home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 24.

English

Friis Pedersen, Susanne; Meland, Marte and Rebours, Celine (2013) Macroalgae for an increasing organic market. In: Fløistad , Erling and Günther, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås, Norway, 8 (2), Bioforsk FOKUS, pp. 337-338.

Frøseth, Randi Berland; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Pommeresche, Reidun; Thorup-Kristensen, Kristian and Hansen, Sissel (2014) Effects of green manure herbage management and its digestate from biogas production on barley yield, N recovery, soil structure and earthworm populations. European Journal of Agronomy, 52, pp. 90-102.

Ivemeyer, S.; Smolders, G.; Brinkmann, J.; Gratzer, E.; Hansen, B. ; Henriksen, B.I.F.; Huber, J.; Leeb, C.; March, S.; Mejdell, C.M.; Roderick, S.; Stöger, E.; Vaarst, M. ; Whitstance, L.K.; Winckler, C. and Walkenhorst, M. (2011) Effects of health and welfare planning on the use of antibiotics and udder health in European dairy farms. In: Hogeveen, H. and Lam, T.J.G.M. (Eds.) Udder Health and Communication - Proceedings of the international mastitis conference, Wageningen Academic Publishers, pp. 69-76.

Kahl, Johannes; Kretzschmar, Ursula; Kristensen, Hanne L.; Lauridsen, Charlotte; Mengheri, Elena; Särkkä-Tirkkonen, Marjo and Seljåsen, Randi (2010) Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health (QACCP). Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, D-Witzenhausen, Fachgebiet Ökologische Lebensmittelqualität und Ernährungskultur.

Løes, Anne-Kristin; Henriksen, Trond Maukon and Eltun, Ragnar (2007) N supply in stockless organic cereal production under northern temperate conditions. Undersown legumes, or whole-season green manure? Paper at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

McKinnon, Kirsty; Serikstad, Grete Lene and Eggen, Trine (2014) Contaminants in manure – a problem for organic farming? In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 2, Thuenen Report, no. 20, pp. 513-516.

Rebours, Celine; Friis Pedersen, Susanne; Øvsthus, Ingunn and Roleda, Michael (2014) Seaweed - a resource for organic farming. In: Fløistad, Erling and Günther, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås Norway, 9 (2), Bioforsk FOKUS, p. 107.

Norwegian - Norsk

Bakken, Anne Kjersti and Steinshamn, Håvard (2010) Produksjon og utnytting av gjenvekst ved høge avdråttsnivå. In: Bioforsk FOKUS 5(2), pp. 176-177.

Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene and Strøm, Turid (2014) Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Rapport, no. Vol. 9 Nr. 165. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne (2013) Quinoa- opprinnelse, dyrking og anvendelse. Bioforsk rapport, no. Volume 8 no 155. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske agurker. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 no 24, Bioforsk.

Friis Pedersen, Susanne (2011) Økologiske tomatfavoritter. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 No 22, Bioforsk Økologisk Tingvoll, Bioforsk.

Höglind, M.; Steinshamn, H.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I. and Svendsen, A. (2009) Kvalitet av biff fra beite. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4 (2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 212-213.

Holten, Jon Magne and Løes, Anne-Kristin (2006) Organic Eprints - database for forskning innen økologisk landbruk. [Organic Eprints - a database for organic food and farming research.] . Online at <http://www.bioforsk.no/dok/senter/adm/tema/tema_1_2_holtan.pdf>.

Pommeresche, Reidun and Hansen, Sissel (2012) Korttidseffekter av grønngjødsel og biorest på meitemark. In: Fløistad, Erling and Günter, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås, 7 (2), pp. 92-94.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 16 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon. Bioforsk TEMA, no. Nt 14 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne and Magnusson, Christer (2013) Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? Bioforsk Rapport, no. nr 89/2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel and de Boer, Anne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus, no. Nr 3/ 2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Jørgensrud, Årolilja Svedal (2014) Vestlandsjordbruket - tilpasning til klima og landbruk i endring. [Agricultural changes on the west coast of Norway.] Bioforsk TEMA, no. Nr 33, 2014. Bioforsk, Tingvoll.

Soerheim, Kristin Marie; Ebbesvik, Martha Oliva; Kvande, Ingvar and Fjørtoft, Kristian (2015) Aske til oppgradering av biogass og som gjødsel.Potensiale for økt lønnsomhet i små biogassanlegg. Bioforsk Report, no. 61/2015. Bioforsk.

Steinshamn, H.; Höglind, M.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I.H. and Svendsen, A. (2009) Verknad av utmarksbeite på tilvekst og kjøttkvalitet hos kalv. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 251-254.

This list was generated on Tue May 24 01:44:43 2016 CEST.