home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Denmark > Organic RDD 2 > pECOSYSTEM"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 30.

Andersen, Heidi Mai-Lis (2016) Kølezoner og rodeområder giver bedre hygiejnestyring i svineproduktion. Økologi & Erhverv, 20 May 2016, 589, p. 10.

Bonde, Marianne and Kyed, Sybille (2015) EU's regler for opstaldning af økologiske grise i bygninger med løbegårde. UHF og ØLF .

Brandt, Irene (2015) Jagten på den optimale løsning. Økologi & Erhverv, 11 December 2015, 579, p. 14.

Buus, M.L. and Kongsted, A.G. (2015) Økologiske slagtesvin skal have mere rod i tilværelsen. Landbrugsavisen, 9 April 2015, 15, p. 12.

Buus, Marie Lund (2015) Forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. Working paper, Udviklingscenter for Husdyr på Friland . [draft]

Duve, Linda Rosager and Studnitz, Merete (2017) Landbrugsskolelærere bedre klædt på til øko-undervisning. Effektivt Landbrug, 7 January 2017, p. 36.

Eriksen, Simme (2015) Workshop om forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. In: Workshop om forbedrede udearealer og staldforhold.

Eriksen, Simme and Lambertsen, Lars (2016) Demonstration af berigede udearealer til slagtesvin. . [Submitted]

Hansen, Janne (2014) Skovsvin – på den gode måde. AU Nyhedsartikel, 30 January 2014.

Hilbert, Per (2015) Grise og popler - en ny kombination. Skovdyrkeren, 6 August 2015, 34, pp. 10-11.

Jakobsen, Malene and Kongsted, A.G. (2016) Including trees in pasture-based pig systems to improve animal welfare and eco-efficiency. In: Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP), Belfast, United Kingdom, p. 382.

Jakobsen, Malene and Kongsted, Anne Grete (2015) Free-range pigs integrated with agroforestry. In: International conference on pig welfare: Improving Pig Welfare - what are the ways forward?, p. 109.

Jørgensen, Uffe and Kongsted, Anne Grete (2015) Workshop - Ammonia losses in organic pig production. Workshop at: [Completed]

Kongsted, A.G. (2016) Svin og fjerkræ i energiafgrøder. Poster at: FarmerTech 2016.

Kongsted, A.G. and Hermansen, J.E. (2014) Agroforestry i økologisk husdyrproduktion. Økologi & Erhverv, 4 July 2014, 548, p. 14.

Kongsted, A.G. and Jørgensen, U. (2015) Træer i svinefolden kan være vejen til mindre kvælstoftab. Økoglogi & Erhverv, 30 October 2015, 576, p. 14.

Kongsted, Anne Grete (2014) Økologiske svin bliver sendt i skoven. Aarhus Universitet , Institut for Agroøkologi. [Completed]

Kongsted, Anne Grete and Hermansen, John E. (2015) Er agroforestry en mulig udviklingsvej i økologisk svine- og fjerkræproduktion? Workshop at: ØL Generalforsamling 2015. [Completed]

Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E. and Jakobsen, Malene (2015) Improved sustainability in organic pig production. In: International conference on pig welfare: Improving Pig Welfare - what are the ways forward?, p. 151.

Kyed, Sybille; Kongsted, Anne Grete; Jørgensen, Uffe and Hermansen, John E. (2015) Oplæg til afgrødekode der kan anvendes til græsarealer med vedagtig bevoksning til svin på friland. Working paper, Økologisk Landsforening . [Completed]

Lahrmann , Helle Pelant ; Jensen, Torben; Lund, Ole; Skovgaard , Johan and Andersen, Knud Overgaard (2014) Produktionssikre Stalde til økologiske grise og frilandsgrise. Landbrug & Fødevarer , Videncenter for Svineproduktion.

Lambertsen, Lars (2016) Succes med økologi. Poster at: Agromek, 29. nov. - 2. dec. 2016.

Lao, Emanuel Joel (2015) Combined free-range piglets and energy crop production: Impact on nitrate leaching. Masters thesis, Aarhus University, Department of Agroecology . .

Petersen, Lisbeth B. and Petersen, Danielle K.F. (2015) GØDNINGSAFSÆTNING I UDE- OG INDEOMRÅDET I EN STALD TIL ØKOLOGISKE SLAGTESVIN. Erfaring, no. 1516. Seges VSP.

Petersen, Lisbeth Brogaard (2017) Øko-slagtesvin kvitterer for udendørs rodeområder. Magasinet Svin, June 2017, pp. 38-39.

Petersen, Lisbeth Brogaard (2017) ”Rodekasser med flis” reducerede arealet med gødningsafsætning på udearealer i to økologiske besætninger. .

Studnitz, Merete (2015) Workshop om næringsstof-flow i økologisk svineproduktion. StoreRegnedag. Workshop at: [Completed]

Thomsen, Morten (2014) Poppeltræer giver søer og pattegrise skygge for sommerens hårde sol. LandbrugsAvisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Thomsen, Morten (2014) Vil fravænne grise på 42 kg. Landbrugsavisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Winters, Jeanet (2016) Gødeadfærd hos økologiske søer i farefolde med energiafgrøder/træer. Thesis, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi . .

This list was generated on Wed Jul 18 03:13:51 2018 CEST.