinery - Economy for plant producers and the biorefinery plant.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Tvedegaard, Niels (2018) Økonomi ved kløvergræs i sædskiftet. Herunder salg til bioraffinering. [Economic contribution from grass clover in the rotation including sale for bio-refining.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Tvedegaard, Niels (2017) Økologisk græsprotein og økonomi. [Organic grass protein and economy.] Speech at: Økologi-Kongres 2017, Vejle, 29-11-2017.

Uellendahl, Hinrich (2018) Biogaspotentialet i græspulp og restvæske fra et grønt bioraffinaderi. [Biogas potential in grass pulp and brown juice from green bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

This list was generated on Sat Nov 27 09:07:50 2021 CET.