home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "CCRotate"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 23.

English

De Notaris, Chiara (2023) Agroecological practices for climate change mitigation.

De Notaris, Chiara; Jensen, Johannes L.; Olesen, Jørgen E.; da Silva, Tiago Stumpf; Rasmussen, Jim; Panagea, Ioanna and Rubæk, Gitte H. (2021) Long-term soil quality effects of soil and crop management in organic and conventional arable cropping systems. .

De Notaris, Chiara; Jensen, Johannes Lund; Olesen, Jørgen E.; da Silva, Tiago Stumpf; Panagea, Ioanna; Rubæk, Gitte H. and Rasmussen, Jim (2021) Long-term soil quality effects of soil and crop management in organic and conventional arable cropping systems. Geoderma, 403, 0-0.

De Notaris, Chiara; Mortensen, Esben; Liang, Zhi; Chiriacò, Maria Vincenza and Rasmussen, Jim (2023) Carbon and nitrogen services from cover crops are optimized by including legumes in mixtures. Speech at: EGU General Assembly 2023, Vienna, 23-28 April 2023.

De Notaris, Chiara; Mortensen, Esben; Liang, Zhi and Rasmussen, Jim (2020) CCRotate. Aarhus University , Agroecology.

De Notaris, Chiara; Mortensen, Esben Øster; Sørensen, Peter; Olesen, Jørgen E. and Rasmussen, Jim (2021) Cover crop mixtures including legumes can self-regulate to optimize N2 fixation while reducing nitrate leaching. Agriculture, Ecosystems & Environment, 309, p. 107287.

Melander, Bo (2022) Weed dynamics in the Danish long-term experiments on organic arable crop rotation systems. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Mortensen, Esben Øster; De Notaris, Chiara; Peixoto, Leanne; Olesen, Jørgen E. and Rasmussen, Jim (2021) Short-term cover crop carbon inputs to soil as affected by long-term cropping system management and soil fertility. Agriculture, Ecosystems & Environment, 311, p. 107339.

Olesen, Jørgen E. (2022) A cropping systems perspective on the Danish organic arable LTE. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Rasmussen, Jim (2021) Lessons learned from 23 years of cover cropping. Internal report, Viborg.

Sørensen, Peter (2022) Nutrient cycling in the Danish long-term experiment with arable cropping -examples. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Danish/Dansk

De Notaris, Chiara and Rasmussen, Jim (2021) Det er udfordrende at dyrke efterafgrøder med succes i Danmark. Økologisk Landbrug, 28 May 2021, 666, p. 1.

De Notaris, Chiara and Sørensen, Peter (2021) Eftervirkning af kvælstof i N-fikserende efterafgrøder, nitratudvaskning og kulstofbinding. Speech at: Økologi-kongress, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 25-26 November 2021. [Unpublished]

Fog, Erik (2021) Markvandring på Foulumgaard Fælles markvandring for projekterne ClimOptic, CC-Rotate og GrainLegsGo. [Farmers day at Foulumgaard Common field visit in the projects ClimOptic, CC-Rotate og GrainLegsGo.] .

Hermansen, Sven (2022) Spørgeundersøgelse - Økologer har efterafgrøder i hver fjerde mark. Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Online at https://icoel.dk/nyheder/2022/efterafgroeder-spoergeundersoegelse/, accessed on: 28 June 2022.

Husted, Majken and Oudshoorn, Frank (2022) Efterafgrøder er godt for klima og miljø. Landbrugsinfo - Seges INNOVATION. Online at https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/6/b/plante_efterafgroder_klima_miljo, accessed on: 28 June 2022.

Husted, Majken and Oudshorn, Frank (2022) Efterafgrøder er godt for klima og miljø. Landbrugsinfo, 18 January 2022, pp. 1-4.

Karstensen, Malthe (2022) Økologer har efterafgrøder i hver fjerde mark. Økologisk Landsforening, Aarhus, Denmark. Online at https://xn--konu-fra.dk/mark-og-stald/okologer-har-efterafgroder-i-hver-fjerde-mark, accessed on: 29 March 2022.

Olesen, Jørgen E. (2020) Efterafgrøder er undervurderede i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 28 February 2020, 653, p. 25.

Oudshoorn, Frank (2021) Hjælp til valg af efterafgrøder på økologiske bedrifter. Landbrugsinfo. Online at https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/d/6/f/valg_af_oko_efterafgroder_version_112.xlsm, accessed on: 29 March 2022.

Oudshorn, Frank; Hermensen, Sven and De Notaris, Chiara (2021) Efterafgrøder: Hvordan tænker og handler økologiske landmænd? Økologi Information, 2021, pp. 1-3.

Rasmussen, Jim (2020) Bælgplanters mange bidrag til klimakampen. Økologisk Landbrug, 17 November 2020, 659, p. 10.

Sørensen, Peter; De Notaris, Chiara; Hansen, E.M.; Thomsen, Ingrid Kaag and Rasmussen, Jim (2020) Flerårigt sædskifte med tætning som alternativ til pligtige efterafgrøder. Aarhus Universitet , Agroøkologi.

This list was generated on Wed Mar 29 22:38:34 2023 CEST.