home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "MAFFRA"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 39.

Newspaper or magazine article

Bønlykke, Camilla (2011) Tyttebær og ramsløg kan måske bedre tarmsundheden. [Lingonberries and ramsons may improve gut Health in piglets.] Effektivt Landbrug, 1 December 2011, p. 9.

Canibe, Nuria; Højberg, Ole; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2018) Ramsløg og tyttebær har markant antimikrobiel virkning. [Ramsons and lingonberries have a marked antimicrobial effect.] Økolopgi og Erhverv, 9 February 2018, 626, pp. 10-11.

Canibe, Nuria and Jensen, Martin (2017) Kan en cocktail af ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? [Can a cocktail of ramsons and lingonberries replace antibiotics?] ICROFS nyt, 30 November 2017, pp. 1-5.

Canibe, Nuria and Jensen, Martin (2017) Ramsløg og tyttebær kan måske erstatte antibiotika. [Ramsons and lingonberries may replace antibiotica.] Maskinbladet net version, 30 November 2017, pp. 1-3.

Haug, Kirsten (2017) Kan planter erstatte antibiotika? [Can plants replace antibiotics?] ICROFS nyt, 29 September 2017, pp 1-3.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2018) En blanding af ramsløg og sure bær hæmmer E coli i mavetarmindhold fra grise. [A mix of ramsons and acidic berries inhibit E. coli in stomac-intestine content from pigs.] Økologi og Erhverv, 12 January 2018, 624, p. 12.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2017) Cocktails of ramsons and acidic berries kill E. coli in a piglet gastrointestinal model: an alternative to antibiotics? [Cocktails af ramsløg og sure bær dræber E. coli i en smågrise mave-tarm model: alternativ til antibiotika?] ICROFS News, 2 November 2017, pp. 1-6.

Jensen, Martin (2016) Ramsløg og peberrod mod svine-diarré. Landsbyerne: Landbrug, 18 April 2016, p. 13.

Jensen, Martin (2016) Planter mod diarre. [Plants against weaning diarrhea.] Økologi og Erhverv, 11 April 2016, 586, p. 11.

Jensen, Martin (2016) Alternativ til antibiotika, zink og kobber. [Alternative to antibiotics, zinc and cupper.] Landbrug Fyn, 2016, p. 13.

Jensen, Martin and Canibe, Nuria (2016) Jensen, M. 2016 Antibakterielle planter kan måske begrænse diarre hos smågrise. Økologi og Erhverv, 583. [Antibacterial plants may reduce diarrhea in piglets.] Økologi og Erhverv, 19 February 2016, 583, p. 11.

Jensen, Martin and Grevsen, Kai (2017) Antibakterielle planter mod diarré i smågrise. [Antibacterial plants against diarrhea in piglets.] Økologi og Erhverv, July 2017, 614, p. 12.

Kristensen, Helene (2018) Faglig sparring ved temadage om robuste grise i robuste systemer. ICROFS nyt, 26 June 2018, pp. 1-2.

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar 12-13 juni 2018. ICROFS nyt, 9 April 2018, pp. 1-5.

Petersen, Maja Eline (2017) Kan ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? [Can ramsons and lingonberries replace antibiotics?] Økologi og Erhverv, 15 December 2017, 623, p. 8.

Skovsbøl, U. (2016) Ramsløg og tyttebær skal erstatte zink til smågrise. [Ramsons and lingonberries to replace zinc for weaning piglets.] Organic Today, 9 April 2016, p. 1.

Skovsbøl, Ulla (2016) Plantecocktail kan blive et alternativ til antibiotika, zink og kobber. [Plant cocktail may be an alternative to antibiotics, zinc and copper.] DCA Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug - Nyhedsbrev, 4 April 2016, pp. 1-4.

Stage, Mie (2016) En blanding af peberrod, ramsløg og salvie kan måske erstatte antibiotika til grise. [A mixture of horseradish, ramsons and sage may replace antibiotics to piglets.] Ingeniøren - Online, 12 August 2016, pp 1.

Conference paper, poster, etc.

Jensen, Martin (2017) Forskning i bioaktive planter: Fra medicinplanter til fødevarer. Speech at: Foreningen Medicinhaverne - Tranekær, Rudkøbing, 28 sept 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2017) Forskning i bioaktive planter - fødevarer, funktionelle fødevarer, plantemedicin. Speech at: Møde med ROTARY, Ringe, 25 september 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2017) Multicomponent antibacterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases. Speech at: Internal meeting, Institut for Fødevarer, 10 February 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2017) Plants-foods-health research in AU FOOD. Speech at: Møde med LUKE, Finland omkring samarbejde, Foulum, 25 januar 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2016) Planteudtræk i stedet for antibiotika, zink og kobber til små-grise ved fravænning. Speech at: ICROFS statusmøde, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg, 15. marts 2016.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2018) Antibakterielle planter som fodertilsætning som erstatning for antibiotika eller zink til fravænningsgrise. Speech at: Tema-dag Udendørs svineproduktion, Svinerådgivningen SEGES og SAGRO, Billund, 6. marts 2018.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2017) Antibakterielle planter som fodertilsætning som erstatning for antibiotika, zink og kobber til fravænningsgrise. Speech at: Økologi Kongressen 2017, Kolding, 30. november 2017.

Young, Jette (2017) Antibakterielle planter - fødevarekonservering - fodertilsætning. Speech at: Møde med forskningsminister Søren Pind, AU Foulum, 9 november 2017. [Unpublished]

Report

Højberg, Ole and Canibe, Nuria (2017) Resultater af 2 års forsøg. AU ANIS, MAFFRA Statusmøde, 19. december2017 (Fortroligt). [Results of 2nd year in vitro screening of antibacterial plants (Confidential).] Department of Animal Science, AU-ANIS , AU ANIS, Animal Science.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria and Lauridsen, Charlotte (2017) MAFFRA. Report for first years results of screening of antibacterial plant products for replacing antibiotica. [Maffra: Rapport over første års resultater af screening af antibakterielle planter til erstatning for antibiotika.] working report - confidential. Aarhus University, AU -ANIS, Aarhus University, AU -ANIS.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria and Lauridsen, Charlotte (2017) MAFFRA: Report for first years results of screening of antibacterial plant products for replacing antibiotica. [MAFFRA: Rapport over første års forsøg med screening af antibakterielle planter til erstatning for antibiotika.] Department of Animal Science, Aarhus University , Department of Animal Science.

Jeanne, Williams (2017) MAFFRA WP4 rapport - NORFEED (Fortrolig). [MAFFRA WP4 report- NORFEED (Confidential).] NORFEED A/S, Hvidovre .

Jensen, Martin (2018) Planter som antibakteriel fodertilsætning mod diarré hos smågrise - MAFFRA. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark.

Jensen, Martin (2017) Plantecocktail kan blive et alternativ til antibiotika, zink og kobber til grise. [Plant cocktail may be an alternative to antibiotics, zinc and copper for piglets.] DCA Årsberetning 2016. DCA, Aarhus University, Foulum.

Jensen, Martin (2017) Statusrapport MAFFRA 1 februar 2017. Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin and Grevsen, Kai (2017) Production methods, yield and quality of antibacterial plant products. Variation in plant material quality and reproducibility. Internal Report. Confidential. [Produktionsmetoder, udbytter og kvalitet af antibakterielle planteprodukter.Variation i plantematerialet og reproducerbarhed. Intern Rapport.] Aarhus University , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2017) MAFFRA status rapport for 2016. Intern rapport (fortrolig). [MAFFRA status report for 2016. Internal report (confidential).] Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Højberg, Ole and Canibe, Nuria (2018) Kan løgarter og sure bær erstatte antibiotika? [Can onion species and acidic berries replace antibiotics?] DCA annnual report 'Perspektiv', no. 2018. DCA, Aarhus universitet, Foulum.

Project description

{Project} MAFFRA - Antibakterielle planter mod diarre hos smågrise. [MAFFRA - Antibacterial plants against diarrhea in piglets.] Runs 2016 - 2017. Project Leader(s): Jensen, Martin, Aarhus University .

Other

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar d. 12. - 13. juni 2018 (Invitation). .

Kristensen, Helene (2018) Flyer invitation til praktikerdag og forskerseminar om grise - temadage 12.-13. juni 2018. ICROFS , ICROFS.

This list was generated on Fri Feb 23 04:19:37 2024 CET.