home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "VIPiglets"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 45.

English

Aagaard-Schild, Sarah-Lina (2015) Promoting neonatal piglet survival in organic pig production through improved management and housing. Keynote presentation at: Internal Workshop, Skarrildhus, Denmark, 12-13 March 2015. [Completed]

Okeno, T.O. and Sørensen, A.C. (2016) Organic pig breeding programs with limited trait registration should adopt genomic selection. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Belfast, UK, 29th august - 2nd september 2016. [Completed]

Pedersen, L.J. (2018) Lower prolificacy and more robust piglets in Topigs Norsvin compared to Danbred. ICROFS news, 26 April 2018, pp. 1-2.

Rangstrup-Christensen, Lena (2017) Risk factors for piglet mortality in Danish organic sow herds. [Risiko faktorer for pattegrise dødelighed i dansk økologisk svineproduktion.] PhD thesis, University of Aarhus, Denmark . . [Completed]

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Piglet mortality in Danish organic herds. Keynote presentation at: Pig welfare - What are the ways forward?, København, 29. april 2015.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Potential risk factors for piglet mortality in Danish organic pig production. Poster at: Pig welfare - what are the ways forward?, København, 29.-30. april 2015.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) RISK FACTORS FOR PIGLET MORTALITY IN DANISH ORGANIC PIG PRODUCTION. Keynote presentation at: Internal Workshop, Skarrildhus, Denmark, 12-13 March 2015. [Completed]

Rangstrup-Christensen, Lena; Krogh, Mogens Agerbo; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2017) Sow level risk factors for early piglet mortality and crushing in organic outdoor production. Animal, 12 (4), pp. 810-818.

Rangstrup-Christensen, Lena; Krogh, Mogens Agerbo; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2016) Sow level risk factors for stillbirth of piglets in organic sow herds. Animal, 11 (6), pp. 1078-1083.

Rangstrup-Christensen, Lena; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2018) Causes of preweaning mortality in organic outdoor sow herds. Research in Veterinary Science, 118, pp. 171-180.

Rangstrup-Christensen, Lena; Schild, Sarah-Lina Aagaard ; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2016) Identification of sow level risk factors on early piglet mortality in Danish organic sow herds during different seasons. . [Unpublished]

Schild, Sarah-Lina Aagaard (2018) Giving birth outdoors: Impact of thermal environment on sows parturition and piglet survival. PhD thesis, Aarhus University , Department of Animal Sciences and stress biology. .

Schild, Sarah-Lina Aagaard; Rangstrup-Christensen, Lena and Pedersen, L.J. (2016) Behaviour of organic lactating sows given access to poplar trees. [Adfærd hos økologiske søer med adgang til poppel træer.] Speech at: ISAE, Edinburg, UK, 12.-16. July 2016.

Schild, Sarah-Lina Aagaard ; Rangstrup-Christensen, Lena and Pedersen, L.J. (2016) Increase sustainability of organic pig production with more vital piglets. Paper at: [In Press]

Sørensen, Anders Christian (2015) Subjective definition of traits and economic values for selection of organic sows in Denmark. Poster at: 66th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Warsaw, Poland, 31 August - 4 September 2015.

Sørensen, Anders Christian (2015) Subjective definition of traits and economic values for selection of organic sows in Denmark. 66th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Poland, 31 August - 4 September 2015.

Thorsen, Cecilie Kobek; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Rangstrup-Christensen, Lena; Bilde, Trine and Juul Pedersen, Lene (2017) The effect of farrowing duration on maternal behavior of hyperprolific sows in organic outdoor production. Livestock Science, 204, pp. 92-97.

Danish/Dansk

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (Eds.) (2015) Farehytter i frilands- og økologiske besætninger 2015. [Farrowing huts for outdoor pig production.] Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Randers.

Aagaard-Schild, Sarah-Lina (2016) Så varmt bliver det i farehytten. ØKOLOGI inspiration til jordbruget, 10 February 2016, pp. 16-17.

Andersen, Heidi Mai-Lis; Studnitz, Merete and Serup, Tove (2018) Faremarksmanual. [Manual for the farrowing field.] .

Bonde, Marianne and Thomsen, Lene (2016) Test og scoring af farehytter. [Test and score of the farrowing huts.] . [Completed]

Duve, Linda Rosager (2018) Tips til at reducere pattegrisedødeligheden på øko-bedrifter. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin/produktionsstyring/sider/Oe-18-Tips_til_at_reducere_pattegrisedoedeligheden_paa_oeko-bedrifter.aspx, accessed on: 4 July 2018.

Kongsted, Hanne (2017) Norsk genetik viser gode takter i faremarken. [Norwegian genes may be useful in the farrowing field.] Økologi & Erhverv, 24 February 2017, p. 14.

Kristensen, Helene (2018) Faglig sparring ved temadage om robuste grise i robuste systemer. ICROFS nyt, 26 June 2018, pp. 1-2.

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar d. 12. - 13. juni 2018 (Invitation). .

Mathiesen, C. (2017) Skygge til frilandsgrise er vigtig. [Shadow is important for freerange pigs.] . Online at http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2017/06/skygge-til-frilandsgrise-er-vigtig, accessed on: 5 July 2017.

Pedersen, Lene Juul (editor): International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) (Ed.) (2017) Robuste og tungere økologiske pattegrise - VIPiglets. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), Tjele, Denmark.

{Project} VIPiglets: mere robuste og tungere økologiske pattegrise. Runs 2014 - 2017. Project Leader(s): Pedersen, Lene Juul, Aarhus Universitet (AU) .

Pedersen, L.J. (2014) Et betydeligt løft til den økologiske svineproduktion. Nyhedsbrev, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 14 May 2014.

Pedersen, L.J.; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Bonde, Marianne and Serup, Tove (2017) Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk svineproduktion? Økologi & erhverv, 14 December 2017, 12, x-x.

Rangstrup-Christensen, Lena (2016) Flere dødsfødsler om sommeren i danske økologiske besætninger. [More stillbirths in the summer in Danish organic sow herds.] , ICROFS hjemmeside og Nyhedsbrev.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Obduktioner af økologiske pattegrise. Keynote presentation at: Økologi-kongres, Vingsted hotel og konferencecenter, 25.-26. november 2015.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Stor variation i dødsårsag blandt økologiske pattegrise. Magasinet SVIN, November 2015, ---.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) VIPiglets – de første tal. Keynote presentation at: Internal Workshop, Skarrildhus, Denmark, 12-13 March 2015. [Completed]

Schild, Sarah-Lina Aagaard (2015) Sammenhæng mellem smågrises død og hytteklima kortlægges. Økologi & Erhverv, 27 November 2015 (578), p. 19.

Serup, Tove (2018) Norske gener - en mulighed til øko-svineproduktion. ØKOLOGI - inspiration til jordbruget, 22 May 2018, 4, pp. 14-15. [In Press]

Serup, Tove (2016) Program til Workshop og Netværksmøde. .

Serup, Tove (2015) Avl i svineproduktionen. Økologisk Nyhedsbrev, januar/februar 2015, February 2015, p. 10.

Serup, Tove and Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Data i stakkevis om døde grise. Landbrugsinfo, 29 May 2015, pp. 1-3.

Sørensen, A.C. (2015) Økologer sætter nyt avlsmål for søer. Landbrugsavisen, 10 April 2015 (564).

Sørensen, Christian (2016) Den perfekte øko-so forudsætter uafhængigt avlsarbejde. Økologi og Erhverv, 4 March 2016, 584, p. 12.

Sørensen, Kaj Lund (2015) Projekt vil fravænne en gris mere. Økologi & Erhverv, 11 September 2015, 573, p. 12.

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (2018) Hvordan kan hytteklimaet forbedres i sommervarmen? .

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (2015) Potentialer i forskellige hyttedesign. Keynote presentation at: Økologi-kongres 2015, Vingsted hotel- og konferencecenter, 25.-26. november 2015.

Thorsen, Cecilie (2016) Demodag for VIPiglets. [Demonstration of the VIPiglets project.] . [Completed]

This list was generated on Fri Jul 12 15:05:08 2024 CEST.