home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "VIPiglets"

Number of items at this level: 33.

Submitted for peer-review but not yet accepted

Okeno, T.O. and Sørensen, A.C. (2016) Organic pig breeding programs with limited trait registration should adopt genomic selection. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Belfast, UK, 29th august - 2nd september 2016. [Completed]

Peer-reviewed and accepted

Aagaard-Schild, Sarah-Lina (2016) Så varmt bliver det i farehytten. ØKOLOGI inspiration til jordbruget, 10 February 2016, pp. 16-17.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Obduktioner af økologiske pattegrise. Keynote presentation at: Økologi-kongres, Vingsted hotel og konferencecenter, 25.-26. november 2015.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Piglet mortality in Danish organic herds. Keynote presentation at: Pig welfare - What are the ways forward?, København, 29. april 2015.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Potential risk factors for piglet mortality in Danish organic pig production. Poster at: Pig welfare - what are the ways forward?, København, 29.-30. april 2015.

Rangstrup-Christensen, Lena; Krogh, Mogens Agerbo; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2017) Sow level risk factors for early piglet mortality and crushing in organic outdoor production. Animal, 12 (4), pp. 810-818.

Rangstrup-Christensen, Lena; Krogh, Mogens Agerbo; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2016) Sow level risk factors for stillbirth of piglets in organic sow herds. Animal, 11 (6), pp. 1078-1083.

Rangstrup-Christensen, Lena; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2018) Causes of preweaning mortality in organic outdoor sow herds. Research in Veterinary Science, 118, pp. 171-180.

Rangstrup-Christensen, Lena; Schild, Sarah-Lina Aagaard ; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2016) Identification of sow level risk factors on early piglet mortality in Danish organic sow herds during different seasons. . [Unpublished]

Schild, Sarah-Lina Aagaard (2018) Giving birth outdoors: Impact of thermal environment on sows parturition and piglet survival. PhD thesis, Aarhus University , Department of Animal Sciences and stress biology. .

Schild, Sarah-Lina Aagaard; Rangstrup-Christensen, Lena and Pedersen, L.J. (2016) Behaviour of organic lactating sows given access to poplar trees. [Adfærd hos økologiske søer med adgang til poppel træer.] Speech at: ISAE, Edinburg, UK, 12.-16. July 2016.

Schild, Sarah-Lina Aagaard ; Rangstrup-Christensen, Lena and Pedersen, L.J. (2016) Increase sustainability of organic pig production with more vital piglets. Paper at: [In Press]

Sørensen, Anders Christian (2015) Subjective definition of traits and economic values for selection of organic sows in Denmark. Poster at: 66th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Warsaw, Poland, 31 August - 4 September 2015.

Sørensen, Anders Christian (2015) Subjective definition of traits and economic values for selection of organic sows in Denmark. 66th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Poland, 31 August - 4 September 2015.

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (2015) Potentialer i forskellige hyttedesign. Keynote presentation at: Økologi-kongres 2015, Vingsted hotel- og konferencecenter, 25.-26. november 2015.

Thorsen, Cecilie Kobek; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Rangstrup-Christensen, Lena; Bilde, Trine and Juul Pedersen, Lene (2017) The effect of farrowing duration on maternal behavior of hyperprolific sows in organic outdoor production. Livestock Science, 204, pp. 92-97.

Not peer-reviewed

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (Eds.) (2015) Farehytter i frilands- og økologiske besætninger 2015. [Farrowing huts for outdoor pig production.] Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Randers.

Aagaard-Schild, Sarah-Lina (2015) Promoting neonatal piglet survival in organic pig production through improved management and housing. Keynote presentation at: Internal Workshop, Skarrildhus, Denmark, 12-13 March 2015. [Completed]

Andersen, Heidi Mai-Lis; Studnitz, Merete and Serup, Tove (2018) Faremarksmanual. [Manual for the farrowing field.] .

Kongsted, Hanne (2017) Norsk genetik viser gode takter i faremarken. [Norwegian genes may be useful in the farrowing field.] Økologi & Erhverv, 24 February 2017, p. 14.

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar d. 12. - 13. juni 2018 (Invitation). .

Pedersen, Lene Juul (editor): International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) (Ed.) (2017) Robuste og tungere økologiske pattegrise - VIPiglets. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), Tjele, Denmark.

Pedersen, L.J. (2018) Lower prolificacy and more robust piglets in Topigs Norsvin compared to Danbred. ICROFS news, 26 April 2018, pp. 1-2.

Pedersen, L.J. (2014) Et betydeligt løft til den økologiske svineproduktion. Nyhedsbrev, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 14 May 2014.

Pedersen, L.J.; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Bonde, Marianne and Serup, Tove (2017) Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk svineproduktion? Økologi & erhverv, 14 December 2017, 12, x-x.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) VIPiglets – de første tal. Keynote presentation at: Internal Workshop, Skarrildhus, Denmark, 12-13 March 2015. [Completed]

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) RISK FACTORS FOR PIGLET MORTALITY IN DANISH ORGANIC PIG PRODUCTION. Keynote presentation at: Internal Workshop, Skarrildhus, Denmark, 12-13 March 2015. [Completed]

Serup, Tove (2018) Norske gener - en mulighed til øko-svineproduktion. ØKOLOGI - inspiration til jordbruget, 22 May 2018, 4, pp. 14-15. [In Press]

Serup, Tove (2015) Avl i svineproduktionen. Økologisk Nyhedsbrev, januar/februar 2015, February 2015, p. 10.

Serup, Tove and Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Data i stakkevis om døde grise. Landbrugsinfo, 29 May 2015, pp. 1-3.

Sørensen, A.C. (2015) Økologer sætter nyt avlsmål for søer. Landbrugsavisen, 10 April 2015 (564).

Sørensen, Christian (2016) Den perfekte øko-so forudsætter uafhængigt avlsarbejde. Økologi og Erhverv, 4 March 2016, 584, p. 12.

Sørensen, Kaj Lund (2015) Projekt vil fravænne en gris mere. Økologi & Erhverv, 11 September 2015, 573, p. 12.

This list was generated on Fri Jul 12 15:05:08 2024 CEST.