home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kvalitetsbrödsäd, hög proteinhalt genom kombination av förfrukt och tilläggsgiva av gödselmedel

{Project} Kvalitetsbrödsäd, hög proteinhalt genom kombination av förfrukt och tilläggsgiva av gödselmedel. [Organic production of quality wheat.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Ekologiskt odlat kvalitetsvete är en bristvara på marknaden. Att möta kvarnarnas efterfrågan är mycket svårt i dagsläget. En vanlig strategi vid ekologisk veteodling är att dra nytta av kvävefixerande förfrukter. Efter vallbrott eller motsvarande jordbearbetning är dock risken för kväveförluster stor. I ett femårigt projekt har efterverkan av klöver/gräsvall undersökts genom vallbrott vid olika tidpunkter samt kombinerat med sådd av fånggröda. De högsta skördarna och proteinhalterna erhölls när vallen plöjdes i början av augusti. Tekniken för etablering av fånggröda kan dock förbättras och häri ligger en möjlig potential. Tillförsel av kväve före sådd och i växande gröda med olika organiska gödselmedel är en andra möjlig väg att förbättra vetets kväveförsörjning. Den samlade erfarenheten visar betydande skillnader i kvävemineraliseringstakt mellan olika produkter och slag av kreatursgödsel. En tredje väg är att med olika jordbearbetningsåtgärder under växtperioden söka stimulera markprocesser och kvävemineraliseringen i synnerhet. Försök har visat att bl.a. radhackning främjat proteininlagring. Olika vetesorter har dock reagerat olika. I detta projekt kommer vi att, på olika sätt kombinera kväveförsörjningsstrategier och undersöka effekter på avkastning och proteinhalt i vår- respektive höstvete. Följande delstudier görs: Vårvete. Hög proteinhalt genom kvävestark förfrukt och fånggröda kombinerat med medelsent/sent verkande tilläggsgiva av organiskt gödselmedel; Höstvete. Hög proteinhalt genom kvävestark förfrukt kombinerat med åtgärd som stimulerar N-mineralisering under vår/sommar; Höstvete. Effekter av skorpbrytning (broddharvning) på våren; Försök med jordberarbetning och vårvetesorter i ekologisk odling.


Summary translation

This project aims to combine different strategies such as: establishment of a catch crop after a clover ley, use of organic fertilizers, soil management methods, nitrogen availability and its influence on yield and protein content in spring wheat and winter wheat.

EPrint Type:Project description
Location:The Rural Economy and Agricultural Societies
Örebro län
P.O. Box 271   
SE-701 45 Örebro
ac.wallenhammar@hush.se
Keywords:fånggröda, kvävetillgänglighet, catch crop, nitrogen availability, protein
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7566
Deposited On:15 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page