home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "BEEFARM"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 26.

Dupont, Y. (2017) Competition between honeybees and wild bees. Speech at: Pollinator Symposium, Copenhagen, 7 December 2017.

Hansted, L. (2015) Landmænd og frugtavlere skal tænke som bier. Tidsskrift for Biavl, 2015 (2), p. 63.

Hansted, L. and Langer, Vibeke (2015) BEEFARM avlerworkshop - Referat November 2015. [Feedback from growers on use of BEEFARM tool Year 1.] . [Completed]

Hansted, L. and Madsen, Henning Bang (2016) Growers can do something to attract bees to orchards. ICROFS news, 19 December 2016, pp. 1-2.

Hansted, Lise (2016) Stor forskel i forekomst af bier på øko-bedrifter. Økologi & Erhverv, 21 April 2016 (587), p. 11.

Hansted, Lise and Madsen, Henning Bang (2017) Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier. Økologi & Erhverv, 13 January 2017, 602, p. 13.

Jacobsen, Eva Lykke (2015) Bachelorrapport: Føderessourcer for bier. Thesis, Københavns Universitet , Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Københavns Universitet, København. [Completed]

Jørgensen, Line Daa (2016) Bacheloropgave: Værktøj til vurdering af føderessourcer for bier på landbrugsbedrifter. [Bachelor thesis: Tool for assessment of food resources for bees on farms.] Thesis, Aarhus Universitet , Science and Technology. Aarhus Universitet, Aarhus. [Completed]

Langer, Vibeke (2017) Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter - BEEFARM. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark.

{Project} BeeFarm: økologiske landmænd lærer at "tænke som vilde bier". Runs 2014 - 2017. Project Leader(s): Langer, Vibeke, Københavns Universitet (KU) .

Langer, V.; Strandberg, B.; Hansted, L.; Dupont, Y.; Madsen, H.B. and Sørensen , P. B. (2015) BeeFarm – mapping resources for pollinators at the farm. Speech at: Scandinavian Association for Pollination Ecologists (SCAPE) , Silkeborg, Denmark, Oct. 23-24, 2015 . [Completed]

{Tool} BeeFarm Registreringsværktøj - Konsulentpakke. Creator(s): Langer, Vibeke. Issuing Organisation(s): Københavns Universitet. (2018)

{Tool} BeeFarm Registreringsværktøj - Landmandspakke. Creator(s): Langer, Vibeke. Issuing Organisation(s): Københavns Universitet. (2018)

Langer, Vibeke (2018) Partnerskaber og målrettet indsamling af viden kan hjælpe bestøvere. Økologi & Erhverv, 23 February 2018 (627), p. 16.

{Tool} BeeFarm registreringsværktøj - Baggrund: Udvikling af værktøjet, metoder og resultater. Creator(s): Langer, Vibeke. Issuing Organisation(s): Københavns Universitet. (2018)

Langer, Vibeke (2017) Pollinators - services and protection. Symposium Program. . [Completed]

Langer, Vibeke (2017) Flere blomster til de vilde bier, tak. Økologi & Erhverv, 23 June 2017 (613), p. 14.

Langer, Vibeke (2017) Two seasons of "thinking like a bee" increase farmer awareness. ICROFS news, 16 June 2017, pp. 1-2.

Langer, Vibeke (2016) Beefarm: Meeting the complex challenges of food and lodging to wild bees. ICROFS news, 15 April 2016, pp. 1-3.

Langer, Vibeke (2015) Atten landmænd har kortlagt bedriften fra bierne synsvinkel. Økologi&Erhverv, 13 October 2015, 577, p. 10.

Langer, Vibeke (2015) Økologiske frø- og frugtavlere "tænker som vilde bier". Poster at: Open House, The Pometum, University of Copenhagen, Taastrup, Denmark, September 27, 2015. [Unpublished]

Langer, Vibeke (2014) Landmænd skal tænke som bier. Økologi & Erhverv, 29 November 2014, 556, p. 11.

Rasmussen, Claus and Madsen, Henning Bang (2017) Current status and trends of Danish wild bees. Speech at: Pollinator Symposium, Copenhagen, Denmark, Dec. 7, 2017.

Strandberg, B. (2014) Review af eksisterende viden om føde-, rede- og overvintringsresourcer i landbrugslandskabet til brug ved udvikling af BeeFarm registreringsværktøj. . [Completed]

Sørensen, Frederik Lund (2015) Bacheloropgave: En undersøgelse af muligheden for anvendelse af videokamera til registrering af føderessourcer for vilde bier. Thesis, Københavns Universitet . .

Thomsen, Darran Andrew (2015) Vilde bier på økologiske bedrifter. LandbrugsAvisen, 11 December 2015, p. 5.

This list was generated on Fri Jul 19 13:41:19 2024 CEST.