home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " I. 5 (GENESIS) Production of grain legumes and cereals for animal feed"

Number of items at this level: 64.

Peer-reviewed and accepted

Bellostas, Natalia; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Andersen, Mette Klindt and Jensen, Erik Steen (2003) Early interference dynamics in intercrops of pea, barley and oilseed rape. Biological Agriculture and Horticulture, 21 (4), pp. 337-348.

de Neergaard, Andreas; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2002) Decomposition of white clover (Trifolium repens) and ryegrass (Lolium perenne) components: C and N dynamics simulated with the DAISY soil organic matter submodel. European Journal of Agronomy, 16 (1), pp. 43-55.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Ambus, Per and Jensen, Erik Steen (2003) The comparison of nitrogen use and leaching in sole cropped versus intercropped pea and barley. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 65 (3), pp. 289-300.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Ambus, Per and Jensen, Erik Steen (2001) Interspecific competition, N use and interference with weeds in pea-barley intercropping. Field Crops Research, 70 (2), pp. 101-109.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Ambus, Per and Jensen, Erik Steen (2001) Temporal and spatial root distribution and competition for nitrogen in pea-barley intercropping – a field study employing 32P methodology. Plant and Soil, 236 (1), pp. 63-74.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Andersen, Mette Klindt; Joernsgaard, Bjarne and Jensen, Erik Steen (2005) Density and relative frequency effects on competitive interactions and resource use in pea-barley intercrops. Field Crops Research, 95 (2-3), pp. 256-267.

Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2005) Facilitative root interactions in intercrops. Plant and Soil, 4, pp. 237-250.

Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2001) Evaluating pea and barley cultivars for complementarity in intercropping at different levels of soil N availability. Field Crops Research, 72 (3), pp. 185-196.

Jensen, Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Understanding the role of grain legumes in the N cycling of agroecosystems. Grain Legumes, 2002, 36 (2), pp. 12-14.

Jensen, Dr. Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Dr. Henrik (2003) How can increased use of biological N2 fixation in agriculture benefit the environment? Plant and Soil (252), pp. 177-186.

Joernsgaard, B.; Christiansen, J.L. and Kuptsov, N. (2003) Adaptation of lupins for Northern European maritime conditions. In: Proceedings of the 10' international lupin conference. [In Press]

Joernsgaard, B.; Raza, S.; Jensen, E.S. and Christiansen, J.L. (2001) Choise of species and varieties for grain legumesand cereals for inter- and monocropping in organic agricultural systems. In: Proceedings of the 4'th AEP conference.

Kinane, Dr. J. and Lyngkjær, Dr. M. (2003) Effect of Barley-Legume Intercrop and Major Nutrients on Disease Frequency in an Organic Farming System. Paper at: (International Congress for Plant Pathology). 8th International Congress for Plant Pathology, Christchurch, New Zealand., 2-7th February 2003.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Joernsgaard, Bjarne and Jensen, Erik Steen (2004) Comparison of interspecific competition and N use in pea–barley, faba bean–barley and lupin–barley intercrops grown at two temperate locations. Journal of Agricultural Science, 142 (6), pp. 617-627.

Kristensen, Lars; Østergård, Hanne and Jørnsgård, Bjarne (2001) Forædlingsmål og forædlingsopgaver i økologisk korn og bælgsæd. [Breeding objectives and breeding activities in organic cereals and grainlegumes.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk Jordbrug.. FØJO-rapport, no. 15/2001. DIAS , chapter 8, pp. 109-137.

Kristensen, Lars; Østergård, Hanne and Jørnsgård, Bjarne (2001) Sortsafprøvning i korn og bælgsæd i økologisk jordbrug. [Variety testing in cereals and grain legumes in organic farming.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk Jordbrug. FØJO-rapport, no. 15/2001. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 9, pp. 141-161.

Not peer-reviewed

Askegaard, Margrethe (2004) Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen. [Potassium status and balances as tools in the crop production.] Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen, January 2004, 1, p. 63.

Carrouee, Benoir; Ellis, Noel; Jensen, Erik Steen and Schneider, Anne (2002) The benefits of grain legumes for an environment-friendly and sustainable European agriculture. Grain legumes, 2002 (36), pp. 21-23.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2004) Blandingsforhold ved samdyrkning af hvede og ærter. [Proportion of pea and wheat when intercropped.] Speech at: Produktion af kvalitetshvede ved samdyrkning med bælgsæd, Økologiens Hus, Århus, Denmark, 29 January.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2003) Hvorfor dyrke blandinger? Speech at: Temarække: økologisk Planteavl, De Danske Landboforeninger, Agrogården, Ringe, Denmark, 14 Februar.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2003) Resultater fra forskning med dyrkning af blandingsafgrøder. Speech at: Thematic day to discuss final objectives and field protocols for the project “Produktion af kvalitetshvede ved samdyrkning med bælgsæd”, Økologisk Landsforening, Århus, Denmark, 13 Marts.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Artsblandinger, udlægsår og eftervirkning. Speech at: Talk for organics agricultural advisors arranged by the Danish Agricultural Advisory Centre, Reserach Station Jyndevad, Danish Institute of Agricultural Sciences, 19 June 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Blandingsafgrøder med korn og bølgsæd – erfaringer og nye udfordringer. Speech at: Thematic Field day at the Organic Research Farm Rugballegård - Protein crop production, Organic Research Farm Rugballegård, Danish Institute of Agricultural Sciences, 6 August 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Blandingsafgrøder og deres bidrag til bæredygtig planteproduktion. Speech at: Temadag om dyrkning af bælgplanter og selvforsyning med økologsik protein i 2005, Økologisk landsforening, Odense, Danmark, 17 December.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Blandsæd – bland afgrøderne og høst fordele. Speech at: Salg af økologiske produkter - DLG Økologi, FAF huset Odense, 16 January, 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Dyrkning af blandinger og høstteknologi. Speech at: Samdyrkning og høstteknologi - New Holland DK, NEW HOLLAND DANMARK A/S, Bibliotekvej 58, DK - 2650 HVIDOVRE, 19 April 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Dyrkning af blandingsafgrøder med bælgsæd. Speech at: Temadag om dyrkning af proteinafgrøder, Økologisk landsforening/Økologisk Rådgivning, Lyngby Landbrugsskole, Roskilde, Danmark, 5 December.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Grain legumes in organic cropping systems. In: Clustered Workshops LINK Strasbourg, AEP.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2001) Dyrkning af blandingsafgrøder med bælgsæd. Speech at: Økologiske proteinafgrøder - dyrkning og fodring, Snoghøj IT-folkehøjskole, 28 November 2001.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Ambus, Per and Jensen, Erik Steen (2001) Reintroducing grain legume-cereal intercropping for increased protein production in European cropping systems. In: Proceedings of the 4th European Conference on Grain Legumes, AEP - European association for grain legume research, pp. 52-53.

Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2004) Intercropping strategies for Europe. Speech at: 5th European Conference on grain legumes: Legumes for the benefit of agriculture, nutrition and the environment, Palais de Congrès, Dijon, France, 7 -11 June 2004.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jensen, Erik Steen; Aveline, Anne and Crozat, Yves (2004) Grain legumes and nitrate leaching: significance and prevention. Speech at: Legumes for the benefit of agriculture, nutrition and the environment, Palais de Congrès, Dijon, France, 7 -11 June 2004.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jørnsgaard, Bjarne and Jensen, Erik Steen (2003) Legume-cereal intercropping as a weed management tool. In: Proceedings and presentations from 4th EWRS workshop: Crop/Weed competitive interactions, European Weed Research Society. [Unpublished]

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jørnsgaard, Bjarne and Jensen, Erik Steen (2002) Arealet med frøbælgplanter bør øges. Landsbladet, January 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Kinane, Julie; Trydeman Knudsen, Marie and Jensen, Erik Steen (2004) Intercropping and sustainability. Speech at: ERA Farming Seminar 2004, Videolink conference, Risø, Denmark, 26 February 2004.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Peoples, Mark B.; Andersen, Mette K.; Nielsen, Anders H. and Jensen, Erik S. (2001) Pea-barley intercrop N dynamics in farmers fields. In: 11th Nitrogen Workshop - Book of Abstracts, INRA - National Institute for Agricultural Research, 11th Nitrogen Workshop - Book of Abstracts.

Hauggaard-Nielsen, Dr. Henrik (2002) Grain legumes in organic cropping systems. In: Proceedings from Clustered workshops. Workshop 2: towards European expertise on management of cropping systems including legumes, AEP European association for grain legume research, pp. 70-74.

Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2004) Weed management in grain legumes using an intercropping approach. In: 8th ESA congress. Book of Proceedings, pp. 605-606.

Jensen, E.S.; Hauggaard-Nielsen, H.; Aveline, A. and Crozat, Y. (2004) Grain legumes and nitrate leaching: significance and prevention. In: Proceedings of the 5th European Conference on grain legumes, AEP European asociation for grain legume research, pp. 63-64.

Jensen, Erik Steen (2003) Organic agriculture - the Nordic, European and global perspectives. In: Proceedings from NJF's 22nd Congress "Nordic Agriculture in Global Perspective", Turku, Finland, Tampere University Print, Tampere, Finland. [Unpublished]

Jensen, Erik Steen (2002) Synspunkt - Økologisk jordbrug, fødevarer og miljøet. Søndagsavisen, June 2002.

Jensen, Erik Steen (2002) Økologisk dyrkning af linser i Danmark? Økologisk Jordbrug, March 2002.

Jensen, Erik Steen (2002) The application of ecological principle in organic crop production. Speech at: 3rd Australian Organic Agriculture Symposium, Perth, Western Australia, 12 October.

Jensen, Erik Steen (2002) The contributions of grain legumes to an environmental-friendly and sustainable European Agriculture. Speech at: LINK dissemination, Strasbourg, France, September.

Jensen, Erik Steen (2002) Grain legumes and the European environment. Speech at: Press conference: LINK Pulses and health, Madrid, Spain, 19 April.

Jensen, Erik Steen (2002) Intercropping – the application of ecological principles in organic plant production. Speech at: Course in Organic farming, University of Western Australia, Perth, Australia, 8 October.

Jensen, Erik Steen (2002) Økologisk Jordbrug – Er det vejen til en bæredygtig fødevareproduktion? Speech at: Seminar: Mad til verden uden forurening, Ingeniørforeningen, København K, Denmark, 3 September.

Jensen, Erik Steen (2002) Research in organic farming and crop diversification. Speech at: Kandidat konference, KVL, September.

Jensen, Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Understanding the role of grain legumes in N cycling of agroecosystems. Grain Legumes, 2002 (36).

Jensen, Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2001) Valg af frøbælgplantesorter for dyrkning i økologisk jordbrug. Speech at: FØJO workshop om forædling af korn og bælgsæd i økologisk jordbrug, Forskningcenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Dansk JordbrugsForskning, Foulum, Viborg, Danmark, Maj.

Jensen, Erik Steen; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jørnsgaard, Bjarne (2002) Grain legumes – their role in European agriculture. Speech at: Workshop: Integration of grain legumes in the maize-based production system in semi-arid Sub-Saharan Africa, KVL, Taastrup, Denmark, 18 November.

Jensen, Erik Steen; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Kinane, Julia; Andersen, Mette Klindt and Jørnsgaard, Bjarne (2005) Intercropping – The practical application of diversity, competition, and facilitation in arable and organic cropping systems. In: Köpke, U.; Niggli, U.; Neuhoff, D.; Lockeretz, W. and Willer, H. (Eds.) Researching Sustainable Systems 2005. Proceedings of the First Scientific Conference of the International Society of Organic Agricultural Research (ISOFAR)., ISOFAR, Bonn, Germany, pp. 22-25.

Jensen, Erik Steen; Mørkeberg, Anette; Sørensen, Hilmer and Sørensen, Susanne (2001) Effects from intercropping of pea and barley on the content of protein and bioactive molecules in the seeds. In: Proceedings of the 4th European Conference on Grain Legumes, AEP- European association for grain legume research, pp. 90-91.

Joernsgaard, B.; Christiansen, J.L. and Kuptsov, N. (2002) Adaptation of lupins for Northern European maritime conditions. Speech at: The 10' intenational Lupin Conference, Island, 19-24 June 2002. [Unpublished]

Jørnsgård, B. (2002) Sorter af lupin og sygdomme i lupin. Speech at: Temadag - Økologisk Landsforening, Lyngby Landbrugsskole, December 2002.

Jørnsgård, B. (2001) Erfaringer med dyrkning og kvalitet af lupin. Speech at: Efterårskonference, Hotel Nyborg Strand, Oktober 2001.

Jørnsgård, B. (2001) Proteinafgrøder - status og potentiale. Speech at: Ideforum for Planteavlsudvikling- og forskning, Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby, 19 april 2001.

Jørnsgård, Bjarne (2004) Dyrkning af lupin. Podning af lupin hvor meget betyder det? Hvordan dyrkes hestebønne? [Growing lupins? Innoculation of lupins, how important is it? How to grow faba beans?] Speech at: Fremad med økologisk jordbrug, Kalø Landbrugsskole, 20-21 januar 2004.

Jørnsgård, Bjarne (2004) Valg af lupinsort ved samdyrkning med korn. [Ideotypes of lupins in mixture with barley.] Speech at: Møde i økologiens hus om samdyrkning, Økologiens Hus Århus, 29 januar 2004.

Kinane, J. and Lyngkjær, M. (2002) Effect of Barley-Legume Intercrop and Major Nutrients on Disease Frequency in an Organic Farming System. Paper at: EFPP (European Foundation for Plant pathology) 2002: Disease Resistance in Plant Pathology., Prague, Czech Republic., 9-14 September 2002.

Kinane, Dr. J. and Lyngkjær, Dr. M. (2002) Effect of barley-legume intercrop on disease frequency in an organic farming system. Plant Protection Science, 38, pp. 227-231.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2003) Del og hersk. Økologisk Jordbrug, June 2003.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2002) Blandingsafgrøder giver gevinst. Nyhedsmagasinet Økologisk Jordbrug, December 2002.

Salon, Christoph and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2001) Managing crop nitrogen and soil dynamics. Grain legumes, 2001, 34 (4), pp. 18-19.

This list was generated on Tue Jul 16 17:51:52 2024 CEST.