home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 15.

Hofmeijer, Merel A.J. and Zarina, Livija (editor): Hofmeijer, Merel A.J. (Ed.) (2017) Problemātisko nezāļu sugu ģeogrāfiskā izplatība - Pašreizējās zināšanas bioloģiskajā zemkopībā Baltijas jūras reģionā. [Geographical distribution of challenging weed species - Current knowledge in organic arable farming in the Baltic sea region.] University Rostock , Crop Health.

Ozoliņa-Pole, Laura; Salmane, Ineta; Ralle, Baiba; Warlop, Francois and Sigsgaard, Lene (2010) Funkcionālās agrobioloģiskās daudzveidības pasākumu novērtēšanas metodes ābeļu dārzos Latvijā. [Methods to evaluate functional agrobiodiversity in apple orchards in Latvia.] Poster at: 75. LU Zinātniskā konference, bioloģijas sekcija, zooloģijas apakšsekcija, Riga, 03.02.2017.

Pfiffner, Lukas; Laurent, Jamar; Cahenzli, Fabian; Maren, Korsgaard; Weronika, Swiergiel and Lene, Sigsgaard (2018) Daudzgadigo ziedošo augu joslas – riks kaiteklu ierobežošanas uzlabošanai abelu stadijumos. 2018 edition. FiBL, CH-Frick.

Ralle, Baiba; Ozoliņa-Pole, Laura; Warlop, Francois; Herz, Annette; Penvern, Servane; Porcel, Mario; Tchamitchian, Marc; Pfiffner, Lukas; Jamar, Laurent; Kruczynska, Dorota; Korsgaard, Maren; Kelderer, Markus and Sigsgaard, Lene (2016) Funkcionālā agrobioloģiskā daudzveidība un tās paaugstināšanas pasākumu novērtēšanas metodes: 2015.gada rezultāti. [Functional agrobiodiversity and its efficiency evaluation methods: results form 2015.] Poster at: Līdzsvarota lauksaimniecība, Jelgava, Latvia, 2016.02.25.-26.. [draft]

{Tool} Database of soilborne pathogens of arable and horticultural crops. Creator(s): vanasperen, paulien. Issuing Organisation(s): Best4Soil. (2020)

Zarina, Livija (2018) Atskaite: 2017.gada projekta rezultāti. [Report 2017.] AREI .

Zarina, Livija (2018) Efektīvākās nezāļu ierobežošanas metodes – gudri plānota augu maiņa plus ecēšana pareizajā laikā. [The most success action to manage weeds – proper crop sequence plus harrowing in the right time.] . [Submitted]

Zarina, Livija (2017) Weed management methods in organic farming. . [Submitted]

Zarina, Livija (2017) 2016. gada projekta rezultāti. [Project results 2016.] AREI .

Zarina, Livija (2017) Weed management methods. . [Submitted]

Zarina, Livija (2015) Efficiency of different type of vermicompost in potato/DAŽĀDU VERMIKOMPOSTU VEIDU EFEKTIVITĀTE KARTUPEĻU STĀDĪJUMOS. In: P roceedings of the Scientific and Practical Conference Harmonious Agriculture, pp. 211-212.

Zarina, Livija; Piliksere, Dace and Zarina, Liga (2016) PRODIVA report 2016_Information of public in the Ministry of Agriculture, LATVIA. . [Submitted]

Zarina, Livija; Vaivode, Aija and Zarina, Liga (2016) Weed biomass in cereals depending growing in pure stand or mixtures. [NEZĀĻU BIOMASA VASARĀJU LABĪBĀS ATKARĪBĀ NO ŠĶIRŅU AUDZĒŠANAS TĪRSĒJĀ VAI MAISĪJUMOS.] In: Proceedings of the Scientific and Practical Conference Harmonious Agriculture, Latvia University of Agriculture, Jelgava, LATVIA, pp. 220-223.

Zarina, Livija and Zarina, Liga (2017) VIRSAUGĀ SĒTU VASARĀJU LABĪBU EFEKTS NEZĀĻU IEROBEŽOŠANĀ: PROJEKTA PRODIVA MONITORINGA REZULTĀTI BIOLOĢISKAJĀS SAIMNIECĪBĀS. [The effects of cover crop species in the control of weeds:monitoring results from project PRODIVA.] In: Proceedings, Latvia University of Agriculture, Jelgava, pp. 168-169.

Zarina, Livija and Zarina, Liga (2017) Cover crop effect in weed management: project PRODIVA monitoring results. . [Submitted]

This list was generated on Wed Feb 24 22:38:15 2021 CET.