home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "FØL - Fonden for Økologisk Landbrug"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 22.

{Tool} Professional guide for organic arable farmers. [Faglig Guide til Økologiske Planteavlere.] Creator(s): Askegaard, Margrethe; Hermansen, Sven and Østergaard, Claus. Issuing Organisation(s): ICROFS - International Centre for Research in Organic Food Systems. (2021)

Beta, Trust; Qiu, Yang; Liu, Qin; Borgen, Anders and Apea-Bah, Franklin Brian (2020) Purple Wheat (Triticum sp.) Seeds. In: Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention. Elsevier Inc., ScienceDirect ®, pp. 103-125.

Bonde, Marianne and Serup, Tove (2009) Manual: Reduktion af pattegrisedødelighed. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Bonde, Marianne (editor): Udviklingscenter for Husdyr på Friland (Ed.) (2016) Søer og pattegrise i farefolde med pil; Adfærd og velfærd - på tværs af årstider. [Sows and piglets in farrowing paddocks with willow trees; Animal behaviour and welfare - throughout seasons.] Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Marsvej 43, 8960 Randers.

Elgersma, A.; Søegaard, K. and Jensen, S.K. (2014) Herbage dry-matter production and forage quality of three legumes and four non-leguminous forbs grown in single-species stands. Grass and Forage Science, 69 (4), 705- 716.

Elgersma, A.; Søegaard, K. and Jensen, S.K. (2013) Fatty Acids, α-Tocopherol, β-Carotene and Lutein Contents in Forage Legumes, Forbs, and a Grass-Clover Mixture. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61 (49), 11913-11920.

Horsted, K.; Hammershøj, M. and Allesen-Holm, B.H. (2010) Effect of grass–clover forage and whole-wheat feeding on the sensory quality of eggs. J Sci Food Agric, 90, pp. 343-348.

{Tool} Dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer. [Guidelines for growing organic apple and pear.] Creator(s): Korsgaard, Maren and Pedersen, Hanne Lindhard. Issuing Organisation(s): Økologisk VKST. (2020)

Lauridsen, K. (2014) Økosystem, funktioner og services af biodiversitet i græsmarker. , Økologisk Landsforening.

Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Bertelsen, Maja and Vaarst, Mette (2021) Dam-rearing of dairy calves: Lessons from practice for future research & development. Department of Agroecology & Department of Animal Science, Aarhus University, Tjele, Denmark.

Mortensen, T.; Søegaard, K. and Eriksen, J. (2012) Effect of seed mixture composition and management on competitiveness of herbs in temporary grasslands. In: Grassland Science in Europe, 17, pp. 76-78.

Rasmussen, I.A. (2011) Use of competitive crops to reduce Cirsium arvense. In: Neuhoff, Daniel; Halberg, Niels; Rasmussen, Ilse A.; Hermansen, John; Ssekyewa, Charles and Sohn, Sang Mok (Eds.) Organic is Life - Knowledge for Tomorrow. Organic Crop Production. Proceedings of the Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research, 1, pp. 692-695.

Rasmussen, I.A. (2008) Kvik og tidsler i sædskifteforsøgene. [Elytrigia repens (Couch grass) and Cirsium arvense (Canada thistle) in the organic crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, April 2008 (407), p. 12.

Rasmussen, Ilse A.; Sønderskov, Mette; Damgaard, Christian and Kristensen, Kristian (2009) Effect of Elymus repens on yield of winter wheat, spring barley and faba bean in an organic crop rotation experiment. In: Cloutier, D.C. (Ed.) Proceedings 8th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Zaragoza, Spain, p. 129.

Rasmussen, Ilse Ankjær (2009) Agertidsel. [Canadian thistle - Cirsium arvense.] Økologisk Landsforening. Online at http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/rodukrudt/beskrivelse-af-rodukrudt/agertidsel.aspx, accessed on: 4 May 2011.

Rasmussen, Ilse Ankjær (2009) Følfod. [Coltsfoot - Tussilago farfara.] Økologisk Landsforening. Online at http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/rodukrudt/beskrivelse-af-rodukrudt/foelfod.aspx, accessed on: 4 May 2011.

Rasmussen, Ilse Ankjær (2009) Om rodukrudt. [On perennial weeds.] Økologisk Landsforening. Online at http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/rodukrudt/om-rodukrudt.aspx, accessed on: 4 May 2011.

Rasmussen, Ilse Ankjær (2009) Rodukrudtsbekæmpelse. [Management and control of perennial weeds.] Økologisk Landsforening. Online at http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/rodukrudt/bekaempelse-af-rodukrudt.aspx, accessed on: 4 May 2011.

Studnitz, Merete and Lambertsen, Lars (2016) Lyngflis som rodemateriale til økologiske slagtesvin. Økologisk Landsforening. Online at https://okologi.dk/landbrug/projekter/svin/lyngflis-som-stroeelses-og-rodemateriale-til-svin/lyngflis-som-rodemateriale, accessed on: 18 January 2019.

Thomsen, Rikke; Kongsted, Anne Grete; Rousing, Tine and Bonde, Marianne (2011) Økologisk hangriseproduktion: Er dyrevelfærden i orden? In: Temadag om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion. Intern Rapport, no. 106. Århus Universitet.

Vaarst, Mette and Christiansen, Iben Alber (2020) Køer med kalve - Erfaringer, overvejelser og inspiration fra danske og udenlandske økologiske malkekvægbesætninger. Økologisk Landsforening, Aarhus.

Vaarst, Mette and Nissen, Thorkild Bülow (2004) Farvel til antibiotika. Økologisk Landsforening .

This list was generated on Fri Sep 30 00:28:49 2022 CEST.