home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Denmark > Organic RDD 2 > RobustFish"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 44.

Ankamah-Yeboah, Isaac; Nielsen, Max and Nielsen, Rasmus (2016) Price premium of organic salmon in Danish retail sale. [Merpris af økologisk laks i dansk detailsalg.] Ecological Economics, 122, pp. 54-60.

Andersen, G., Nikolaj and Madsen, Lone (2016) Organic fishfarming requires robust fish. [Økologisk fiskeopdræt kræver robuste fisk.] Økologi & Erhverv, 6 October 2016, p. 1.

Ankamah-Yeboah, Isaac; Asche, Frank; Bronnmann, Julia; Nielsen, Max and Nielsen, Rasmus (2017) Consumer preferences for farmed organic salmon and eco-labelled wild salmon in Denmark1. [Forbrugernes præferencer for opdrættede økologisk laks og øko-mærket vilde laks i Danmark.] JEL, 1, pp. 1-12. [Submitted]

Ankamah-Yeboah, Isaac; Jocobsen, Jette Bredahl; Olsen, Søren Bøye; Nielsen, Rasmus and Nielsen, Max (2017) Heterogeneous Preferences, Information, and Knowledge for Organic Fish Demand1. [Heterogene præferencer, information og viden om efterspørgslen på økologisk fisk.] JEL, 1, pp. 1-14. [Submitted]

Ankamah-Yeboah, Isaac; Nielsen, Max and Nielsen, Rasmus (2017) Market Conditions for Organic Aquaculture - Market and Price Analysis. RobustFish work package 6.2 report. [Markedsforhold for økologisk akvakultur - Markeds- og prisanalyse.] IFRO Report, no. 259. University of Copenhagen, Rolighedsvej 25, DK 1958 Frederiksberg , Department of Food and Resource Economics.

Ankamah-Yeboah, Isaac; Nielsen, Max and Nielsen, Rasmus (2017) Comparison of Seafood and Agricultural Ecological Premiums1. [Sammenligning af merpriser på økologiske fisk med merpriser på andre økologiske fødevarer.] JEL, 1, pp. 1-14. [Submitted]

Ankamah-Yeboah, Isacc; Nielsen, Max and Nielsen, Rasmus (2017) Financial Performance of the Danish Organic Trout Aquaculture1. [Finansielle resultater for Danske akvakulturproducenter af Økologisk Ørred.] JEL, 1, pp. 1-6. [Submitted]

Ankamah-Yeboah, saac; ielsen, Max and Nielsen, Rasmus (2017) Does organic supply growth leads to reduced price premiums? The case of salmonids in Denmark1. [Reducerer vækst i udbud af økologiske fødevarer merpriserne? Case studie af laksefisk i Danmark.] JEL, 1, pp. 1-17. [Submitted]

Gesto, Manuel (2016) First feeding behavior: A potential tool to select robust trout for organic aquaculture. [Fødesøgnings adfærd som et muligt redskab til at udvælge robuste ørreder til økologisk akvakultur.] ICROFS News, 13 October 2016, pp. 1-2.

Gesto, Manuel and Jokumsen, Alfred (2016) Stress-resilience differences related to emergence time in rainbow trout. [Forskelle i robusthed over for stress i forhold til tidspunktet for første fødesøgningsadfærd.] Speech at: 8th International Symposium on Fish Endocrinology Gothenburg, Sweden, Gothenburg, Sweden, June 28th to July 2nd 2016.

Gesto, Manuel; Skov, Peter V. and Jokumsen, Alfred (2017) Emergence time and skin melanin spot patterns do not correlate with growth performance, social competitive ability or stress response in farmed rainbow trout. [Initiel fødesøgningsadfærd (tidspunkt) og hud melanin pletter korrellerer ikke med vækst, sociale kompetitive egenskaber eller stress respons hos opdrættet regnbueørred.] Frontiers in Neuroscience, 11, pp. 1-10.

Jokumsen, Alfred and Lembo, Giuseppe (2016) FEED REQUIREMENTS IN ORGANIC AQUACULTURE. [Foder krav i økologisk akvakultur.] Speech at: Aquaculture Europe, Edinburgh, 20th – 23th October 2016.

Jokumsen, Alfred (2015) Boom in Production of Organic Line Mussels in Denmark. [Stor øgning i produktionen af økologiske linemuslinger i Danmark.] World Aquaculture, September 2015, p. 63.

Jokumsen, Alfred (2015) Organic Trout Ova/Fry is already available from danish Hatcheries. [Økologisk æg/yngel er allerede tilgængelig på danske klækkerier.] ICROFSNews, 15 April 2015.

Jokumsen, Alfred (2015) Boom in production of organic line mussels in Denmark. [Stærk vækst i produktion af linemuslinger i Danmark.] Aquaculture Europe, April 2015, p. 3.

Jokumsen, Alfred (2015) Organic Trout Ova/Fry also available from Danish Hatcheries. [Økologiske ørredæg/yngel er også tilgængelig fra danske klækkerier.] Aquaculture Europe, March 2015, 40 (1), pp. 27-36.

Jokumsen, Alfred (2015) Boosting the quality of organic trout fry. [Styrkelse af kvaliteten af økologisk ørredyngel.] Hatchery International, 29 January 2015, pp. 1-2.

Jokumsen, Alfred (2015) Danish focus on organic trout fry. [Dansk fokus på økologisk ørred yngel.] World Fishing & Aquaculture, 26 January 2015, p. 1.

Jokumsen, Alfred (2014) Robust fiskeyngel en nødvendighed. [Robust fish fry is requested.] Økologi & Erhverv 12. december 2014, 12 December 2014, p. 1.

Jokumsen, Alfred (2014) Robust fiskeyngel en nødvendighed i økologisk akvakultur. Økologi & Erhverv, 12 December 2014, 557, p. 12.

Jokumsen, Alfred ; Høglund, Erik; Lund, Ivar; Madsen, Lone; Pedersen, Lars-Flemming; Nielsen, Max; Nielsen, Thorkild; Larsen, Villy J. and Larsen, Erling P. (2014) ROBUSTFISH: NEW POSSIBILITIES FOR GROWTH AND ROBUSTNESS IN ORGANIC AQUACULTURE. Poster at: Aquaculture Europe 2014, San Sebastian, Spain, 14-17 October 2014.

Larsen, Erling P.; Larsen, Villy J.; Møller, Jens and Aaris, Malene (2017) Robustfisk Analyse af markedsmuligheder for økologiske ørredprodukter på det danske, tyske, østrigske, schweiziske og franske seafood marked. [Robustfish Analysis of market potentials for organic trout products on the Danish, German, Austrian, Swiss and French seafood market.] .

Larsen, Erling P.; Nielsen, Max; Larsen, Villy J. and Jokumsen, Alfred (2016) Denmark – European champion in organic rainbow trout. [Danmark er nu Europamester i økologisk regnbueørred.] ICROFS news, 1 February 2016, pp. 1-2.

Larsen, Erling P.; Nielsen, Max and Larsen, Villy Juul (2016) Danmark er nu Europamester i økologisk regnbueørred. [Denmark has become European champion in organic Rainbow trout.] Økologi & Erhverv, 7 January 2016 (580), p. 1.

Larsen, Erling P.; Nielsen, Max; Nielsen, Thorkild and Larsen, Villy J. (2015) Markedet for økologiske fisk. [Market for organic fish.] Dansk Akvakultur .

Larsen, Villy J. ; Henriksen, Niels Henrik; Pedersen, Lars-Flemming and Jokumsen, Alfred (2015) Udvikling af dansk økologisk yngelopdræt. [Development of production of organic trout fry in Denmark.] .

Liu, Dibo; Pedersen, Lars-Flemming; Lazado, Carlo Cabacang; Strauss, David L. and Meinelt, Thomas (2016) ”Pulse vs. Continuous Treatment: which is better for applying peracetic acid in RAS?”. [“Puls- eller kontinuerlig dosering: På hvilken måde anvendes pereddikesyre bedst muligt i recirkulerede akvakultur anlæg?”.] Speech at: The 11th International Conference on Recurculating Aquaculture, Virginia, USA, 19 - 21 August 2016.

Liu, Dibo; Strauss, David L.; Pedersen, Lars-Flemming and Meinelt, Thomas (2017) Pulse versus continuous peracetic acid applications: Effects on rainbow trout performance, biofilm formation and water quality. [Puls versus kontinuert vandbehandling med pereddikesyre: Effekter på regnbueørreders trivsel, dannelse af biofilm og vandkvalitet.] Aquaculture Engineering, 77, pp. 72-79.

Madsen, Lone (2015) Optimized infection models with Flavobacterium psychrophilum. . [draft]

Madsen, Lone and Dalsgaard, Inger (2015) Infection models with Flavobacterium psychrophilum. In: Flavobacterium 2015. Abstracts book, p. 34.

Madsen, Lone and Dalsgaard, Inger (2015) Infection models with Flavobacterium psychrophilum. In: Abstracts book, Flavobacterium 2015. [Submitted]

Nielsen, Max (2017) Økologisk fiskeopdræt er en god investering – prisgevinsten holder. [Organic fish farming is a good investment.] ICROFS Nyt, 29 May 2017, pp. 1-2.

Nielsen, Thorkild (2017) Does organic farmed fish exist? ICROFS News, 16 June 2017, pp. 1-2.

Nielsen, Thorkild (2017) Kan opdrættede fisk være økologiske? ICROFS Nyt, 16 June 2017, pp. 1-2.

Pedersen, Lars-Flemming (2017) Effekt af pereddikesyre-dosering på ørreders stressrespons. [Effects of peracetic acid application on trout stress response.] Working paper. [Unpublished]

Pedersen, Lars-Flemming (2016) Nye miljøvenlige desinfektionsmidler til økologiske dambrug. [New environmental friendly desinfectants for organic fish farms.] ICROFS Nyt, 16 June 2016, pp. 1-3.

Pedersen, Lars-Flemming (2016) Nye miljøvenlige desinfektionsmidler til økologiske dambrug. [New environmental friendly desinfectants to organic fish farms.] Økologi & Erhverv, 2 June 2016 (590), pp. 1-4.

Pedersen, Lars-Flemming (2015) Pereddikesyre er et trumfkort for økologiske dambrug. [Peracetic acid is a trump card for organic farms.] ICROFS nyt, 8 May 2015.

Pedersen, Lars-Flemming and Jokumsen, Alfred (2017) Los pros y los contras del percarbonato de sodio. [Fordele og ulemper ved brugen af natriumpercarbonat.] Global aquaculture alliance, 2 May 2017, pp. 4-7.

Pedersen, Lars-Flemming and Jokumsen, Alfred (2017) The pros and cons of sodium percarbonate. [Fordele og ulemper ved brugen af natriumpercarbonat.] Global Aquaculture Alliance, 1, pp. 1-4.

Pedersen, Lars-Flemming; Jokumsen, Alfred ; Larsen, Villy J. and Henriksen, Niels Henrik (2015) Peracetic Acid Products Expand Sanitizing, Organic Water Treatment Options. [Udvidede muligheder for vandbehandling med pereddikesyreprodukter i økologisk akvakultur.] Global Aquaculture Advocate Alliance, May, pp. 66-67. [In Press]

Pedersen, Lars-Flemming; Jokumsen, Alfred ; Larsen, Villy J. and Henriksen, Niels Henrik (2014) Promising water treatment practices with peracetic acid products. [Lovende vandbehandlings procedurer med pereddikesyre produkter.] DTU Aqua and The North Sea Research Centre .

Skov, Peter Vilhelm; Gregersen, Joao de Jesus and Jokumsen, Alfred (2015) Costs and benefits of farming fish with selected behavioural and physiological traits. [Omkostninger og fordele ved opdræt af økologiske fisk med udvalgte adfærds og fysiologiske træk.] Paper at: Aquaculture 2015 – Cutting Edge Science in Aquaculture, Montpellier, France, 23-26 August 2015.

Zubiaurre, Claire and Pedersen, Lars-Flemming (2016) Linking water treatment practices and fish welfare. [Fiskevelfærd i forhold til vandbehandling.] Advocate Alliance, 21 February 2016, pp. 1-6.

This list was generated on Sun Jan 21 11:16:00 2018 CET.