home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "pECOSYSTEM"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 64.

English

Andersen, Heidi Mai-Lis; Kongsted, A.G. and Jakobsen, M. (2020) Pig elimination behavior-A review. Applied Animal Behaviour, 222, p. 104888.

Andersen, Heidi Mai-Lis; Kongsted, A.G. and Jakobsen, M. (2018) Effect of paddock design on sow excretory behavior in a pasture-based system with poplar trees. EAAP - 68th annual meeting, Tallinn.

Duncan, Amanda and Knage-Drangsfeldt, Kristian (2018) Comparison of Organic swine production data across 6 different organic farms. .

Duve, Linda Rosager (2017) Movie about the pEcosystem project. .

Haug, Kirsten (2018) Organic pig production is finding solutions to challenges. ICROFS news, 2018, pp. 1-5.

Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Jørgensen, Uffe; Labouriau, R.; Rasmussen, Jim and Kongsted, A.G. (2018) Elimination behaviour and soil mineral nitrogen load in an organic system with lactating sows – comparing pasture based systems with and without access to poplar (Populus sp.) trees. Agroecology and Sustainable Food Systems, ., pp. 1-25. [Submitted]

Jakobsen, Malene (2018) Integrating foraging and agroforestry into organic pig production - Environmental and animal benefits. PhD thesis, Aarhus University, Blichers Allé 20, 8830 Tjele - Denmark , Dept. of Agroecology. .

Jakobsen, Malene and Kongsted, A.G. (2016) Including trees in pasture-based pig systems to improve animal welfare and eco-efficiency. In: Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP), Belfast, United Kingdom, p. 382.

Jakobsen, Malene and Kongsted, Anne Grete (2015) Free-range pigs integrated with agroforestry. In: International conference on pig welfare: Improving Pig Welfare - what are the ways forward?, p. 109.

Jørgensen, Uffe and Kongsted, Anne Grete (2015) Workshop - Ammonia losses in organic pig production. Workshop at: [Completed]

Knage-Drangsfeldt, Kristian (2018) Agricultural land use in Danish organic pig production. .

Kongsted, A.G.; Studnitz, M.; Knage-Drangsfeldt, Kristian and Andersen, Heidi Mai-Lis (2017) Ten weeks of lactation in organic pig production - a case study. EAAP - 68th annual meeting, Tallinn, 2017.

Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E. and Jakobsen, Malene (2015) Improved sustainability in organic pig production. In: International conference on pig welfare: Improving Pig Welfare - what are the ways forward?, p. 151.

Kristensen, Helene (2018) Pig health and welfare in eco-efficient organic systems discussed at research seminar. ICROFS news, 2018, pp. 1-2.

Lao, Emanuel Joel (2015) Combined free-range piglets and energy crop production: Impact on nitrate leaching. Masters thesis, Aarhus University, Department of Agroecology . .

Manevski, Kirl; Jakobsen, Malene; Kongsted, A.G.; Geogiadis, Petros; Labouriau, R.; Hermansen, J.E. and Jørgensen, Uffe (2018) Effect of poplar trees on nitrogen and water balance in outdoor pig production – A case study in Denmark. Science of the Total Environment, 646, pp. 1448-1458.

Danish/Dansk

Andersen, Heidi Mai-Lis (2016) Kølezoner og rodeområder giver bedre hygiejnestyring i svineproduktion. Økologi & Erhverv, 20 May 2016, 589, p. 10.

Andersen, Heidi Mai-Lis; Dorca-preda, Teodora and Hermansen, J.E. (2018) Økologisk svineproduktions miljøpåvirkning. .

Andersen, Heidi Mai-Lis; Dorca-preda, Teodora and Hermansen, J.E. (2018) Økologisk svineproduktions miljøpåvirkninger. Beslutningsstøttemodel til estimering af miljøpåvirkninger på bedriftsniveau. Model + Brugermanual. .

Bonde, Marianne and Kyed, Sybille (2015) EU's regler for opstaldning af økologiske grise i bygninger med løbegårde. UHF og ØLF .

Brandt, Irene (2015) Jagten på den optimale løsning. Økologi & Erhverv, 11 December 2015, 579, p. 14.

Buus, M.L. and Kongsted, A.G. (2015) Økologiske slagtesvin skal have mere rod i tilværelsen. Landbrugsavisen, 9 April 2015, 15, p. 12.

Buus, Marie Lund (2015) Forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. Working paper, Udviklingscenter for Husdyr på Friland . [draft]

Duve, Linda Rosager and Studnitz, Merete (2017) Landbrugsskolelærere bedre klædt på til øko-undervisning. Effektivt Landbrug, 7 January 2017, p. 36.

Eriksen, Simme (2018) Øko-slagtegrise får det sjovere i fremtiden. Mark & Stald, 2018, p. 23.

Eriksen, Simme (2018) Rodekasser til slagtegrise. .

Eriksen, Simme (2015) Workshop om forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. In: Workshop om forbedrede udearealer og staldforhold.

Eriksen, Simme and Lambertsen, Lars (2016) Demonstration af berigede udearealer til slagtesvin. . [Submitted]

Hansen, Janne (2014) Skovsvin – på den gode måde. AU Nyhedsartikel, 30 January 2014.

Haug, Kirsten (2018) Udearealer og træer løser problemerne. Hyo, 2018, p. 1.

Hermansen, J.E.; Kongsted, Anne Grete; Dorca-preda, Teodora; Hestbjerg, Bertel and Holm, Brian (2017) 3 præsentationer fra Økologisk-Kongres 2017. Speech at: Økologi-Kongres 2017.

Hilbert, Per (2015) Grise og popler - en ny kombination. Skovdyrkeren, 6 August 2015, 34, pp. 10-11.

Knage-Drangsfeldt, Kristian (2018) Produktionsresultater 2015 og 2016 og brugen af arealet på økologiske svinebedrifter. Working paper.

{Project} pECOSYSTEM: Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion. Runs 2014 - 2017. Project Leader(s): Kongsted, Anne Grete, Aarhus Universitet .

Kongsted, Anne Grete (editor): International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) (Ed.) (2017) Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion - pECOSYSTEM. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), Tjele, Denmark.

Kongsted, A.G. (2018) Stærke grise fravænnet af søer ved godt huld. Økologi & Erhverv, 8 June 2018 (634), p. 14.

Kongsted, A.G. (2018) Senere fravænning i øko-sohold. .

Kongsted, A.G. (2016) Svin og fjerkræ i energiafgrøder. Poster at: FarmerTech 2016.

Kongsted, A.G. (2014) pECOSYSTEM. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Kongsted, A.G. and Hermansen, J.E. (2014) Agroforestry i økologisk husdyrproduktion. Økologi & Erhverv, 4 July 2014, 548, p. 14.

Kongsted, A.G.; Jakobsen, Malene; Lambertsen, Lars; Andersen, Heidi Mai-Lis; Jørgensen, Uffe and Hermansen, John E. (2018) Træer i svinefolde. .

Kongsted, A.G. and Jørgensen, U. (2015) Træer i svinefolden kan være vejen til mindre kvælstoftab. Økoglogi & Erhverv, 30 October 2015, 576, p. 14.

Kongsted, A.G.; Lambertsen, Lars; Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Markussen, Carsten; Kyed, Sybille; Eriksen, Simme; Serup, Tove and Jørgensen, Uffe (2018) Træer i svinefolde. .

Kongsted, Anne Grete (2014) Økologiske svin bliver sendt i skoven. Aarhus Universitet , Institut for Agroøkologi. [Completed]

Kongsted, Anne Grete and Hermansen, John E. (2015) Er agroforestry en mulig udviklingsvej i økologisk svine- og fjerkræproduktion? Workshop at: ØL Generalforsamling 2015. [Completed]

Kristensen, Helene (2018) Faglig sparring ved temadage om robuste grise i robuste systemer. ICROFS nyt, 26 June 2018, pp. 1-2.

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar d. 12. - 13. juni 2018 (Invitation). .

Kyed, Sybille; Kongsted, Anne Grete; Jørgensen, Uffe and Hermansen, John E. (2015) Oplæg til afgrødekode der kan anvendes til græsarealer med vedagtig bevoksning til svin på friland. Working paper, Økologisk Landsforening . [Completed]

Lahrmann, Helle Pelant; Petersen, Danielle K.F.; Brogaard, Lisbeth; Andersen, Heidi Mai-Lis; Bonde, Marianne; Buus, Marie Lund; Thomsen, Rikke and Eriksen, Simme (2018) Nye staldkoncepter for økologiske slagtesvin - Afrapportering fra arbejdspakke 3. .

Lahrmann , Helle Pelant ; Jensen, Torben; Lund, Ole; Skovgaard , Johan and Andersen, Knud Overgaard (2014) Produktionssikre Stalde til økologiske grise og frilandsgrise. Landbrug & Fødevarer , Videncenter for Svineproduktion.

Lambertsen, Lars (2017) Beplantning i farefolden. .

Lambertsen, Lars (2017) Rodekummer til slagtesvin. .

Lambertsen, Lars (2016) Succes med økologi. Poster at: Agromek, 29. nov. - 2. dec. 2016.

Mathiesen, C. (2017) Skygge til frilandsgrise er vigtig. [Shadow is important for freerange pigs.] . Online at http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2017/06/skygge-til-frilandsgrise-er-vigtig, accessed on: 5 July 2017.

Nielsen, Karen Munk (2018) Liggevægge, badekar og rodekummer - virker det? Økologi & Erhverv, 6 July 2018 (635), p. 17.

Nielsen, Karen Munk (2018) Grise gider ikke stangtennis. Økologi & Erhverv, 2018, p. 18.

Petersen, Lisbeth B. and Petersen, Danielle K.F. (2015) GØDNINGSAFSÆTNING I UDE- OG INDEOMRÅDET I EN STALD TIL ØKOLOGISKE SLAGTESVIN. Erfaring, no. 1516. Seges VSP.

Petersen, Lisbeth Brogaard (2017) Øko-slagtesvin kvitterer for udendørs rodeområder. Magasinet Svin, June 2017, pp. 38-39.

Petersen, Lisbeth Brogaard (2017) ”Rodekasser med flis” reducerede arealet med gødningsafsætning på udearealer i to økologiske besætninger. .

Petersen, Maja Eline (2017) Det er godt at være skovsvin. Økologi & Erhverv, 3 November 2017, pp. 12-13.

Studnitz, Merete (2015) Workshop om næringsstof-flow i økologisk svineproduktion. StoreRegnedag. Workshop at: [Completed]

Thomsen, Morten (2014) Poppeltræer giver søer og pattegrise skygge for sommerens hårde sol. LandbrugsAvisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Thomsen, Morten (2014) Vil fravænne grise på 42 kg. Landbrugsavisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Winters, Jeanet (2016) Gødeadfærd hos økologiske søer i farefolde med energiafgrøder/træer. Thesis, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi . .

This list was generated on Sun Jul 21 02:24:45 2024 CEST.