home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "The Rural Economy and Agricultural Societies"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 10.

{Facility} Bollerup, Önnestad, Östra Ljungby: Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingsformer. [Sustainable and environmental friendly crop management experiments.] Facility Leader(s): Larsson, Ingemar, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Ekologisk oljeväxtblandning: beståndsetablering, ogräsreglering och strategier mot spillraps. [Organic production of winter oilseed rape.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Ekologisk vallfröodling. [Organic seed crops of timothy (Phleum pratense), meadow fescue (Festuca pratensis) and red clover (Trifoleum repens).] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Inverkan på fåglar och fältvilt av putsning av ekologiska trädor och vallar. [Skylarks on set-aside land, a field investigation of nesting in Central Sweden and its relation to vegetation and topping strategy.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Kvarnbäck, Olle, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Kvalitetsbrödsäd, hög proteinhalt genom kombination av förfrukt och tilläggsgiva av gödselmedel. [Organic production of quality wheat.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Facility} Lilla Böslid försöksstation. [Lilla Böslid experimental farm.] Facility Leader(s): Henriksson, Maria, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Pollinering och kontroll av skadegörare i ekologiska klöverfröodlingar - effekter av diversifiering på fält- och landskapsnivå. Runs 0007 - 0009. Project Leader(s): Bommarco, Riccardo and Wallenhammar, Ann-Charlotte.

{Facility} Stenstugu, försöksstation. [Stenstugu, experimental farm.] Facility Leader(s): Pettersson, Bo and Bramford, Bengt, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem: karakterisering av lerjord. [Developing sustainable and productive cropping systems: characterisation of clay soil.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Stenberg, Maria, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Utveckling av integrerad, ekologisk och konventionell växtodling. [Development of integrated, organic and conventional crop production.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Stenberg, Maria, The Rural Economy and Agricultural Societies .

This list was generated on Wed Feb 28 03:51:28 2024 CET.