home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "WI-FI"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 14.

Andersen, Heidi Mai-Lis and Eriksen, Simme (2022) Frisk Grønt som grovfoder til slagtegrise. MAGASINET GRIS, December 2022, pp. 34-35.

Eskildsen, Maria (2021) Proteinindholdet i foder til drægtige søer bør reduceres. Økologisk Landbrug, 29 October 2021, 670, p. 17.

Eskildsen, Maria and Theil, Peter K. (2020) Økologiske søer overforsynes med protein - også om vinteren. .

Jakob, Johannsen, Christoffer (2021) Effect of reduced dietary protein and roughage intake on metabolites in plasma, urine and milk from gestating and lactating organic sows during winter. Masters thesis, Aarhus University , Department of Animal Science. .

Kristian Knage-Drangsfeldt, Kristian and Schild, Sarah-Lina Aagaard (2022) Lokalt produceret foder til drægtige økologiske søer. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/public/6/7/6/okologi_grise_lokalt_foder_dragtige_okologiske_soer, accessed on: March 2022.

Maria, Eskildsen (2021) Kan grønt protein erstatte sojaprotein til økologiske fravænningsgrise? Speech at: Temadag om Robuste økologiske systemer hos Friland AS, Randers.

Oudshoorn, Frank (2022) Økonomisk bæredygtighed ved genanvendelse/recirkulering af restprodukter til økologisk grisefoder til søer. Innovationscenter for Økologisk Landbrug .

Oudshoorn, Frank (2022) Notat: beregning af klimaaftryk af rest- og biprodukter. Innovationscenter for Økologisk Landbrug .

Oudshoorn, Frank W (2022) Nyt værktøj skal udvikle bæredygtig griseproduktion. Økologisk Nu, online. Online at https://xn--konu-fra.dk/mark-og-stald/nyt-vaerktoj-skal-udvikle-baeredygtig-griseproduktion, accessed on: 6 June 2022.

Schild, Sarah-Lina Aagaard (2022) Indlæg ved Temadag for udendørsproducenter: Nyt fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. .

Serup, Tove and Aagaard Schild, Sarah-Lina (2021) Restprodukters potentiale som foder til økologiske grise. Landbrugsinfo.dk, no. 22-04-2020. Seges, https://www.landbrugsinfo.dk/public/8/0/3/svin_restprodukter_foder_grise.

Serup, Tove and Schild, Sarah-Lina Aagaard (2021) Notat: Restprodukters potentiale som foder til økologiske grise. Innovation Centre for Organic Farming.

Serup, Tove and Schild, Sarah-Lina Aagaard (2021) VÆRDIFULDE RESTPRODUKTER. Økologi, 1 March 2021, Nr 2, p. 17.

SØNDERGAARD SØRENSEN, LINDA (2020) Nyt projekt: Vinterfodring af økologiske søer. DCA news, no. 03 2020, AU ANIS, AU .

This list was generated on Mon Mar 27 11:22:40 2023 CEST.