home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " I. 2 (ORGAPP) Sustainable production systems for apples"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 39.

Horsted, K.; Henning, J.; Lindhard, H. and Pedersen, B. (2004) Kyllinger fra frugtplantager smager godt. Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (310), p. 10.

Jørgensen, Mrs. Gitte Hallengreen and Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2001) Vælg den rigtige type feromonfælde til viklere. Frugt og Bær, April 2001 (4), pp. 88-90.

Kühn, Scientist Birka Falk (2001) Perspektiver for skurvresistente æble sorter. Gartner Tidende, 2001, pp. 12-13.

Kühn, Scientist Birka Falk and Thybo, Senior Scientist Anette (2000) Sådan smager de skurvresistente æblesorter. Frugt og Bær, 2000, pp. 242-243.

Kühn, B.F. and Lindhard Pedersen, H. (2009) Cover crop and mulching effects on yield and fruit quality in unsprayed organic apple production. European Journal of Horticultural Sciences, 74 (6), pp. 247-256.

Kühn, Birka Falk and Pedersen, Hanne Lindhard (2003) Evaluation of 14 Old Unsprayed Apple Varieties. Biological Agriculture & Horticulture, 20 (4), pp. 301-310.

Lindhard, Hanne (2006) Langsom vækst giver gode æbler. Økologisk Jordbrug, December 2006, 26 (373).

Lindhard, Hanne (2005) Ydre og indre kvalitet af æbler. Økologisk Jordbrug, September 2005, 25 (343), p. 4.

Lindhard, Hanne (2003) Æblerne høstes. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (296), p. 6.

Lindhard, Hanne (2003) Æblerne tegner godt. Økologisk Jordbrug, 2003, p. 8.

Lindhard, Hanne (2000) Økologisk frugt og bær: Et langt, sejt træk. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, August 2000, pp. 1-2.

Lindhard, Hanne and Callesen, Ole (2001) La Production fruitiere biologique en europe. [The production of organic fruit in Europe.] Le fruit belge, 2001 (492), pp. 111-114.

Lindhard, Hanne and Callesen, Ole (1999) Questionnaire on organic fruit and berry production in Europe. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Horticulture. [Unpublished]

Lindhard, Senior scentist Hanne and Korsgaard, Mrs Maren (2000) Organic fruit production in Denmark. In: Organic fruit production in Denmark.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2002) Nye æbler på vej. Økologisk Jordbrug, 2002, p. 6.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2001) Plant et frugttræ. Grøn Viden, Havebrug, no. 142. Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2001) Vurdering af mulighederne for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i frugt og bær. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Horticulture.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2000) Dækkulturer og skurvresistente æblesorter. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, August 2000, pp. 13-16.

Lindhard, senior scientist Hanne and Bengtsson, Scientist Marianne (2000) Genvejen bruges i kampen mod æbleskurv. Frugt og Bær, November 2000, pp. 274-275.

Lindhard, Senior Scientist Hanne and Callesen, Senior Scientist Ole (2002) Rapport om skudafmodning i æble. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Horticulture.

Lindhard Pedersen, Hanne (2006) Økologisk æbledyrkning. In: FØJO II - Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2000-2005. , pp. 12-15.

Lindhard Pedersen, Hanne (2006) Sustainable production systems for organic apple production. In: DARCOF II - Danish Research in Organic food and Farming systems 2000-2005. , pp. 12-15.

Lindhard Pedersen, Hanne (2005) Low nitrogen manuring increased yield in high-density organic apple production. DARCOFenews (3), pp. 1-2.

Lindhard Pedersen, Hanne (2005) Lav gødskning øgede udbyttet ved intensiv æbledyrkning. FØJOenyt (4), pp. 1-2.

Lindhard Pedersen, Hanne and Bertelsen, Marianne (2003) Lower nitrogen supply gave better fruit quality in organic apples. DARCOFenews (4), pp. 1-3.

Lindhard Pedersen, Hanne; Olsen, A.; Korsgaard, Maren and Pedersen, Birgitte (2004) Broilers reduce the apple sawfly population in organic apple growing. DARCOFenews (3), pp. 1-3.

Lindhard Pedersen, Hanne; Olsen, A.; Korsgaard, Maren and Pedersen, Birgitte (2004) Slagtekyllinger reducerede antallet af æblebladhvepse I økologisk dyrkede "Discovery" æbler. Grobladet, 2004, 14 (58), pp. 10-11.

Lindhard Pedersen, Hanne and Pedersen, Birgitte (2004) Soil treatments and rootstocks for organic apple production. DARCOFenews, April 2004 (1), pp. 1-3.

Lindhard Pedersen, Hanne and Pedersen, Birgitte (2004) Soil treatments and rootstocks for organic apple production. In: Eco-fruit, Fördergemeinschaft Ökologicher Obstbau e. V. Weinsberg, pp. 137-143.

Pedersen, Senior Scientist Hanne Lindhard (2006) Integration of fertility management and planting distance on diseases incidence, crop yield and fruit quality in intensive organic ap-ple production systems. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Intensiv økologisk æbleproduktion kan lade sig gøre. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, September 2003 (5), pp. 1-2.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Store tab på økologiske æbler. LandbrugsAvisen, September 2003, p. 32.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Studierejse angående økologisk æbleforskning i Europa med fokus på frugtkvalitet. Sommeren 2003. Danmarks JordbrugsForskning, Forskningsceter Årslev , Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2002) Nye æbler på vej. Økologisk Jordbrug, August 2002, p. 6.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2000) Æbler uden kemi. Danmarks JordbrugsForskning, Årsberetning, 2000.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Bertelsen, Senior scientist Marianne (2003) Flotte øko-æbler ved lavt kvælstofniveau. Frugt & Grønt, July 2003 (6), pp. 254-255.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Bertelsen, Senior scientist Marianne (2002) Lower nitrogen supply gave better fruit quality in organic apples. In: NJF website: www.njf.dk, NJF.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard; Brandt, Senior scientist Kirsten; Nørbæk, Senior scientist Rikke and Ejlersen, A. (2003) Effects of culivation conditions for apples on growth rates of fruit fly larvae and contents of phenolics. Poster at: Levnedsmiddel kongres, April 2003.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Kühn, Senior scientist Birka Falk (2003) Gamle æblesorter er modtagelige for sygdom. Økologisk Jordbrug, August 2003, 23 (294), p. 10.

This list was generated on Fri Jul 19 11:14:03 2024 CEST.