home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Fertihood"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 18.

English

Nyang'au, Jared Onyango; Møller, Henrik Bjarne and Sørensen, Peter (2023) Effects of electrokinetic and ultrasonication pre-treatment and two-step anaerobic digestion of biowastes on the nitrogen fertiliser value by injection or surface banding to cereal crops. Journal of Environmental Management, 326, p. 116699.

Nyang'au, Jared Onyango; Møller, Henrik Bjarne and Sørensen, Peter (2022) Nitrogen dynamics and carbon sequestration in soil following application of digestates from one- and two-step anaerobic digestion. Science of The Total Environment, 851, p. 158177.

Danish/Dansk

Anonymous, Anonymous (2022) Øko-gødningsbørs. .

{Project} FertiHood: Recirkulering af næringsstoffer i restprodukter til opfyldelse af økologimål. Runs 2021 - 2024. Project Leader(s): Eriksen, Jørgen, Aarhus Universitet (AU) .

Hermansen, S (2023) Fordobling af økologisk areal fordrer øget recirkulering. Workshop at: Økologikongres, Vingsted, nov 2023.

Hermansen, S (2023) Det økologiske gødningsmarked. Hvilke gødninger er der økonomi i at anvende med de aktuelle prisrelationer? Hvad må gylle koste? Billund. Workshop at: Temadag for økologiske planteavlere, Billund, 5. jan 2023.

Hermansen, S (2022) Rådgiveres erfaringer med jord- og planteanalyser. Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Hermansen, Sven (2023) Rådgiveres erfaringer med jord- og planteanalyser. Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Online at https://icoel.dk/planteavl/raadgiveres-brug-af-jord-og-planteanalyser/, accessed on: 2023.

Hermansen, Sven (2022) Næringsstoffer udefra, ovenfra og nedefra. Speech at: Temamøde Økologisk Landsforening, Horsens, 5. marts 2022.

Lauersen, Casper (2022) Økogødning.dk giver overblik over gødninger til økologisk brug. . Online at https://icoel.dk/planteavl/oekogoedningdk-giver-overblik-over-goedninger-til-oekologisk-brug/, accessed on: October 2022.

Magid, Magid and Petersen, Claus (2023) Vurdering af samfundets organiske ressourcer og mængden af næringsstoffer der kan recirkuleres til økologisk jordbrug. Jakob Magid. Plant and Environmental Sciences University of Copenhagen, Denmark.

Nyang'au, Jared and Sørensen, Peter (2022) Biogas reducerer ikke kulstofbindingen i jorden. Økologisk Landbrug, 25 November 2022, 42, p. 9.

Petersen, Claus (2022) Kortlægning af mængden af organisk affald og restprodukter til gødningsformål. [Mapping of the amounts of organic waste and residues used for fertilization in Denmark.] ECONET, Copenhagen.

Uller-Kristensen, Helene (2021) Recirkulering af restprodukter skal bidrage til opfyldelse af økologimål. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/recirkulering-af-restprodukter-skal-bidrage-til-opfyldelse-af-oekologimaal, accessed on: 28 March 2022.

Vestenaa, MW (2023) Fokus på fosfor: Reaktiontal, økologiske gødningskilder og strategier. Workshop at: Konsulentmøde for VELAS økologikonsulenter, Søften, 27. nov 2023.

vestenaa, MW and Hermansen, S (2023) Fosfor: Test planter frem for jord. Økologi, March 2023, 7, p. 1.

Vesteraa, MW (2023) Nyt og gammelt om fosfor. Workshop at: Konsulentmøde for Økologirådgivning Danmark, Agro Food Park, 1. okt 20232.

Winther Vestenaa, Morten (2023) Metoder til vurdering af jordens fertilitet. Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

This list was generated on Wed Jun 12 19:36:41 2024 CEST.