home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Fertihood"

Jump to: A | E | H | L | M | N | P | U | V | W
Number of items at this level: 18.

A

Anonymous, Anonymous (2022) Øko-gødningsbørs. .

E

{Project} FertiHood: Recirkulering af næringsstoffer i restprodukter til opfyldelse af økologimål. Runs 2021 - 2024. Project Leader(s): Eriksen, Jørgen, Aarhus Universitet (AU) .

H

Hermansen, S (2023) Fordobling af økologisk areal fordrer øget recirkulering. Workshop at: Økologikongres, Vingsted, nov 2023.

Hermansen, S (2023) Det økologiske gødningsmarked. Hvilke gødninger er der økonomi i at anvende med de aktuelle prisrelationer? Hvad må gylle koste? Billund. Workshop at: Temadag for økologiske planteavlere, Billund, 5. jan 2023.

Hermansen, S (2022) Rådgiveres erfaringer med jord- og planteanalyser. Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Hermansen, Sven (2023) Rådgiveres erfaringer med jord- og planteanalyser. Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Online at https://icoel.dk/planteavl/raadgiveres-brug-af-jord-og-planteanalyser/, accessed on: 2023.

Hermansen, Sven (2022) Næringsstoffer udefra, ovenfra og nedefra. Speech at: Temamøde Økologisk Landsforening, Horsens, 5. marts 2022.

L

Lauersen, Casper (2022) Økogødning.dk giver overblik over gødninger til økologisk brug. . Online at https://icoel.dk/planteavl/oekogoedningdk-giver-overblik-over-goedninger-til-oekologisk-brug/, accessed on: October 2022.

M

Magid, Magid and Petersen, Claus (2023) Vurdering af samfundets organiske ressourcer og mængden af næringsstoffer der kan recirkuleres til økologisk jordbrug. Jakob Magid. Plant and Environmental Sciences University of Copenhagen, Denmark.

N

Nyang'au, Jared and Sørensen, Peter (2022) Biogas reducerer ikke kulstofbindingen i jorden. Økologisk Landbrug, 25 November 2022, 42, p. 9.

Nyang'au, Jared Onyango; Møller, Henrik Bjarne and Sørensen, Peter (2023) Effects of electrokinetic and ultrasonication pre-treatment and two-step anaerobic digestion of biowastes on the nitrogen fertiliser value by injection or surface banding to cereal crops. Journal of Environmental Management, 326, p. 116699.

Nyang'au, Jared Onyango; Møller, Henrik Bjarne and Sørensen, Peter (2022) Nitrogen dynamics and carbon sequestration in soil following application of digestates from one- and two-step anaerobic digestion. Science of The Total Environment, 851, p. 158177.

P

Petersen, Claus (2022) Kortlægning af mængden af organisk affald og restprodukter til gødningsformål. [Mapping of the amounts of organic waste and residues used for fertilization in Denmark.] ECONET, Copenhagen.

U

Uller-Kristensen, Helene (2021) Recirkulering af restprodukter skal bidrage til opfyldelse af økologimål. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/recirkulering-af-restprodukter-skal-bidrage-til-opfyldelse-af-oekologimaal, accessed on: 28 March 2022.

V

Vestenaa, MW (2023) Fokus på fosfor: Reaktiontal, økologiske gødningskilder og strategier. Workshop at: Konsulentmøde for VELAS økologikonsulenter, Søften, 27. nov 2023.

vestenaa, MW and Hermansen, S (2023) Fosfor: Test planter frem for jord. Økologi, March 2023, 7, p. 1.

Vesteraa, MW (2023) Nyt og gammelt om fosfor. Workshop at: Konsulentmøde for Økologirådgivning Danmark, Agro Food Park, 1. okt 20232.

W

Winther Vestenaa, Morten (2023) Metoder til vurdering af jordens fertilitet. Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

This list was generated on Wed Jun 12 19:36:41 2024 CEST.