home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "MAFFRA"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 39.

Bønlykke, Camilla (2011) Tyttebær og ramsløg kan måske bedre tarmsundheden. [Lingonberries and ramsons may improve gut Health in piglets.] Effektivt Landbrug, 1 December 2011, p. 9.

Canibe, Nuria; Højberg, Ole; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2018) Ramsløg og tyttebær har markant antimikrobiel virkning. [Ramsons and lingonberries have a marked antimicrobial effect.] Økolopgi og Erhverv, 9 February 2018, 626, pp. 10-11.

Canibe, Nuria and Jensen, Martin (2017) Kan en cocktail af ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? [Can a cocktail of ramsons and lingonberries replace antibiotics?] ICROFS nyt, 30 November 2017, pp. 1-5.

Canibe, Nuria and Jensen, Martin (2017) Ramsløg og tyttebær kan måske erstatte antibiotika. [Ramsons and lingonberries may replace antibiotica.] Maskinbladet net version, 30 November 2017, pp. 1-3.

Haug, Kirsten (2017) Kan planter erstatte antibiotika? [Can plants replace antibiotics?] ICROFS nyt, 29 September 2017, pp 1-3.

Højberg, Ole and Canibe, Nuria (2017) Resultater af 2 års forsøg. AU ANIS, MAFFRA Statusmøde, 19. december2017 (Fortroligt). [Results of 2nd year in vitro screening of antibacterial plants (Confidential).] Department of Animal Science, AU-ANIS , AU ANIS, Animal Science.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2018) En blanding af ramsløg og sure bær hæmmer E coli i mavetarmindhold fra grise. [A mix of ramsons and acidic berries inhibit E. coli in stomac-intestine content from pigs.] Økologi og Erhverv, 12 January 2018, 624, p. 12.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2017) Cocktails of ramsons and acidic berries kill E. coli in a piglet gastrointestinal model: an alternative to antibiotics? [Cocktails af ramsløg og sure bær dræber E. coli i en smågrise mave-tarm model: alternativ til antibiotika?] ICROFS News, 2 November 2017, pp. 1-6.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria and Lauridsen, Charlotte (2017) MAFFRA. Report for first years results of screening of antibacterial plant products for replacing antibiotica. [Maffra: Rapport over første års resultater af screening af antibakterielle planter til erstatning for antibiotika.] working report - confidential. Aarhus University, AU -ANIS, Aarhus University, AU -ANIS.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria and Lauridsen, Charlotte (2017) MAFFRA: Report for first years results of screening of antibacterial plant products for replacing antibiotica. [MAFFRA: Rapport over første års forsøg med screening af antibakterielle planter til erstatning for antibiotika.] Department of Animal Science, Aarhus University , Department of Animal Science.

Jeanne, Williams (2017) MAFFRA WP4 rapport - NORFEED (Fortrolig). [MAFFRA WP4 report- NORFEED (Confidential).] NORFEED A/S, Hvidovre .

Jensen, Martin (2018) Planter som antibakteriel fodertilsætning mod diarré hos smågrise - MAFFRA. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark.

Jensen, Martin (2017) Forskning i bioaktive planter: Fra medicinplanter til fødevarer. Speech at: Foreningen Medicinhaverne - Tranekær, Rudkøbing, 28 sept 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2017) Forskning i bioaktive planter - fødevarer, funktionelle fødevarer, plantemedicin. Speech at: Møde med ROTARY, Ringe, 25 september 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2017) Plantecocktail kan blive et alternativ til antibiotika, zink og kobber til grise. [Plant cocktail may be an alternative to antibiotics, zinc and copper for piglets.] DCA Årsberetning 2016. DCA, Aarhus University, Foulum.

Jensen, Martin (2017) Multicomponent antibacterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases. Speech at: Internal meeting, Institut for Fødevarer, 10 February 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2017) Statusrapport MAFFRA 1 februar 2017. Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin (2017) Plants-foods-health research in AU FOOD. Speech at: Møde med LUKE, Finland omkring samarbejde, Foulum, 25 januar 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2016) Ramsløg og peberrod mod svine-diarré. Landsbyerne: Landbrug, 18 April 2016, p. 13.

Jensen, Martin (2016) Planter mod diarre. [Plants against weaning diarrhea.] Økologi og Erhverv, 11 April 2016, 586, p. 11.

{Project} MAFFRA - Antibakterielle planter mod diarre hos smågrise. [MAFFRA - Antibacterial plants against diarrhea in piglets.] Runs 2016 - 2017. Project Leader(s): Jensen, Martin, Aarhus University .

Jensen, Martin (2016) Planteudtræk i stedet for antibiotika, zink og kobber til små-grise ved fravænning. Speech at: ICROFS statusmøde, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg, 15. marts 2016.

Jensen, Martin (2016) Alternativ til antibiotika, zink og kobber. [Alternative to antibiotics, zinc and cupper.] Landbrug Fyn, 2016, p. 13.

Jensen, Martin and Canibe, Nuria (2016) Jensen, M. 2016 Antibakterielle planter kan måske begrænse diarre hos smågrise. Økologi og Erhverv, 583. [Antibacterial plants may reduce diarrhea in piglets.] Økologi og Erhverv, 19 February 2016, 583, p. 11.

Jensen, Martin and Grevsen, Kai (2017) Production methods, yield and quality of antibacterial plant products. Variation in plant material quality and reproducibility. Internal Report. Confidential. [Produktionsmetoder, udbytter og kvalitet af antibakterielle planteprodukter.Variation i plantematerialet og reproducerbarhed. Intern Rapport.] Aarhus University , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin and Grevsen, Kai (2017) Antibakterielle planter mod diarré i smågrise. [Antibacterial plants against diarrhea in piglets.] Økologi og Erhverv, July 2017, 614, p. 12.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2018) Antibakterielle planter som fodertilsætning som erstatning for antibiotika eller zink til fravænningsgrise. Speech at: Tema-dag Udendørs svineproduktion, Svinerådgivningen SEGES og SAGRO, Billund, 6. marts 2018.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2017) Antibakterielle planter som fodertilsætning som erstatning for antibiotika, zink og kobber til fravænningsgrise. Speech at: Økologi Kongressen 2017, Kolding, 30. november 2017.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2017) MAFFRA status rapport for 2016. Intern rapport (fortrolig). [MAFFRA status report for 2016. Internal report (confidential).] Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Højberg, Ole and Canibe, Nuria (2018) Kan løgarter og sure bær erstatte antibiotika? [Can onion species and acidic berries replace antibiotics?] DCA annnual report 'Perspektiv', no. 2018. DCA, Aarhus universitet, Foulum.

Kristensen, Helene (2018) Faglig sparring ved temadage om robuste grise i robuste systemer. ICROFS nyt, 26 June 2018, pp. 1-2.

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar d. 12. - 13. juni 2018 (Invitation). .

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar 12-13 juni 2018. ICROFS nyt, 9 April 2018, pp. 1-5.

Kristensen, Helene (2018) Flyer invitation til praktikerdag og forskerseminar om grise - temadage 12.-13. juni 2018. ICROFS , ICROFS.

Petersen, Maja Eline (2017) Kan ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? [Can ramsons and lingonberries replace antibiotics?] Økologi og Erhverv, 15 December 2017, 623, p. 8.

Skovsbøl, U. (2016) Ramsløg og tyttebær skal erstatte zink til smågrise. [Ramsons and lingonberries to replace zinc for weaning piglets.] Organic Today, 9 April 2016, p. 1.

Skovsbøl, Ulla (2016) Plantecocktail kan blive et alternativ til antibiotika, zink og kobber. [Plant cocktail may be an alternative to antibiotics, zinc and copper.] DCA Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug - Nyhedsbrev, 4 April 2016, pp. 1-4.

Stage, Mie (2016) En blanding af peberrod, ramsløg og salvie kan måske erstatte antibiotika til grise. [A mixture of horseradish, ramsons and sage may replace antibiotics to piglets.] Ingeniøren - Online, 12 August 2016, pp 1.

Young, Jette (2017) Antibakterielle planter - fødevarekonservering - fodertilsætning. Speech at: Møde med forskningsminister Søren Pind, AU Foulum, 9 november 2017. [Unpublished]

This list was generated on Sun May 26 06:20:37 2024 CEST.