home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "INAGRO, Department for Organic Crop Production (Rumbeke)"

Jump to: B | D | K | L | P | S | V | W
Number of items at this level: 26.

B

Barbry, Joran and De Laet, Patricia (2019) Strokenteelt en vast rijpadensysteem beloftevolle nieuwe technieken in biolandbouw. [Strip cultivation and controlled traffic farming promising new techniques in organic farming.] VLAM. Online at https://allesoverbio.be/artikels/strokenteelt-en-vast-rijpadensysteem-beloftevolle-nieuwe-technieken-in-biolandbouw, accessed on: November 2019.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2019) Strokenteelt beloftevol als nieuw teeltsysteem. [Strip cultivation as a promising new cultivation system.] Proeftuinnieuws, June 2019, 2019 (11), pp. 28-29.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2019) SUREVEG - Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production. In: De Cock, Lieve and Van Waes, Johan (Eds.) Organic Food and Farming in Flanders. NOBL, Merelbeke, pp. 84-85.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2018) SUREVEG: Europese projectgroep bezoekt proefhoeve Inagro en workshop levert belangrijke input. [SUREVEG: European project group visits organic trial farm at Inagro and the workshop provides important input.] Biopraktijk, October 2018, p. 2.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2018) Strokenteelt en gecomposteerde plantaardige reststromen als nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten. [Stripcropping and composted vegetable waste streams as a new cultivation system for organic vegetables.] Inagro vzw, Rumbeke-Beitem, Belgium. Online at https://leden.inagro.be/Artikel/guid/4364, accessed on: November 2019.

Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2013) Vlinderbloemigen tillen stikstofvoorziening naar een hoger niveau. [Legumes lift nitrogen supply to a higher level.] CCBT, Belgium.

Beeckman, Annelies; Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2014) Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale. [Variety choice of peas and faba beans together with triticale.] Working paper.

D

{Tool} Which harrow is suitable for weed control in organic cereals? (OK-Net Arable Practice abstract). Creator(s): Delanote, Lieven; Dewaele, Karel and An, Jamart. Issuing Organisation(s): Inagro. OK-Net Arable Practice abstract, no. 026. (2018)

Delanote, Lieven; Temmerman, Femke and Dewaele, Karel (2014) Composite cross populations keep up with winter wheat varieties. Inagro vzw .

Dewaele, Karel; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2015) Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale. [Variety choice of pea and faba bean together with triticale.] Working paper.

Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2015) Samengestelde kruisingspopulaties bevestigen. [Composite cross populations confirm earlier results.] www.biopraktijk.be, October 2015, 5 (9), pp. 6-9.

Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2015) A focus on cereals in conference on organic breeding and propagation material with Belgian stakeholders. COBRA.

Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2015) Erwt en veldboon voor biologische zomermengteelt. [Fodder pea and faba bean for organic summer mixed crops.] Working paper.

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven and Beeckman, Annelies (2015) Meer eigen eiwitproductie met mengteelten van granen en peulvruchten. [More on-farm protein production with mixed crops of cereals and grain legumes.] Poster at: TAM Agroecology in action, Leuven, Belgium, November 16th, 2015. [Completed]

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven; Dewitte, Kevin and Haesaert, Geert (2015) Organic field trials of winter and summer crop mixtures of grain legumes and cereals in Belgium. Poster at: COBRA Final Conference, Denmark, 24th-25th November 2015.

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven and Temmerman, Femke (2015) Samengestelde kruisingspopulaties: alternatief veredelingsconcept in granen? [Composite cross populations: alternative breeding concept in cereals?] Poster at: TAM Agroecology in action, Leuven, Belgium, November 16th, 2015. [Completed]

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven and Temmerman, Femke (2014) Samengestelde kruisingspopulaties doen niet onder voor wintertarwerassen. [Composite cross populations keep up with winter wheat varieties.] Working paper.

Dewaele, Karel and Dewitte, Justine (2018) Robuuste rassen, weerbare bioteelt. [Robust varieties, resilient organic crops.] BIOpraktijk, March 2018, pp. 1-2.

Dewaele, Karel; Jamart, An and Delanote, Lieven (2015) Studienamiddag ‘Uitgangsmateriaal in de biologische akkerbouw en groenteteelt vandaag en in de toekomst'. [Back to the real origin of organic seed.] www.biopraktijk.be, March 2015, 2015 (March).

Dewaele, Karel; Temmerman, Femke and Delanote, Lieven (2015) Performance of winter wheat CCP’s in comparison to reference varieties in organic field trials in Belgium. Poster at: COBRA Final Conference, Denmark, 24th-25th November 2015.

K

Kempen, Ine and Beeckman, Annelies (2016) Regionaal voeder in een pluimveerantsoen: welke mogelijkheden? [Regional diets for poultry: which opportunities?] Biopraktijk, 9 March 2016, pp-pp.

L

Lippens, Louis; Barbry, Joran and Willekens, Koen (2018) Biologische teeltsystemen herbekeken. [Organic cultivation systems reconsidered.] Proeftuinnieuws, June 2018, 11 (11), p. 19.

P

Peigne, Joséphine; Casagrande, Marion; Payet, Vincent; David, Christophe; Sans, F. Xavier; Blanco-Moreno, José M.; Cooper, Julia; Gascoyne, Kate; Antichi, Daniele; Bàrberi, Paolo; Bigongiali, Federica; Surböck, Andreas; Kranzler, Andreas; Beechman, Annelies; Willekens, Koen; Luik, Anne; Matt, Darja; Grosse, Meike; Heß, Jürgen; Clerc, Maurice; Dierauer, Hansueli and Mäder, Paul (2016) How organic farmers practice conservation agriculture in Europe. Renewable Agriculture and Food Systems, 31 (1), pp. 72-85.

S

Sobry, Luk (2018) Rogge als ‘graasgraan’ levert smakelijk gewas. [Rye as a tasty grazing crop.] BIOpraktijk, February 2018, pp. 1-2.

V

Van Gils, Bert; Willekens, Koen; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2014) Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013. BIOpraktijk, 1 April 2014, pp. 1-3.

W

Willekens, Koen and Debode, Jane (2016) Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit? [Soil microbiology as an indicator for soil quality?] BIOpraktijk, 17 February 2016, pp-pp.

This list was generated on Wed Aug 17 11:34:18 2022 CEST.