home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem: karakterisering av lerjord

{Project} Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem: karakterisering av lerjord. [Developing sustainable and productive cropping systems: characterisation of clay soil.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Stenberg, Maria, The Rural Economy and Agricultural Societies .

Full text not available from this repository.


Summary

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att skapa en bas för utveckling av odlingssystem, för att bl.a. finna lösningar på kväveproblematiken i lerjordssystem. Målet är att uppnå ett lönsamt och uthålligt jordbruk på dessa jordar. Detta ska göras genom att kvantifiera och följa upp olika förlustvägar för växtnäring i några olika odlingssystem på lerjord och bestämma förhållanden i mark och gröda som påverkar omsättningen av växtnäring, främst kväve. Projektet ska visa på möjligheter att i dessa system styra växtnäringstillgänglighet och förluster, på möjligheter att förbättra odlingsbetingelser på struktursvag lerjord samt visa på lösningar av vattenfrågor i odlingslandskapet och genomförs på lerjord som ska täckdikas.
Projektet utförs på Hushållningssällskapet Skaraborgs försöksgård Logården utanför Grästorp i Västergötland. För att skapa förutsättningar för att nå de övergripande målen krävs en noggrann beskrivning av utgångsläget. I projektet karakteriseras den nuvarande statusen i tre odlingssystem, ekologisk, integrerad och konventionell växtodling, på lerjord. Karakteriseringen av förhållandena i marken har gjorts med metoder som idag är etablerade för att studera biologiska, fysikaliska och kemiska markparametrar, samt för att studera grödors tillväxt, växtnäringsbehov och avkastning. Projektet använder också nya metoder för dessa studier. Geostatistiska metoder har använts vid sammanställningen.
Under 2003 genomförde Björn Roland sitt examensarbete inom agronomprogrammet, SLU, i projektet. Examensarbetet är publicerat vid SLU. En presentation av projektet finns på http://www.hush.se/r/. Projektet har presenterats på konferenser i Sverige, Finland och Tyskland. Projektet slutförs under 2004. Resultaten från projektet kommer att publiceras både nationellt och internationellt.


Summary translation

This project is carried out on a farm in south-west Sweden having soils with an average clay content of about 40 %. There is partly lower clay content. Organic matter content varies between 2 and 3 %. A small river is crossing the farm through a culvert. This causes a slightly undulating landscape with small hills with lower clay content on the highest points.
The farm is managed since 1991 divided into three different arable farming systems: conventional farming (A), organic farming (B), and integrated farming (C). Yields of all crops have been recorded all years, 1999-2002 by yield mapping and all crops and all measures have been well documented throughout the period. Crop and soil nitrogen dynamics have been followed in reference areas. In 2003 the tile drain system at the farm was fully replaced by a new system. To facilitate the aim of follow changes in soil conditions after tile draining the soil was characterised during 2002 and 2003. Soil physical, biological and chemical parameters were determined. Soil sampling areas were chosen from soil electrical conductivity determinations (EM 38), topography and data from soil mapping at start of the project. For future studies of the farming systems, discharge from each field will be measured and sampling and analyses of drain water will be carried out.

EPrint Type:Project description
Location:The Rural Economy and Agricultural Societies
P.O. Box 124   
SE-532 22 Skara
Maria.Stenberg@hs-r.hush.se
Keywords:crop and soil nitrogen dynamics; cropping systems; conventional, organic and integrated farming; soil physiological, biological and chemical parameters
Subjects: Farming Systems > Farm nutrient management
Soil > Soil quality
Research affiliation: Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Start Date:1 July 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7737
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page