home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "CCRotate"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 38.

De Notaris, Chiara (2023) Agroecological practices for climate change mitigation.

De Notaris, Chiara; Enggrob, Ea E.; Olesen, Jørgen E.; Sørensen, Peter and Rasmussen, Jim (2023) Faba bean productivity, yield stability and N2-fixation in long-term organic and conventional crop rotations. Field Crops Research, 295, pp. 1-34.

De Notaris, Chiara; Jensen, Johannes L.; Olesen, Jørgen E.; da Silva, Tiago Stumpf; Rasmussen, Jim; Panagea, Ioanna and Rubæk, Gitte H. (2021) Long-term soil quality effects of soil and crop management in organic and conventional arable cropping systems. .

De Notaris, Chiara; Jensen, Johannes Lund; Olesen, Jørgen E.; da Silva, Tiago Stumpf; Panagea, Ioanna; Rubæk, Gitte H. and Rasmussen, Jim (2021) Long-term soil quality effects of soil and crop management in organic and conventional arable cropping systems. Geoderma, 403, 0-0.

De Notaris, Chiara; Mortensen, Esben; Liang, Zhi; Chiriacò, Maria Vincenza and Rasmussen, Jim (2023) Carbon and nitrogen services from cover crops are optimized by including legumes in mixtures. Speech at: EGU General Assembly 2023, Vienna, 23-28 April 2023.

De Notaris, Chiara; Mortensen, Esben Øster; Peixoto, Leanne and Rasmussen, Jim (2024) Predicting cover crop nitrogen residual effect to optimize fertilizer reductions. XXII N workshop, Aarhus, Denmark, 17-21 June 2024. [Submitted]

De Notaris, Chiara and Rasmussen, Jim (2021) Det er udfordrende at dyrke efterafgrøder med succes i Danmark. Økologisk Landbrug, 28 May 2021, 666, p. 1.

De Notaris, Chiara and Sørensen, Peter (2021) Eftervirkning af kvælstof i N-fikserende efterafgrøder, nitratudvaskning og kulstofbinding. Speech at: Økologi-kongress, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 25-26 November 2021. [Unpublished]

De Notaris, Chiara; Mortensen, Esben; Liang, Zhi and Rasmussen, Jim (2020) CCRotate. Aarhus University , Agroecology.

De Notaris, Chiara; Mortensen, Esben Øster; Sørensen, Peter; Olesen, Jørgen E. and Rasmussen, Jim (2021) Cover crop mixtures including legumes can self-regulate to optimize N2 fixation while reducing nitrate leaching. Agriculture, Ecosystems & Environment, 309, p. 107287.

Dold, C.; DeNotaris, C.; Mortensen, Esben Øster; Rasmussen, Jim and Petersen, SO (2024) Cover crops and soil tillage differently affect N2O emissions. Workshop at: XXII N Workshop, Århus, DK, 17-21 June 2024. [Submitted]

Fog, Erik (2021) Markvandring på Foulumgaard Fælles markvandring for projekterne ClimOptic, CC-Rotate og GrainLegsGo. [Farmers day at Foulumgaard Common field visit in the projects ClimOptic, CC-Rotate og GrainLegsGo.] .

Hermansen, Sven (2022) Spørgeundersøgelse - Økologer har efterafgrøder i hver fjerde mark. Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Online at https://icoel.dk/nyheder/2022/efterafgroeder-spoergeundersoegelse/, accessed on: 28 June 2022.

Hermansen, Sven and Sørensen, Peter (2023) Efterafgrøder i økologiske planteavlsædskifter. ICOEL, Web-page. Online at https://icoel.dk/media/ob1hlq4e/artikel.pdf, accessed on: 23 March 2023.

Husted, Majken and Oudshoorn, Frank (2022) Efterafgrøder er godt for klima og miljø. Landbrugsinfo - Seges INNOVATION. Online at https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/6/b/plante_efterafgroder_klima_miljo, accessed on: 28 June 2022.

Husted, Majken and Oudshorn, Frank (2022) Efterafgrøder er godt for klima og miljø. Landbrugsinfo, 18 January 2022, pp. 1-4.

Karstensen, Malthe (2022) Økologer har efterafgrøder i hver fjerde mark. Økologisk Landsforening, Aarhus, Denmark. Online at https://xn--konu-fra.dk/mark-og-stald/okologer-har-efterafgroder-i-hver-fjerde-mark, accessed on: 29 March 2022.

Koszyczarek, Henrik Hindby (2023) Økologer skal forbedre håndteringen af skadedyr og sygdomme i hestebønner. Økologisk Landbrug, September 2023, pp. 1-4.

Melander, Bo (2023) Efterafgrøder mod ukrudt. Speech at: Økologikongres, Vingsted, 21-22 November, 2023.

Melander, Bo (2023) Efterafgrøder hæmmer ikke rodukrudt. Økologisk landbrug, 3 November 2023 (690), p. 19.

Melander, Bo (2023) Efterafgrøder er ikke bedste værktøj mod rodukrudt. Økologi - Inspiration til jordbruget, 2023 (9), p. 8.

Melander, Bo (2022) Weed dynamics in the Danish long-term experiments on organic arable crop rotation systems. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Melander, Bo; Rasmussen, Jim and Sørensen, Peter (2024) Cover crop effects on the growth of perennial weeds in two long-term organic crop rotations. Renewable Agriculture and Food Systems, ?, ?-?. [Submitted]

Mortensen, Esben Øster; De Notaris, Chiara; Peixoto, Leanne; Olesen, Jørgen E. and Rasmussen, Jim (2021) Short-term cover crop carbon inputs to soil as affected by long-term cropping system management and soil fertility. Agriculture, Ecosystems & Environment, 311, p. 107339.

Olesen, Jørgen E. (2022) A cropping systems perspective on the Danish organic arable LTE. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Olesen, Jørgen E. (2020) Efterafgrøder er undervurderede i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 28 February 2020, 653, p. 25.

Oudshoorn, Frank (2021) Hjælp til valg af efterafgrøder på økologiske bedrifter. Landbrugsinfo. Online at https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/d/6/f/valg_af_oko_efterafgroder_version_112.xlsm, accessed on: 29 March 2022.

Oudshorn, Frank; Hermensen, Sven and De Notaris, Chiara (2021) Efterafgrøder: Hvordan tænker og handler økologiske landmænd? Økologi Information, 2021, pp. 1-3.

Petersen, Søren O. (2023) Vær bevidst om risikoen for lattergas fra efterafgrøder. Økologi - Inspiration til Jordbruget, July 2023 (Juli), p. 16.

Petersen, Søren O. (2023) Efterafgrøder - godt eller skidt for klimaet? Lecture at: Plantekongressen 2023, Herning, 11.-12. januar 2023.

Rasmussen, Jim (2024) Effekten af samdyrkning på korn-bælgsæd og efterafgrøde blandinger. Lecture at: Plantekongressen, Herning, Denmark, 11-1-2024.

Rasmussen, Jim (2024) Hvordan påvirker efterafgrøder med bælgplanter kvælstof- og kulstofdynamikkerne? Lecture at: Plantekongressen, 11-1-2024.

Rasmussen, Jim (2023) Kulstofopbygning og efterafgrøder. Lecture at: Forum for Økologisk Rådgivning, Skejby, Aarhus, Denmark, 6-10-2023. [Completed]

Rasmussen, Jim (2021) Lessons learned from 23 years of cover cropping. Internal report, Viborg.

Rasmussen, Jim (2020) Bælgplanters mange bidrag til klimakampen. Økologisk Landbrug, 17 November 2020, 659, p. 10.

Sørensen, Peter (2023) Potentialer ved anvendelse af forskellige efterafgrøder - Eftervirkning, udvaskning og kulstof i jord. Speech at: Økologikongres 2023.

Sørensen, Peter (2022) Nutrient cycling in the Danish long-term experiment with arable cropping -examples. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Sørensen, Peter; De Notaris, Chiara; Hansen, E.M.; Thomsen, Ingrid Kaag and Rasmussen, Jim (2020) Flerårigt sædskifte med tætning som alternativ til pligtige efterafgrøder. Aarhus Universitet , Agroøkologi.

This list was generated on Tue Jul 23 03:43:13 2024 CEST.