home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Estonia > Estonian University of Life Sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 22.

{Project} PICKFIBER. Runs 2010 - 2011. Project Leader(s): Matt, Darja, Estonian University of Life Sciences.

Eremeev, Viacheslav; Keres, Indrek; Tein, Berit; Lääniste, Peeter; Selge, Are and Luik, Anne (2009) Effect of different production systems on yield and quality of potato. Agronomy Research, 7 (I), pp. 245-250.

Eremeev, Viacheslav; Tein, Berit and Luik, Anne (2012) Kartul mahe- ja tavaviljeluse süsteemide võrdluskatses aastatel 2008-2012. [Potato production in organic and conventional management systems in 2008-2012.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 25-27.

Kruus, Märt; Kruus, Eha and Luik, Anne (2012) Viljelusviisi mõju jooksiklaste liigirikkusele. [The effect of field management on diversity of ground beetle`s species.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 53-55.

Kuht, Jaan; Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina and Tein, Berit (2012) Mulla umbrohuseemnete varu mahepõllul. [Weed seed bank in soil under organic management.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 56-58.

Matt, Darja; Peetsmann, Elen; Luik, Anne and Pehme, Sirli (2011) Mahetoit: loomulik ja kasulik. Eesti Maaülikool, Tartu, Estonia.

Matt, Darja; Rembialkowska, Ewa; Luik, Anne; Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (editor): Williams, Ingrid Helvi (Ed.) (2011) Quality of Organic vs. Conventional Food and Effects on Health. Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia.

Matt, Darja; Veromann, Eve and Luik, Anne (2009) Effect of housing systems on biochemical composition of chicken eggs. Agronomy Research , 7 (2), pp. 662-667.

Mikk, Merit; Pehme, Sirli and Vetemaa, Airi (2010) Mahetoit lasteasutustes. [Organic food in schools and kindergartens.] Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Tartu, Estonia.

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Maheloomakasvatuse peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic animal husbandry.] .

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Mahetaimekasvatuse peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic plant production.] .

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Mahetoidu töötlemise peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic food processing.] .

Pehme, Sirli; Luik, Anne and Liivaauk, Pille (2007) Estonian consumers attitudes to organic food. Poster at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

Pehme, Sirli and Veromann, Eve (2012) Mahetootmise keskkonnamõjud läbi olelusringi. [Environmental impacts of organic production considering product´s life cycle.] In: "Teaduselt mahepõllumajandusele".

Ploomi, Angela; Luik, Anne; Metspalu, Luule and Hiiesaar, Külli (2006) Plant extracts as biopesticides against pests. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Põldma, Priit and Moor, Ulvi (2012) Mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus. [Organic vegetable-growing.]

Sanches De Cima, Diego; Reintam, Endla and Luik, Anne (2012) Viljelusviisi mõju mulla mõningatele füüsikalistele omadustele. [Field management effect on some soil physical properties.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 15-17.

Sanches De Cima, Diego; Reintam, Endla and Luik, Anne (2012) Soil physical properties under different cropping systems in Estonia. In: NJF Report seminar 448: Soil compaction – effects on soil functions and strategies for prevention , 8 (1), pp. 65-67.

Sanchez de Cima, Diego; Reintam, Endla and Luik, Anne (2012) Soil physical properties under different cropping systems in Estonia. In: European Confederation of Soil Science Societies, Book of Abstracts S03.01-P-31, p. 1030.

Tubli, Tiina (2010) Tartu linna lasteaedade võimalused ja valmisolek mahetoitlustamiseks. [Possibilities and readiness for providing organic food at kindergartens in Tartu.] Masters thesis, Estonian University of Life Sciences. .

Vaga, Merko (2011) Lammaste käitumise ja heaolu uuringud aastaringse väljapääsuga vabapidamisega mahetootmisfarmis. [Behaviour and welfare studies of sheep in year-round free range organic farming system.] Masters thesis, Estonian University of Life Sciences. .

Vetemaa, Airi; Mikk, Merit; Luik, Anne and Ader, Eve (2005) Organic Agriculture in Estonia. State Stende Plant Breeding station.

This list was generated on Thu Jul 24 17:25:22 2014 CEST.