home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "HighCrop"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 89.

{Project} HighCrop: Higher productivity in Danish arable crop production. [Højere produktivet i dansk økologisk planteproduktion.] Runs 2011 - 2013. Project Leader(s): Olesen, Jørgen E..

{Project} HighCrop: Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion. Runs 2011 - 2012. Project Leader(s): Olesen, Jørgen Eivind.

Carter, Mette S.; Ambus, Per; Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2013) Kløvergræs ensilage og kompost som grøngødning. [Grass-clover silage and compost as green manure.] ICROFS Nyt, 15 November 2013, 4, pp. 4-5.

Carter, Mette S.; Sørensen, Peter; Petersen, Søren O. and Ambus, Per (2013) Effects of green manure storage and incorporation methods on greenhouse gas fluxes and N mineralization after soil application. Poster at: Greenhouse Gas Management in European Land Use Systems, Antwerp, 16-18 September 2013.

Carter, Mette S.; Sørensen, Peter; Petersen, Søren O. and Ambus, Per (2013) Nitrogen mineralization and greenhouse gas emissions after soil incorporation of ensiled and composted grass-clover as green manure. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, NJF Report, no. 9 (3), pp. 41-42.

Carter, Mette S.; Sørensen, Peter; Petersen, Søren O.; Ma, Xiuzhi and Ambus, Per (2014) Effects of green manure storage and incorporation methods on nitrogen release and N2O emissions after soil application. Biology and Fertility of Soils, 50 (8), 1233-1246.

Duan, Yun-Feng; Hallin, Sara; Jones, Christopher M.; Priemé, Anders; Labouriau, Rodrigo and Petersen, Søren O. (2018) Catch Crop Residues Stimulate N2O Emissions During Spring, Without Affecting the Genetic Potential for Nitrite and N2O Reduction. Frontiers in Microbiology, 9 (2629), pp. 1-13.

Engellyst, O.B. and Madsen, K.H. (2013) Slätte-Ekodag - et besøg værd. Økologisk Nyhedsbrev, 1 September 2013, 7 (Sept.), pp. 15-16.

Fog, Erik (2013) Faktaark om HighCrop Billedværktøj. [Fact sheet on HighCrop Picture Tool.] Working paper, Økologi, Videncentret for Landbrug .

Fog, Erik (2013) Gennemførelse af billedkonkurrence i projekt HighCrop. [Implementation of a Photo contest under the HighCrop project.] Working paper, Videncentret for Landbrug .

Fog, Erik (2013) HighCrop billedredskab - Et fagligt redskab til planlægning af økologisk planteproduktion. [HighCrop Picture Tool - A professional Tool for planning of organic crop production.] Videncentret for Landbrug, Denmark.

Fog, Erik (2013) Roll-up om HighCrop Billedværktøj. [Roll-up on HighCrop Picture Tool.] Videncentret for Landbrug . [Unpublished]

Fog, Erik (2013) HighCrop billedværktøj – vejen til mindre ukrudt og bedre udbytter. [HighCrop Picture Planning Tool - the road to less weeds and better yield.] Speech at: Temadag om ukrudtskontrol i økologisk landbrug, 4. oktober 2013. [Unpublished]

Fog, Erik (2013) Seriøst sjov med billeder. Økologi & Erhverv, 27 September 2013 (530), p. 17.

Fog, Erik (2013) HighCrop – billedredskab. Rapport om afprøvning af redskabet. [HighCrop Picture Planning Tool. Report on testing.] Videncentret for Landbrug , Økologi, www.LandbrugsInfo.dk.

Fog, Erik (2012) Billeder baner vejen for nyttige forandringer. [Pictures open the way for useful innovations.] Videncentret for Landbrug , Økologi. [Completed]

Fog, Erik and Flensborg, Ingelise (2012) Rapport om afprøvning af billedbaseret rådgivningsredskab til rådgivning om økologisk planteproduktion. [Report on testing of a picture based tool for advising in organic crop production.] Knowledge Centre for Agriculture , Organic Farming.

Fog, Erik; Olesen, Jørgen E.; Noe, Egon; Sørensen, Peter and Melander, Bo (2013) Picture card tool for holistic planning in organic plant production. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, 9 (3), NJF Report, pp. 153-154.

Holst, Niels; Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A. and Hansen, Preben Klarskov (2012) Cirsium arvense responses to stubble cultivation and catch crops in organic cropping systems. Working paper. [Completed]

Li, X.; Sørensen, P.; Petersen, S.O. and Olesen, J.E. (2015) Legume-based catch crops inprove N-supply without increasing the N2O emission. ICROFS. Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/legume-based-catch-crops-can-improve-n-supply-without-increasing-the-n2o-emission/, accessed on: 15 June 2015.

Li, Xiaoxi (2015) Legume-based catch crops for ecological intensification in organic farming. PhD thesis, Aarhus University , Agroecology. .

Li, Xiaoxi; Petersen, Søren O.; Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2015) Effects of contrasting catch crops on nitrogen availability and nitrous oxide emissions in an organic cropping system. Agriculture, Ecosystems & Environment , 199, 382- 393.

Li, Xiaoxi; Sørensen, Peter; Li, Fucui; Petersen, Søren O. and Olesen, Jørgen E. (2015) Quantifying biological nitrogen fixation of different catch crops, and residual effects of roots and tops on nitrogen uptake in barley using in-situ 15N labelling. Plant and Soil, 395 (1), pp. 273-287.

Li, Xiaoxi; Sørensen, Peter; Olesen, Jørgen E. and Petersen, Søren O. (2015) Evidence for denitrification as main source of N2O emission from residue-amended soil. Soil Biology and Biochemistry, 92, pp. 153-160.

Madsen, H.K.; Bertelsen, I. and Askegaard, M. (2013) Post-harvest sown catch crops – results from two years of organic field trials. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, NJF Report, no. 9 (3), pp. 113-114.

Madsen, K.H. (2014) Efterafgrøder sået efter høst i økologisk planteavl – resultater fra 3 års forsøg. LandbrugsInfo, 31 January 2014, pp. 1-5.

Madsen, K.H. (2013) Derfor er det økologiske sædskifteforsøg fortsat vigtigt for økologiens udvikling. LandbrugsInfo, 22 April 2013, pp. 1-4.

Madsen, K.H. (2012) Temamøde om økologiske efterafgrøder. Videncentret for Landbrug , Økologi.

Madsen, K.H.; Askegaard, M. and Bertelsen, I. (2013) Blandsæd, højere udbytter i vårbyg og efterafgrøder. In: Sammendrag af indlæg på Plantekongres 2013, pp. 90-91.

Madsen, K.H.; Bertelsen, I. and Askegaard, M. (2014) Fertilizer placement and competitive ability of spring barley varieties - Results from two years of organic field trials. In: Cloutier, D.C. (Ed.) Abstracts 10th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control.

Madsen, Kathrine H (2012) Indtryk fra økologiske feltdage 2012. [Impressions from organic field days 2012.] Landbrugsinfo, 5 October 2012, .

Madsen, Kathrine H. (2012) Økologisk dyrkning. [Organic farming.] In: Petersen, Jon B. (Ed.) Oversigt over landsforsøgene 2012. 2012 edition. Oversigt over landsforsøgene, no. 2012. Videncentret for Landbrug, Oversigt over landsforsøgene, pp. 307-330.

Madsen, Kathrine H. (2012) Vælg vårbygsorter med god ukrudtskonkurrence i økologisk jordbrug. Mark, 1 November 2012, 11, pp. 30-31.

Madsen, Kathrine.H (2012) Foreløbige resultater af efterafgrødeforsøg i økologiske markforsøg 2011. [Preliminary results, field experiments with organic catch crops 2011.] Landbrugsinfo, 29 October 2012, .

Mathiesen, Camilla and Tersbøl, Michael (2011) Supply Chain Workshop afdækkede både muligheder og barrierer. Working paper.

Mejnertsen, Peter (2014) Planlæg det økologiske sædskifte med ØkoMark. Peter Mejnertsen, LandbrugsInfo. Online at https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/sider/Planlaeg_oekosaedskifte_OekoMark.aspx#, accessed on: 13 June 2014.

Melander, Bo (2022) Weed dynamics in the Danish long-term experiments on organic arable crop rotation systems. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Melander, Bo; Nørremark, Michael and Fløjgaard, Erik (2012) Combining mechanical rhizome removal and cover crops for E lytrigia repens control in organic barley systems. Weed Research, 53 (6), pp. 461-469.

Melander, Bo (2013) Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande. Speech at: Temadag om rodukrudt, Nilles Kro, 4 October 2013. [Completed]

Melander, Bo (2013) Tools for minimising laborious hand-weeding in row crops. Seminar 9 April, 2013, Israel . [Completed]

Melander, Bo (2013) Kan ukrudtet styres, når ploven parkeres? In: Plantekongres 2013.

Melander, Bo (2012) Prototype til beslutningsstøttesystem til ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug. Working paper, Department of Agroecology, Aarhus University . [Completed]

Melander, Bo (2012) Ukrudtsbekæmpelse i mere faste rammer. Økologi & Erhverv, 1 June 2012 (501), p. 17.

Melander, Bo (2012) Baggrundsnotat for ukrudtseffekter. Working paper, Department of Agroecology, Aarhus University . [Completed]

Melander, Bo (2012) Principper for ukrudtsbekæmpelse, strategier og tiltag. Working paper, Department of Agroecology, Aarhus University . [Completed]

Melander, Bo (2012) Bring ukrudtsbekæmpelsen i fastere rammer. ICROFS nyt, 2 January 2012 (1), pp. 10-11.

Melander, Bo; Nørremark, Michael and Kristensen, E.F. (2013) Combining mechanical rhizome removal and cover crops for Elytrigia repens control in organic barley systems. Weed Research, 53 (6), pp. 461-469.

Melander, Bo and Rasmussen, Ilse A. (2013) Kvikbekæmpelse på sandjord. Økologi & Erhverv, 8 February 2013 (516), p. 17.

Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2014) Growth dynamics of perennial weeds in long-termed organic 8 cropping systems on two locations in Denmark. Agroecosystems and Environment, , - . [Completed]

Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Holst, Niels and Hansen, Preben Klarskov (2012) Direct control of perennial weeds between crops – implications for organic farming. Crop Protection, 40, pp. 36-42.

Noe, E.; Sørensen, P.; Melander, B.; Olesen, J.E. and Fog, E. (2013) Barriers for developing more robust organic arable farming systems in practice. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, NJF Report, no. 9 (3), pp. 151-152.

Noe, Egon (2013) Fra Forskning til Praksis. Økologi&Erhverv, 13 December 2013, p. 1.

Noe, Egon (2012) Hvordan tager landmænd beslutninger om deres sædskifte? Aarhus University , Department of Agroecology. [Completed]

Noe, Egon (2012) Robuste og højtydende økologiske sædskifter i praksis. Landbrugsavisen, 14 September 2012, .

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Agroecology and Social Sciences. In the perspectives of multidisiplinarity. Paper at: AGROECOLOGY AND LAW: A TRANSDISCIPLINARY DIALOGUE, Lecca, Italy, NOVEMBER 15-16, 2013. [Completed]

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Agroecology and Social Sciences Regulation of Agroecosystems. Agroecology and Law: A Transdisciplinary Dialogue, Lecce, Italy, November 15-16, 2013. [Completed]

Noe, Egon; Alrøe, Hugo Fjelsted; Thorsøe, Martin H.; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Olesen, Jørgen E. and Fog, Erik (2015) Knowledge Asymmetries Between Research and Practice: A Social Systems Approach to Implementation Barriers in Organic Arable Farming. Sociologia Ruralis, Early, View- .

Noe, Egon; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Olesen, Jørgen E.; Hermansen, Sven; Bertelsen, Inger and Fog, Erik (2012) Muligheder og barrierer for implementering af principper for robuste og højtydende planteavlssædskifter i praksis – Grundlagsrapport for barrierer undersøgelsen. Aarhus University , Department of Agroecology.

Olesen, Jørgen E. (2022) A cropping systems perspective on the Danish organic arable LTE. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Olesen, Jørgen E. (2015) HighCrop - Redskaber til højere produktivitet i marken. In: Skovsbøl, Ulla (Ed.) Ny viden om økologi - Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS, Tjele, Denmark, pp. 26-29.

Olesen, J.E. (2014) Slutrapport HighCrop: Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion. Aarhus University , Institut for Agroøkologi.

Olesen, J.E. (2011) HighCrop. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Completed]

Olesen, J.E.; Askegaard, M.; Rasmussen, I.A. and Kristensen, K. (2011) Crop rotation and crop management effects on cereal yields in arable organic farming in Denmark. In: Neuhoff, Daniel; Halberg, Niels; Rasmussen, Ilse A.; Hermansen, John; Ssekyewa, Charles and Sohn, Sang Mok (Eds.) Organic is Life - Knowledge for Tomorrow. Organic Crop Production. Proceedings of the Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research, 1, pp. 280-283.

Olesen, Jørgen E. and Sørensen, P. (2013) Estimating nitrogen supply and cereal crop yield in organic crop production. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, NJF Report, no. 9 (3), pp. 121-122.

Olesen, Jørgen Eivind (2014) Simple soil carbon model for use in the HighCrop decision model. Working paper, Department of Agroecology, Aarhud University . [Completed]

Olesen, Jørgen Eivind (2014) Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter. In: Plantekongres 2014: Sammendrag af indlæg, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug, pp. 288-290.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Agrologisk, 9 August 2013, pp. 6-8.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Kvælstofudvaskning. Økologi og Erhverv, 2013, 33 (529), p. 17.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Organisk gødning udnyttes for dårligt. Økologi og Erhverv, 2013, 33 (527), p. 21.

Olesen, Jørgen Eivind (2012) Økologisk planteavl kan lagre kulstof. Økologi & Erhverv, 24 August 2012 (505), p. 17.

Pandey, Arjun; Li, Fucui; Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse A. and Olesen, Jørgen E. (2018) Nitrogen balances in organic and conventional arable crop rotations and their relations to nitrogen yield and nitrate leaching losses. Agriculture, Ecosystems & Environment, 265, pp. 350-362.

Pandey, Arjun; Li, Fucui; Margrethe, Askegaard; Rasmussen, Ilse A. and Olesen, Jørgen E. (2018) Nitrogen balances in organic and conventional arable crop rotations and their relations to nitrogen yield and nitrate leaching losses. Agriculture, ecosystems & environment, 265, pp. 350-362.

Petersen, Søren O. (2011) Nitrous oxide emissions from arable soil: Effects of crop rotation, tillage and manure management. Keynote presentation at: ASA Meetings, San Antonio,TX, 16-19 October 2011.

Petersen, Søren O.; Schjønning, P. and Ambus, Per (2011) Afgrøderester og sædskifte har stor betydning for udledning af lattergas. Landbrugsavisen, 1 April 2011, p. 16.

Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2014) Klimaeffekten af mobil grøngødning. [Climate impact of mobile green manures.] ICROFS nyt, February 2014 (1), pp. 5-7.

Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Askegaard, Margrethe; Kristensen, Kristian and Olesen, Jørgen E. (2014) Elytrigia repens population dynamics under different management schemes in organic cropping systems on coarse sand. European Journal of Agronomy, 58, 18-27.

Sørensen, Peter (2022) Nutrient cycling in the Danish long-term experiment with arable cropping -examples. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Sørensen, Peter (2014) Gødningsvirkning og håndtering af mobil grøngødning. In: Sammendrag af indlæg Plantekongres 2014 14.-15. januar i Herning Kongrescenter, pp. 292-293.

Sørensen, Peter (2013) Mobil grøngødning bør ensileres. Lanbrugsavisen, 10 May 2013 (10 maj), p. 5.

Sørensen, Peter (2012) Udbytter i økologiske sædskifter. Økologi og Erhverv, 20 April 2012, 498, p. 21.

Sørensen, Peter; Khan, A R; Møller, Henrik B. and Thomsen, Ingrid Kaag (2012) Effects of anaerobic digestion of organic manures on N turnover and N utilization. In: Richards, K.G.; Fenton, O. and Watson, C.J. (Eds.) Proceedings of the 17th Nitrogen Workshop –Innovations for sustainable use of nitrogen resources., pp. 80-81.

Sørensen, Peter; Kristensen, E.; Odokonyero, K. and Petersen, S.O. (2013) Utilization of nitrogen in legume-based mobile green manures stored as compost or silage. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, NJF Report, no. 9 (3), pp. 157-158.

Sørensen, Peter; Mejnertsen, Peter and Møller, Henrik B. (2011) Nitrogen fertilizer value of digestates from anaerobic digestion of animal manures and crops. In: NJF Report, Nordic Association of Agricultural Scientists, 7 (8), NJF seminar, no. 443, pp. 42-44.

Sørensen, Peter; Nielsen, Erling and Olesen, Jørgen E. (2014) Udbytter i det økologiske planteavlssædskifteforsøg. ICROFS-nyt, 2014 (1), pp. 8-10.

Sørensen, Peter; Nielsen, Erling and Olesen, Jørgen E. (2012) Udbytter i langvarige økologiske planteavlssædskifter. ICROFS news, 2012 (1/2012), pp. 6-7.

Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2012) Kvælstoffikserende afgrøder kan hente 400 kg N pr. hektar. Landbrugsavisen 2. sektion 20. Juli 2012, p. 11. Landbrugsavisen, 20 July 2012, p. 11.

Tersbøl, Michael and Petersen, Peter (2012) HighCrop-workshop viste sædskifters styrker, udfordringer og muligheder. Working paper.

Thomsen, Darran Andrew; Madsen, K.H. and Sørensen, Peter (2013) Mobile Grøngødninger. Videncentret for Landbrug.

Thomsen, Darran Andrew; Melander, Bo and Madsen, K.H. (2013) Kvikbestandens udvikling i det økologiske sædskifteforsøg på Jyndevad. Videncentret for Landbrug.

This list was generated on Sat Jul 20 16:53:54 2024 CEST.