home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " V.1 (SYNERGY) Coordination and synergy"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 110.

Halberg, Niels; Alrøe, Hugo Fjelsted; Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (Eds.) (2006) Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. CABI Publishing, Wallingford, United Kingdom.

Jørgensen, Uffe and Dalgaard, Tommy (Eds.) (2004) Energi i økologisk jordbrug. Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi. FØJO-rapport, no. 19. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Magid, Jakob; Granstedt, Artur; Dýrmundsson, Ólafur; Kahiluoto, Helena and Ruissen, Theo (Eds.) (2002) Urban Areas - Rural Areas and Recycling - The organic way forward? Proceedings from NJF-seminar No. 327. Copenhagen, Denmark 20-21 August 2001. DARCOF Report, no. 3. Danish Research Centre for Organic Farming .

Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) (2002) Økologisk mælkeproduktion. Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring. FØJO-rapport, no. 17. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Kjellsson, G. and Boelt, B. (Eds.) (2002) Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 16. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Tybirk, Knud and Alrøe, Hugo Fjelsted (Eds.) (2001) Naturkvalitet i økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 9. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Hansen, Birgitte; Ernstsen, Vibeke and Henriksen, Hans Jørgen (Eds.) (2001) Status omkring grundvandsbeskyttelse ved omlægning til økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 10. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Sommer, Sven G. and Eriksen, Jørgen (Eds.) (2000) Husdyrgødning og kompost. Næringsstofudnyttelse fra stald til mark i økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 7. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Hermansen, John E.; Lund, Vonne and Thuen, Erling (Eds.) (2000) Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proceedings from NJF-seminar No. 303. Horsens, Denmark 16-17 September 1999. DARCOF Report, no. 2. Danish Research Centre for Organic Farming .

Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) (2000) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. Forskningcenter for Økologisk Jordbrug .

{Project} Coordination and synergy – increasing the width and depth of research in organic farming (SYNERGY). Runs 2000 - 2005. Project Leader(s): Kristensen, Erik Steen, Danish Research Centre for Organic Farming (DARCOF) .

Olesen, Jørgen E.; Eltun, Ragnar; Gooding, Mike J.; Jensen, Erik Steen and Köpke, Ulrik (Eds.) (1999) Designing and testing crop rotations for organic farming. Proceedings from an international workshop. DARCOF Report, no. 1. Danish Research Centre for Organic Farming .

Kristensen, Erik Steen and Olesen, Jørgen E. (Eds.) (1998) Kvælstofudvaskning og –balancer i konventionelle og økologiske produktionssystemer. FØJO-rapport, no. 2. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) .

{Organization} DARCOF: Danish Research Centre for Organic Food and Farming. Organization Leader(s): Kristensen, Erik Steen.

Alrøe, Hugo F. (2005) The challenge of ecological justice in a globalising world. In: Köpke, U.; Niggli, U.; Neuhoff, D.; Cornish, P.; Lockeretz, W. and Willer, H. (Eds.) Researching Sustainable Systems 2005. Proceedings of the First Scientific Conference of the International Society of Organic Agricultural Research., ISOFAR, Bonn, Germany, pp. 406-409.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2004) Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv. Økologisk Jordbrug, March 2004, 24 (309), p. 6.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2004) Organic Eprints: an open archive for papers related to research in organic agriculture. Speech at: Open Archives Seminar: Facilitating free and efficient scientific communication, Technical University of Denmark, 18. February 2004.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2003) Open archive for organic research. DARCOFenews (1).

Alrøe, Hugo Fjelsted (2003) Open archives within the field of environmental research. Speech at: the seminar "Open Archives and Public Access to Environmental Info", Stockholm, 11.Sep.2003.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2003) Organic farming research in Denmark – an overview. Visions on future research in organic agriculture. Organic eprints – an archive for Formas-eco publications. Speech at: Formas-eko/SwOFF meeting, Odalgården, Uppsala, 6. November 2003. [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2003) Principper og værdier - hæmsko eller udviklingsgrundlag? In: Integritet i økologisk jordbrug – og i forskningen, FØJO, Intern rapport, no. nr. 53.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Forsker-artikler i åbent arkiv. Økologisk Jordbrug, November 2002, 22 (277), p. 8.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) The challenge of systemicity in organic research. Speech at: Research seminar "Approaches of research on organic agri-food systems", Mikkili, Finland, 12-13 December 2002. [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) De økologiske principper og deres betydning i dag. In: Økologi-Kongres 2002: Mellem værdier og vækst. Kongresbilag, pp. 28-29.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Different kinds of systems approaches. Speech at: Research seminar "Approaches of research on organic agri-food systems", Mikkili, Finland, 12-13 December 2002.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug. Speech at: SOAR Summer School 2002 "Research Methodologies in relation to Principles and Practice of Organic Agriculture", Sankt Helene Centeret, Tisvildeleje, 7 -11 October 2002.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Systemic research methodology. On the role of values in research in organic farming. Speech at: M.Sc.Course on Innovation, management and cross-disciplinary design, Wageningen University, Social Sciences, 28. november 2002.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Miljøvurdering er mere end fakta. Information, December 2001, p. 8.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Helhedsorienteret forskning i økologi. Global Økologi, 8 (4), pp. 9-13.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Forsigtighedsprincippet - etiske aspekter og håndfaste konsekvenser. In: Sammenfattninger av föredrag och postrar, Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 210-214.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Konsekvenser af økologisk omlægning – fødevareforsyning og fødevaresikkerhed. In: Sammenfattninger av föredrag och postrar, Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 92-96.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2000) The ethics of responsible acting - a systemic perspective. Paper at: The Fifth Interdisciplinary Symposium on Humanity and Cosmos: Spirituality, Science, Ethics, Brock University, Ontario, 20-22 January 2000. [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2000) Helhedsorienteret forskning i jordbruget - bidrag til systemisk metodik og etik: En undersøgelse af forholdet mellem videnskab og værdier med særlig reference til økologisk jordbrug. [Wholeness-oriented research in agriculture - contributions to systemic methodology and ethics: An inquiry into the relation between science and values with particular regard to organic agriculture.] Thesis, The Royal Veterinary and Agricultural University and the Danish Research Centre for Organic Farming . .

Alrøe, Hugo Fjelsted (2000) Researching sustainable agriculture: The role of values in systemic science. Paper at: Demarcation Socialised: or, Can we recognize science when we see it?, Cardiff University, 25-27 August 2000. [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted; Byrne, John and Glover, Leigh (2006) Organic agriculture and ecological justice: ethics and practice. In: Halberg, Niels; Alrøe, Hugo Fjelsted; Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (Eds.) Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. CABI Publishing, Wallingford, United Kingdom, chapter 3, pp. 75-112.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2007) Foreløbig evaluering af forskningsresultater i FØJO II. [Preliminary evaluation of research results in DARCOF II.] Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) . [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2006) Organic agriculture in a global perspective. In: Wulfhorst, J.D. and Haugestad, Anne K. (Eds.) Building Sustainable Communities: Ecological Justice and Global Citizenship. Rodopi, pp. 131-144.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2004) Investigating organic agriculture in a global perspective. In: Phillips, Catherine (Ed.) Environmental Justice and Global Citizenship, Inter-Disciplinary Press, Probing the Boundaries, no. vol. 8, pp. 125-129.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2004) Proposal for the knowledge synthesis "Organic agriculture in a global perspective". [Oplæg til vidensyntesen "Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv".] Danish Research Centre for Organic Farming (DARCOF) . [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2003) Toward a Systemic Ethic: In search of an Ethical Basis for Sustainability and Precaution. Environmental Ethics, 25 (1), pp. 59-78.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2002) Indkredsning af de grundlæggende normative principper for økologisk jordbrug. Speech at: OASE workshop I, Aalborg Universitet, 19.sep.02.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2002) Science as an actor. On the role of values and science in organic farming. Paper at: UK Organic Research 2002, Aberystwyth, 26-28th March 2002.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2001) Values in organic farming and their implications. In: Pasquali, Matias (Ed.) Preprints EurSafe 2001, A&Q Polo per la Qualificazione del Sistima Agroelementare, University of Milan, pp. 115-116.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2001) Values in organic farming and their implications. In: Organic farming, System thinking and the Future - Reader, International Agricultural Centre, Wageningen, pp. 16-17.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2000) Research, values, and ethics in organic agriculture - examples from sustainability, precaution, nature quality, and animal welfare. In: Preprints from Eursafe 2000: Two systems - One world, Centre for Bioethics and Risk Assessment, KVL, Copenhagen, pp. 61-65.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2000) Researching alternative, sustainable agricultural systems: A modelling approach by examples from Denmark. Paper at: International Conference Systems Science 2000, University of Osnabrück, 20-22 March 2000. [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted; Kristensen, Erik Steen and Hansen, Birgitte (2002) Identifying the basic normative principles for organic farming. In: Cultivating Communities, Canadian Organic Growers (COG), p. 281.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2005) What makes organic agriculture move - protest, meaning or market? A polyocular approach. Paper at: XXI ESRS Congress, Hungary, 22-25 August 2005. [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2004) Why have basic principles for organic agriculture? … and what kind of principles should they be? Ecology & Farming, No. 36, pp. 27-30.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2002) Towards a systemic research methodology in agriculture: Rethinking the role of values in science. Agriculture and Human Values, 19 (1), pp. 3-23.

Andreasen, Claus Bo (2002) Midterm evaluation of DARCOF II. Increased production and closer relationships between organic and inherent qualities. .

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (2), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (1), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (5), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (4), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (2), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (1), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (6), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (2/3), pp. 1-8.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (1), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (4), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (6), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (5), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (2), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (1), pp. 1-6.

Borgen, Anders and Kristensen, Lars (2001) Spiringskvalitet af økologisk såsæd. [Seed vigour in organic cereal seed.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug” Ed: B.Nielsen og L.Kristensen. FØJO-rapport 15.. FØJO-rapport, no. 15. DARCOF , chapter 7, pp. 97-106.

Byrne, John; Glover, Leigh and Alrøe, Hugo Fjelsted (2006) Globalization and sustainable development: a political ecology strategy to realize ecological justice. In: Halberg, Niels; Alrøe, Hugo Fjelsted; Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (Eds.) Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. CABI Publishing, chapter 2, pp. 49-74.

Dalgaard, R.; Olesen, J.E.; Halberg, N. and Berntsen, J. (2004) Miljøeffekter og energibalancer ved energiproduktion på økologiske planteavlsbedrifter. In: Jørgensen, U. and Dalgaard, T. (Eds.) Energi i økologisk jordbrug. Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi. FØJO-rapport, no. 19. Danish Research Centre for Organic Farming , chapter 6, pp. 103-123.

Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels and Fenger, Jes (2000) Simulering af fossilt energiforbrug og emission af drivhusgasser. Tre scenarier for omlægning til 100% økologisk jordbrug i Danmark. FØJO-rapport, no. 5. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Elsgaard, Lars (2006) Økologi-kongres sidst i maj. [Organic congress in May.] Økologisk Jordbrug, February 2006, 355, p. 8.

Halberg, Niels; Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2006) Synthesis: prospects for organic agriculture in a global context. In: Halberg, Niels; Alrøe, Hugo Fjelsted; Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (Eds.) Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. CABI Publishing, chapter 12, pp. 343-367.

Halberg, Niels; Sulser, Timothy B.; Høgh-Jensen, Henning; Rosegrant, Mark W. and Knudsen, Marie Trydeman (2006) The impact of organic farming on food security in a regional and global perspective. In: Halberg, Niels; Alrøe, Hugo Fjelsted; Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (Eds.) Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. CABI Publishing, chapter 10, pp. 277-322.

Hansen, Birgitte; Alrøe, Hugo Fjelsted; Kristensen, Erik Steen and Wier, Mette (2002) Assessment of food safety in organic farming. DARCOF Working Papers, no. 52, Danish Research Centre for Organic Farming . [Unpublished]

Hansen, Birgitte and Kristensen, Erik Steen (2001) Grundvandsbeskyttelse ved økologisk jordbrug. In: ATV, Jord og Grundvand, pp. 61-70.

Hansen, Elly M.; Thomsen, Ingrid K. and Hansen, Martin N. (2004) Optimising farmyard manure utilization by varying the application time and tillage strategy. Soil Use and Management, 20, pp. 173-177.

Jensen, Katherine O´Doherty; Larsen, Hanne Nygaard; Mølgaard, Jens Peter; Andersen, Jens-Otto; Tingstad, Annette; Marckmann, Peter and Astrup, Arne (2001) Økologiske fødevarer og menneskets sundhed. FØJO-rapport, no. 14. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Jørgensen, Uffe; Dalgaard, Tommy and Kristensen, Erik Steen (2005) Biomass energy in organic farming - the potential role of short rotattion coppice. Biomass & Bioenergy, 28 (2), pp. 237-248.

Knudsen, Marie Trydeman (2006) Økologer udvasker mindre kvælstof. [Less N leaching at organic farms.] FØJOenyt, 1.

Knudsen, Marie Trydeman (2006) Mindre udvaskning fra økologer. Økologisk Jordbrug, August 2006, 365, p. 6.

Knudsen, Marie Trydeman (2004) Økologisk jordbrugs rolle i globalisering, handel og bæredygtighed. [The role of organic agriculture within globalization, trade and sustainability.] Speech at: Økologi-Kongres 2004, Odense Congress Center, 16.-17. November 2004.

Knudsen, Marie Trydeman; Halberg, Niels; Olesen, Jørgen E.; Byrne, John; Iyer, Venkatesh and Toly, Noah (2006) Global trends in agriculture and food systems. In: Halberg, Niels; Alrøe, Hugo Fjelsted; Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (Eds.) Global Development of Organic Agriculture - Challenges and Prospects. CABI Publishing, chapter 1, pp. 1-48.

Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (2006) Globaliseringen og økologiske fødevarer. [Globalization and organic agricultural products.] Speech at: Årsmøde i Økologiudvalget for Landbrugsrådgivning Syd, Rødding Højskole, 7. marts 2006.

Knudsen, Marie Trydeman; Kristensen, Ib Sillebak; Berntsen, Jørgen; Petersen, Bjørn Molt and Kristensen, Erik Steen (2006) Estimated N leaching losses for organic and conventional farming in Denmark. Journal of Agricultural Science, 144 (2), pp. 135-149.

Kristensen, Erik Steen and Knudsen, Marie Trydemann (2004) Impact of Organic farming on aquatic environment. Speech at: Lednice, Lednice, 1st July 2004.

Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (2002) Future European market for organic products from ruminants. In: Kyriazakis, I. and Zervas, G. (Eds.) Organic meat and milk from ruminants. EAAP publication, no. 106. Wageningen Academic Publishers, pp. 5-15.

Kristensen, Erik Steen; Alrøe, Hugo Fjelsted and Hansen, Birgitte (2002) Food safety in an organic perspective. In: Proceedings of the 14th IFOAM Organic World Congress, Canadian Organic Growers (COG), p. 210.

Langer, Vibeke; Dalgaard, Tommy; Mogensen, Lisbeth; Heidmann, Tove; Elmegaard, Niels; Odderskær, Peter and Hasler, Berit (2002) Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde Scenarier for natur, miljø og produktion. FØJO-rapport, no. 12. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Mølgaard, Jens Peter (2004) The Perspective in Organic Farming in Relation to Human Health. Paper at: 1st International Symposium on Healthy Diet and Organic Foods, Ankara, Turkye, 9 May 2004. [Unpublished]

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2006) Combining Luhmann and Actor-Network Theory to see Farm Enterprises as Self-organizing Systems. Cybernetics and Human Knowing, 13 (1), pp. 34-48.

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2005) The challenge of management of multidimensional enterprises analysed from a logo-poietic perspective. Working paper. [Unpublished]

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2003) Combining Luhmann and Actor-Network Theory to see Farm Enterprises as Self-organizing Systems. Paper at: Opening of systems theory conference, Copenhagen, 23 - 25 May 2003. [Unpublished]

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2003) Farm enterprises as self-organizing systems: A new transdisciplinary framework for studying farm enterprises? International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 11 (1), pp. 3-14.

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Farm enterprises as self-organizing systems: A new framework for studying farm enterprises? Paper at: XVth ISA World Congress of sociology, RC40 Sociology of agriculture and food, Brisbane, Australia, 7 – 13th July 2002. [Unpublished]

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Luhmann and Actor-Network Theory combined: Farm enterprises as self-organizing systems. Paper at: XVth ISA World Congress of Sociology, RC51 Sociocybernetics, Brisbane, Australia, 7 – 13th July, 2002. [Unpublished]

Noe, Egon; Alrøe, Hugo Fjelsted and Langvad, Anne Mette Sørensen (2005) A semiotic polyocular framework for multidisciplinary research in relation to multifunctional farming and rural development. Paper at: XXI ESRS Congress, Hungary, 22-25 August 2005. [Unpublished]

Rasmussen, I. (2004) Tema-artikler om økologisk forskning. [Thematic articles on organic farming research.] Økologisk Jordbrug, February 2004, 24 (307), p. 6.

Rasmussen, I. (2004) Temasider om forskning i økologisk jordbrug. [Thematic webpages on research in organic agriculture.] FØJOenyt (1).

Rasmussen, Ilse A. (2003) Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. FØJO enyt - Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (3).

Rasmussen, Ilse A. (2003) Organic Eprints - spiren til succes. FØJOenyt - Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (2).

Rasmussen, Ilse A.; Halberg, Niels; Hermansen, John and Østergård, Hanne (2005) Givtig blanding af forskere og græsrødder ved økologi-kongres i Australien. FØJOenyt (5).

Rasmussen, Jesper; Langer, Vibeke and Alrøe, Hugo Fjelsted (2006) Bias in peer review of organic farming grant applications. Agriculture and Human Values, 23 (2), pp. 181-188.

Sørensen, Linda S. and Andreasen, Claus Bo (2006) DARCOF II. Danish research in Organic Food and Farming systems 2000-2005. Danish Research Centre for Organic Food and Farming.

Sørensen, Linda S. and Andreasen, Claus Bo (2006) FØJO II. Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2000-2005. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

Tersbøl, Michael and Andreasen, Claus Bo (2002) Økologisk planteproduktion. Resultater af forskning i FØJO I. FØJO-rapport, no. 18. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Tybirk, Knud; Alrøe, Hugo Fjelsted and Frederiksen, Pia (2004) Nature quality in organic farming: A conceptual analysis of considerations and criteria in a European context. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 17 (3), pp. 249-274.

Verhoog, Henk; Lund, Vonne and Alrøe, Hugo Fjelsted (2004) Animal welfare, ethics and organic farming. In: Vaarst, Mette; Roderick, Steve; Lund, Vonne and Lockerets, William (Eds.) Animal health and welfare in organic agriculture. CABI Publishing, chapter 5, pp. 73-94.

Watson, Christine; Alrøe, Hugo and Kristensen, Erik Steen (2006) Research to support development of organic food and farming. In: Kristiansen, Paul; Taji, Acram and Reganold, John (Eds.) Organic Agriculture - A Global Perspective. CSIRO Publishing, chapter 15, pp. 361-383.

This list was generated on Sun May 26 12:55:36 2024 CEST.