home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "GUDP"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 99.

Kristensen, Hanne Lakkenborg and Hefner, M. (Eds.) (2019) Proceedings of the 3rd workshop: EUVRIN fertilisation and irrigation. The 9.-11. Sept. 2019 Pisa University, Italy. Eds. L. INCROCCI, D. MASSA, R. B. THOMPSON, J. ZINKERNAGEL p. 32-33 Abstract: Sustainable Intensification and Nitrogen Management in Organic Vegetable Production. . Proceedings of The 3rd EUVRIN Workshop: fertilisation and irrigation, Pisa University, Italy, , 9.-11. Sept. 2019.

Incrocci, L; Massa, D; Thompson, R and Zinkernagel, J (Eds.) (2019) Proceedings of the EUVRIN 3rd workshop fertilisation and irrigation of vegetables. pp. 32-33. Proceedings of EUVRIN, Pisa Italy, 9.-11. Sept. 2019.

Aarhus, University (Ed.) (2018) Dyrkning i planterester gavner udbyttet og agroøkosystemet. DCA Annual report. DCA.

{Project} ClimateVeg Klima- og miljøprofilen af danske økologiske grøntsager skal forbedres. Runs 2019 - 2070. Project Leader(s): Kristensen, Hanne Lakkenborg, Aarhus University .

{Project} ClimateVeg The climate and environment profile of Danish organic vegetables must be improved. Runs 2019 - 2022. Project Leader(s): Kristensen, Hanne Lakkenborg, Aarhus University .

Afrose, Sadia; Hammershøj, Marianne; Nørgaard, Jan Værum; Engberg, Ricarda M. and Steenfeldt, Sanna (2016) Influence of Blue mussel (Mytilus edulis) and Starfish (Asterias rubens) meals on production performance, egg quality and apparent total tract digestibility of nutrients of laying hens. Animal Feed Science and Technology, 213, pp. 108-117.

Beta, Trust; Qiu, Yang; Liu, Qin; Borgen, Anders and Apea-Bah, Franklin Brian (2020) Purple Wheat (Triticum sp.) Seeds. In: Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention. Elsevier Inc., ScienceDirect ®, pp. 103-125.

Bisgaard, Annemarie (2021) Gartnertidende 2, 2021: Gødning fra ny komposteringsmetode. Gartnertidende, February 2021, 2, pp. 21-22.

Blæsbjerg, Laura (2023) Compost quality for cultivation of vegetables. Masters thesis, Aarhus University , Food Science. Aarhus University Master Thesis. Aarhus University, Aarhus University.

Borgen, Anders (2020) Nyhedsbrev fra Agrologica forår 2020. Argrologica, May 2020, pp. 1-7.

Brandt-Møller, Irene (2020) Rådgivning skal øge udbytterne. Økologisk Landbrug, 3 January 2020, p. 23.

Brandt-Møller, Irene (2019) Avlsmål for en økologisk malkeko er ikke lige om hjørnet. Fagmediet Økologi, 10 October 2019, pp. 1-6.

de Visser, Richard (2021) DoubleCrop og rådgivning. Working paper, HortiAdvice . [Completed]

de Visser, Richard (2020) DoubleCrop efterafgrøder i grønsager giver organisk stof og kvælstof til jorden. youtube, https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-3/doublecrop/. Online at https://youtu.be/fHDV3wa5CmI, accessed on: 7 May 2021.

de Visser, Richard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) DOUBLE CROP med højere N-effektivitet. Gartnertidende, 2021, 9, pp. 47-48.

de Visser, Richard (2019) Såning af grøngødning og efterafgrøder ind i en grønsagskultur. [Sowing green manures in vegetables.] Youtube/HortiAdvice.

Elsgaard, Karen Rose (2022) Effect of a new organic management system with plant-based fertilisers on phosphorus in soil and crop, and yields in a 5-year vegetable rotation. Masters thesis, AU . , AU.

Engelbrecht, Anya (2019) Avl kan skabe fremtidens økologiske ko. Landbrugsavisen.dk, 16 September 2019, pp. 1-3.

Engelbrecht, Anya (2019) Danmark er først med fedtsyreprofiler på alle malkekøer. Landbrugsavisen, 16 September 2019, pp. 1-3.

Frei, Rachel (2019) Short Term Effects of Crop Intensity, Surface Disturbance and Plant-Based Fertilizers on an Organically Managed Top Soil. Masters thesis, Aarhus University , Dept. AgroEcology. Master thesis Aarhus University. Aarhus University, Aarhus University.

Hamann, Karen Thorsted and Gylling, M. (2020) Perspektiver for etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark. Sammenfattende analyse og handlingsplan. [Perspectives for establishing a commercial production of grass protein in Denmark. Summarizing analysis and roadmap.] Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling-IFAU.

Hansen, Elly Møller; Sørensen, Jørn Nygaard; Thomsen, Ingrid K.; Jørgensen, Lise Nistrup and Melander, Bo (2020) Tilføjelse af nye arter på listen over godkendte efterafgrøder. DCA report. DCA, Aarhus University.

Hefner, M. and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Sustainable intensification improved soil fertility in organic leek and lettuce production. asdfsadf, 0-0. [draft]

Hefner, M. and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) L2.1 ComCrop: Research plan decided for ComCrop rotation, fertilizer plan adjusted. working paper, Food, Aarhus University . [Completed]

Hefner, M.; Kristensen, Hanne Lakkenborg and Shanmugam, Sindhuja (2020) Soil fertility, nitrogen availability and plant growth in new vegetable production systems. Speech at: Swedish Organic Conference: Forskning och utveckling inom ekologisk produktion, Webinar, 15. Oct. 2020. [Completed]

Hefner, M.; Sørensen, Jørn Nygaard; de Visser, Richard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Sustainable intensification through double-cropping and plant-based fertilisation. Intended for European Journal of Agronomy, ?, 00-00. [draft]

Hefner, M.; de Visser, Richard; Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) DoubleCrop sædskifte-forsøget: Dobbeltdyrkning og jordens frugt barhed. [DoubleCrop crop rotation trial: Double cropping and soil fertility.] Speech at: [Completed]

Hefner, M.; Labouriau, R.; Nørremark, M. and Kristensen, H. L. (2018) Controlled traffic farming increases root growth, crop and soil nitrogen in vegetable cropping systems. In: Proceedings of the 20th Nitrogen Workshop “Coupling C - N - P - S cycles”, pp. 461-462.

Hefner, M.; Labouriau, R.; Nørremark, Michael and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Controlled traffic farming increased crop yield, root growth, and nitrogen supply at two organic vegetable farms. Soil & Tillage Research, 191, pp. 117-130.

Hermansen, Nina (2017) Dyrkning direkte i planterester giver mindre ukrudt. Magasinet Mark, December 2017, Dec, p. 15.

Holmquist, Dino Demirovic; Buitenhuis, Bart; Nielsen, Niels Henning; Poulsen, Nina Aagaard; Munk, Arne and Kargo, Morten (2019) Where will new techologies take milk recording? Large scale screening of the Danish dairy cattle population for their fatty acid profile. In: ICAR 2019 Proceedings.

Holmquist, Dino Demirovic; Buitenhuis, Bart; Nielsen, Niels Henning; Poulsen, Nina Aagaard; Munk, Arne and Kargo, Morten (2018) Large scale screening of milk fatty acid profile: new possibilities for dairy product development. Poster at: World Dairy Summit, Daejeon, South Korea, 15-19 October 2018.

Jacobsen, Stine K.; Sigsgaard, Lene; Nielsen, Otto; Schwennsen, Trine Ø; Green, Ole; Johannsson, I; Vestergård, Mette; Kristensen, Hanne Lakkenborg and Nicolaisen, Mogens (2023) Strip cropping –improving biodiversity and crop resilience in organic farming. Poster at: XII European Congress of Entomology, Thessaloniki, Greece, 16-20 October 2023.

Jacobsen, Stíne K. (2017) Functional agrobiodiversity for pest control in apple. Danish OIKOS Annual Meeting, University of Copenhagen, Denmark, 10/3-11/3, 2017. [Completed]

Jacobsen, Stíne K. and Sigsgaard, Lene (2016) Functional agrobiodiversity - a novel approach to optimize pest control in fruit production. Poster at: Seminar: Future of crop protection, University of Copenhagen, Denmark, 28-10-2016.

Kargo, Morten (2023) Ø-KO-AVL vil skabe fremtidens øko-malkeko. . Online at https://okonu.dk/mark-og-stald/oe-ko-avl-vil-skabe-fremtidens-oeko-malkeko, accessed on: 6 October 2023.

Kargo, Morten; Hein, Lisa; Poulsen, Nina Aagaard and Buitenhuis, Albert Johannes (2019) Keeping up with a healthy milk fatty acid profile requires selection. In: Proceedings of the 70th Annual EAAP meeting.

Kargo, Morten and Munk, Arne (2018) Aktuel formidling fra SOBcows – Nicheproduktion af oste med særlig fedtsyresammensætning. Workshop at: Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic, Middelfart, 14 May 2018. [Unpublished]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2023) Flere grøntsager og bælgfrugter for klimaet. Speech at: Debataften i DOMEN Aarhus Festuge, Aarhus C, 29. august 2023. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2023) Documentation of stakeholder event - showing the Comcrop pot trial to special invites 24. April 2023 AU FOOD. . [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Jordens frugtbarhed kan styrkes via kompost og plantebaserede gødninger. Icrofs. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/jordens-frugtbarhed-kan-styrkes-via-kompost-og-plantebaserede-goedninger, accessed on: 2022.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) ØkoNu.dk 4. marts 2021: Grøntsager dyrket med plantebaserede gødninger - det virker! Økologisk Landsforening, ØkoNu. Online at https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/grontsager-dyrket-med-plantebaseret-godning-det-virker, accessed on: 28 April 2021.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Invited talk at CiFOOD international webinar 1. Feb. 2021: Sustainable production of vegetables in the field -innovative and efficient production systems of raw materials. Aarhus University , Food science, CiFOOD webinar. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) ComCrop New Composting Technology for On-farm Nutrient and Carbon Recycling to Organic Soils and High-Value Crops. Presentation for ICROFS' board 1. dec.2020. Aarhus University , Food science. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg and Dilling, Christine (2021) Stor interesse for kompost og grøntsager ved Aarhus Food Week 2021. ICROFS, https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/stor-interesse-for-kompost-og-groentsager-ved-aarhus-food-week-2021/. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/stor-interesse-for-kompost-og-groentsager-ved-aarhus-food-week-2021/, accessed on: 10 September 2021.

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Gebremikael, Mesfin and Shanmugam, Sindhuja (2022) Combination of plant-based fertilisers and compost can replace farmyard manure for nitrogen fertilization- and builds soil fertility in organic vegetable production. In: Abstract_Book_XXI_N_workshop_Madrid 2022, p. 54.

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Hefner, M. and Shanmugam, Sindhuja (2021) Anvendelse af kompost i jordbruget. Speech at: DAKOFA webinar, Webinar, 17. March 2021. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Hefner, M.; Skyum, Birk; Knudsen, Marie Trydeman; Mäkinen, Jonaas; Blande, James; Himanen, Sari and Kivijärvi, Pirjo (2020) PROTEINRIGE PLANTER – DERES ROLLE I MARKENS ØKOLOGI OG DIVERSITET! Speech at: Danish Vegetarian Association Workshop: Potentialer og udfordringer ved flere planteproteiner i Danmark, Copenhagen University, 29. Oct. 2020. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Xie, Yue and Hefner, M. (2021) Intercropping of vegetables - why does it work or not. Speech at: Seminar at Aarhus University Dept. Food Science, Århus N, 15. Dec. 2021. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden - dyrk dem og spis dem! Speech at: Møde med Syddjurs Bæredygtighedsudvalg, Rønde, 12. dec. 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Agro-Environmental Management 2019: Nutrient cycling and Environmental Management, Experimental exercises at Årslev Research Centre. AU-FOOD .

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Programme 3.-4. October 2019 Crop Nutrition and Physiology course. AU-FOOD .

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden. [Vegetables are the future.] Økologisk Landsforening. Online at https://nyheder.okologi.dk/mennesker-og-meninger/grontsager-er-fremtiden?utm_source=%C3%98KOLOGISK&utm_campaign=ce21888289-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f927f18381-ce21888289-171356197, accessed on: 26 June 2020.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grønsager er fremtiden. ICROFS. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/groentsager-er-fremtiden/, accessed on: 26 June 2020.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden. [Vegetables are the future.] Økologisk Landbrug, 19 August 2019, 647, p. 26.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) Unpublished leaflet distributed at field visit 30 Oct 2017_SoilVeg_AU-FOOD. Aarhus University , FOOD. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) Agro-Environmental Management, Nutrient cycling and Environmental Management Experimental exercises at Årslev Research Centre 26.-27. Sept. 2017. Aarhus University , FOOD.

Kristensen, Hanne Lakkenborg and Hefner, M. (2019) Sustainable Intensification and Nitrogen Management in Organic Vegetable Production. Speech at: The 3rd workshop EUVRIN: fertilisation and irrigation of vegetables, Pisa Italy, 9.-11. Sept. 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Hefner, M.; Shanmugam, Sindhuja and Xie, Yue (2019) Any general conclusions to draw on deep roots from the complex effects of cropping systems? Workshop at: Deep Frontier, Copenhagen University, 26. Nov. 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Sørensen, Jørn Nygaard and Hefner, Margita (2020) Økologiske dyrkningssystemer til grønsager med fokus på jordens mikrobielle aktivitet, rodvækst, kulstof og kvælstof. Keynote presentation at: Norges økologikongres 2020, Oslo, 22. januar 2020.

Lundh, Dorte and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) From cutlets to cabbage - the route to greener food production. Aarhus Universitet Podcast serie om bæredygtighed, Aarhus Universitet. Online at https://tech.au.dk/en/about-the-faculty/news/show/artikel/from-cutlets-to-cabbage-the-route-to-greener-food-production/, accessed on: 2 December 2019.

Lynge, Mariane (2020) L2.2. Plan ready for test runs of composter at AU (ComCrop). working paper, Food science, Aarhus University . [Completed]

Lynge, Mariane; Gebremikael, Mesfin and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Plan ready for continous and batch studies of composter at AU. AU. [Completed]

Lynge, Mariane; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Grevsen, Kai and Sørensen, Jørn Nygaard (2022) Data set to Lynge, Kristensen, Grevsen and Sorensen (2022) Production strategies for obtaining high fertilizer value of plant-based fertilizers. Aarhus Univerisity.

Lynge, Mariane (2019) Evaluering af overvintrende grønsager i økologisk jordbrug. Masters thesis, Aarhus University , Dept. Food Science. Master thesis Aarhus University. Aarhus University, Aarhus University.

Martinussen, Henrik and Kargo, Morten (2020) Hvad fedtsyrermålinger i mælken fortæller om koen og foderrationen. Speech at: Kvægkongres 2020, MCH Herning.

Mathiesen, C. (2020) The carbon footprint of organic vegetables needs to be improved. ICROFS, ICROFS newsletter. Online at https://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/1e4596308f, accessed on: 4 October 2021.

Mathiesen, C. (2020) Potentiale i nye gødskningsstrategier i økogrøntsager. [Potential of new fertilization strategies regarding organic vegetables.] DCA. Online at https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/potentiale-i-nye-goedskningsstrategier-til-oekogroentsager/, accessed on: 10 September 2021.

Mathiesen, C. (2020) Økologiske grøntsagers klimaaftryk skal forbedres. DCA, DCA newsletter. Online at https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/oekologiske-groentsagers-klimaaftryk-skal-forbedres/, accessed on: 4 October 2021.

Mathiesen, Camilla and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Dobbeltdyrkning - samdyrkning af økologiske grøntsager og plantebaseret gødning. ICROFS, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VldKevBKHnw. Online at https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VldKevBKHnw, accessed on: 24 June 2020.

Medrano, Dorian Valentin (2022) New Composting Technology: Evaluation of Compost Quality and its Effects on Soil Fertility. Masters thesis, Aarhus University , Food Science. Master thesis. Aarhus University.

Nielsen, Stig Feodor (2020) Åbent hus i økogrøntsager. GartnerTidende, 17 September 2020, 11, pp. 36-37.

Nielsen, Stig Feodor (2020) L4.1a.Gartnertidende 11, 2020: Åbent hus i økogrønsager. Gartnertidende, 17 September 2020, 11, pp. 36-37.

Nielsen, Stig Feodor (2019) Nye muligheder i øko grønsagssædskifter. Gartnertidende, 11 April 2019, 5, pp. 49-50.

Nørgaard, J.V.; Petersen, J.K.; Tørring, D.B.; Jørgensen, Henry and Lærke, H.N. (2015) Chemical composition and standardized ileal digestibility of protein and amino acids from blue mussel, starfish, and fish silage in pigs. Animal Feed Science and technology, 205, pp. 90-97.

Olsen, Ditte Køster (0002) Animalsk og plantebaserede gødskningsstrategier i økologisk grønsagsproduktion: Effekter på udbytte, kvælstofdynamik og jordens frugtbarhed. [Animal- and plant-based fertilizer strategies in organic vegetable farming: Effects on yield, nitrogen dynamics and soil fertility.] Masters thesis, Aarhus University , Food Science. Aarhus University, Aarhus.

Poulsen, Nina Aagaard; Hein, Lisa; Kargo, Morten and Buitenhuis, Albert Johannes (2020) Realization of breeding values for milk fatty acids in relation to seasonal variation in organic milk. Journal of Dairy Science, 103 (3), pp. 2434-2441.

Poulsen, Nina Aagaard; Szekeres, Balasz; Kargo, Morten and Larsen, Lotte Bach (2019) Mineral and fatty acid composition of milk from native Jutland and Danish Red 1970 cattle breeds. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 69 (1-2), pp. 131-135.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt. �kologi & Erhverv, 1 December 2017, 622, p. 12.

Rystedt, Lotte (2017) Promising no-tillage organic systems for vegetable crops. DCA, Aarhus University. Online at http://dca.au.dk/en/current-news/news/show/artikel/dyrkning-i-planterester-giver-mindre-ukrudt/, accessed on: 22 July 2018.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt. MASKINBLADET, 21 November 2017, p. 1.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt giver mindre ukrudt. DCA, Aarhus University.

Shanmugam, Sindhuja; Gebremikael, Mesfin; Gabard, Sandra; Konnerup, Dennis and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) COMPOST FOR FERTILE SOILS AND HIGH QUALITY VEGETABLES. Poster at: Aarhus Food Week 2021, AROS Aarhus, 13-15. Sept. 2021.

Shanmugam, Sindhuja; Gebremikael, Mesfin; Hefner, M. and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2023) Effect of compost and plant based fertilizers on growth, nitrogen use efficiency and soil enzyme activities in organic greenhouse cultivation of parsley. Not settled, pp. 1-11. [draft]

Shanmugam, Sindhuja; Hefner, M.; Labouriau, R.; Trinchera, Alessandra; Willekens, Koen and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Intercropping and fertilization strategies to progress sustainability of organic cabbage and beetroot production. European Journal of Agronomy, 140, pp. 1-14.

Skytte, Elena Sørensen (2024) Tillykke til ComFerm for kåring som årets Rising Stars på Food, Trends & Sustainability 2024. Food & Biocluster Denmark, Food & Biocluster Denmark Newsletter. Online at https://www.foodbiocluster.dk/nyheder/tillykke-til-comferm, accessed on: 21 May 2024.

Slagboom, Margot; Hjortø, Line; Sørensen, Anders Christian; Mulder, H. A.; Thomasen, Jørn Rind and Kargo, Morten (2019) Possibilities for a specific breeding program for organic dairy production. In: Proceedings of the 70th Annual EAAP Meeting.

Slagboom, Margot; Kargo, Morten; Sørensen, Anders Christian; Thomasen, Jørn Rind and Mulder, H. A. (2019) Genomic selection improves the possibility of applying multiple breeding programs in different environments. Journal of Dairy Science, 102 (9), pp. 8197-8209.

Slagboom, Margot; Wallenbeck, Anna; Hjortø, Line; Sørensen, Anders Christian; Rydhmer, Lotta; Thomasen, Jørn Rind and Kargo, Morten (2018) Simulating consequences of choosing a breeding goal for organic dairy production. Journal of Dairy Science, 101 (12), pp. 11086-11096.

Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Efterafgrøder og grøngødning. GartnerTidende, 2020, 136 (14), pp. 44-45.

Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Tang og grøde som gødning. Gartnertidende, 2020, 136 (12), pp. 44-45.

Sørensen, P. and Nørgaard, J.V. (2016) Starfish (Asterias rubens) as feed ingredient for piglets. Animal Feed Science and Technology, 211, pp. 181-188.

Telling, Morten (2022) Changing to cow-calf system in dairy farms. Den Grimme Ølling ApS.

Telling, Morten (2022) Forandring til ko-kalv system i malkekvægbesætninger. [Change to cow-calf system in dairy herds - with Danish subtitles.] Den Grimme Ølling ApS.

Uller-Kristensen, Helene (2019) Avl af oprindelige racer kan skabe fundament for ny nicheproduktion. Fagmediet Økologisk, 10 October 2019, pp. 1-4.

Vesterholt, Lasse Lillevang; Shanmugam, Sindhuja; Hefner, M.; Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Er dine grøntsager veganske? Poster at: Food festivallen Århus, Tangkrogen Århus, 6.-8. Sept. 2019. [Completed]

Xie, Yue; Jensen, Andreas; Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2023) Comprehensive definitions and indirect estimations: narrowing reasearch-reality gap in quantifying vegetable crop residues N. to come, 1, pp. 1-25. [draft]

Xie, Yue; Shanmugam, Sindhuja and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2023) Dispersed white roots in red beetroot influence the accuracy of root identification based on colours for intercropping studies. BMC Plant Biology, 23 (416), pp. 1-10.

Xie, Yue; Sørensen, Jørn Nygaard; Petersen, Karen Koefoed and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) Stepwise incorporation of white clover (Trifolium repens L.)as fertiliser increases nitrogen fixation and improves nitrogen retention when intercropped with leek (Allium porrum L.). Plant and Soil, 422, pp. 541-554.

This list was generated on Fri Jul 12 12:34:18 2024 CEST.