home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Videncentret for Landbrug"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 33.

Pedersen, Tove Mariegaard (Ed.) (2015) COBRA - Coordinating Organic Plant BReeding Activities - for diversity. pp. 1-77. Proceedings of The Cobra Final Conference, Vingsted Hotel and Conferencecentre, Denmark, November 24th - 25th 2015. [Completed]

Bertelsen, Inger (2015) Effekt af radrensning i vårsæd. SEGES , Organic Farming. Online at https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Ukrudt/Sider/Effekt_af_radrensning_i_vaarsaed.aspx, accessed on: 4 July 2019.

Hjortø, Line (2016) Mælkeproducenter vægter ydelse højt i avlsmålet. Økologi & Erhverv, 5 May 2016, pp. 1-3.

Hjortø, Line (2015) Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Keynote presentation at: Brugergruppemøde i SOBcows, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele, 2. juni 2015.

Hjortø, Line; Sørensen, Anders Christian; Thomasen, Jørn Rind; Munk, Arne; Berg, Peer and Kargo, Morten (2015) Definition of breeding goals for dairy breeds in organic production systems. Paper at:

Kargo, Morten (2023) Ø-KO-AVL vil skabe fremtidens øko-malkeko. . Online at https://okonu.dk/mark-og-stald/oe-ko-avl-vil-skabe-fremtidens-oeko-malkeko, accessed on: 6 October 2023.

Kargo, Morten (2019) SOBcows posterpræsentation til statusmøde. Poster at: SOBcows statusmøde, Haraldskær Sinatur Hotel, Skibetvej 140, 7100 Vejle, 20190904. [Unpublished]

Kargo, Morten (2015) Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Keynote presentation at: Økologi-Kongres, Vingsted hotel og konferencecenter, 25. - 26. november 2015.

Kargo, Morten (2015) Gamle kvægracer på nyt græs. .

Kargo, Morten (2015) NTM – Avlsmål for kvæg. Keynote presentation at: Brugergruppemøde i SOBcows, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele, 2. juni 2015.

Kargo, Morten; Hjortø, Line; Slagboom, Margot; Thomasen, Jørn Rind; Buitenhuis, Albert Johannes; Hein, Lisa; Pedersen, Jørn and Munk, Arne (2016) SOBcows - Specialized organic breeding goals and breeding schemes within dairy production. Keynote presentation at: Nordic workshop in dairy cattle genetics and genomics, Park Inn, København, 25. - 26. april 2016.

Kargo, Morten and Thomasen, Jørn Rind (2015) Undersøgelsen om fremtidens malkeko er afsluttet. Landmand.dk, 20 November 2015, p. 1.

Marstal, Kirsten Foss (2015) Nu skal der avles køer til økologisk mælkeproduktion. Landmand.dk, 27 January 2015, p. 1.

Mogensen, Peter W (2019) Data er klar: Økologer gør klar til at avle efter sundere fedt i mælken. LandbrugsAvisen, 31 August 2019, p. 33.

Munk, Arne (2015) Avlsplaner inden for malkekvæg. [Breeding schemes for dairy cattle.] Økologisk Nyhedsbrev, 16 February 2015, pp. 11-12.

Nielsen, Karen Munk (2015) Få indflydelse på fremtidens økologiske ko. Økologi & Erhverv, 23 April 2015, p. 1.

Olesen, Jørgen Eivind (2017) Højere udbytter ved rækkedyrkning og efterafgrøder - RowCrop. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark.

Olsen, Lars Egelund (2015) Video - Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af efterafgrøder. .

Olsen, Lars Egelund; Thomsen, Darran Andrew; Bertelsen, Inger; Pedersen, Tove Mariegaard; Madsen, Katrine Hauge and Askegaard, Margrethe (2015) Økologisk dyrkning. In: Oversigt over landsforsøgene 2015. SEGES P/S, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Danmark, pp. 261-281.

Oudshoorn, Frank (2021) Sådan påvirker afgasset gødning klimaaftrykket. [How biogas digestate can affect climate load.] Økologi - Inspiration til jordbruget, 1 October 2021, Okt. (2021), p. 16.

Oudshoorn, Frank (2019) Rapidly growing Annexes? EGTOP's role in assessing new and existing inputs in organic growing. What is the scientific basis for Annex changes? In: Organic PLUS workshop in Norway, Fokhol farm, Stange October 28-29, 2019, Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK).

Poulsen, Nina Aagaard (2015) Muligheder for at fremme en sundere fedtsyresammensætning via avlsarbejde. Keynote presentation at: Økologi-Kongres, Vingsted hotel og konferencecenter, 25. - 26. november 2015.

Rangstrup-Christensen, Lena; Schild, Sarah-Lina Aagaard ; Pedersen, L.J. and Sørensen, Jan Tind (2016) Identification of sow level risk factors on early piglet mortality in Danish organic sow herds during different seasons. . [Unpublished]

Schild, Sarah-Lina Aagaard ; Rangstrup-Christensen, Lena and Pedersen, L.J. (2016) Increase sustainability of organic pig production with more vital piglets. Paper at: [In Press]

Skovsbøl, Ulla (2015) Køer af gamle racer skal testes i moderne øko-besætninger. ICROFS nyt, 13 August 2015, pp. 1-2.

Slagboom, Margot; Kargo, Morten; Edwards, David; Sørensen, Anders Christian; Thomasen, Jørn Rind and Hjortø, Line (2016) Preferences for Breeding Goal Traits for Danish Red and Jersey Cattle. Keynote presentation at: 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Belfast, United Kingdom, 29 August - 2 September 2016.

Slagboom, Margot; Kargo, Morten; Edwards, David; Sørensen, Anders Christian; Thomasen, Jørn Rind and Hjortø, Line (2016) Organic and conventional dairy farmers prefer different improvements in breeding goal traits. Poster at: 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Belfast, United Kingdom, 29 August - 2 September 2016.

Slagboom, Margot; Kargo, Morten; Edwards, David; Sørensen, Anders Christian; Thomasen, Jørn Rind and Hjortø, Line (2016) Organic dairy farmers put more emphasis on production traits than conventional farmers. Journal of Dairy Science, 99 (12), pp. 9845-9856.

Slagboom, Margot; Kargo, Morten; Edwards, David; Sørensen, Anders Christian; Thomasen, Jørn Rind and Hjortø, Line (2016) Organic dairy farmers put more emphasis on production traits than conventional farmers. Keynote presentation at: Nordic workshop in dairy cattle genetics and genomics, Park Inn, København, 25. - 26. april 2016.

Slagboom, Margot; Kargo, Morten; Hjortø, Line; Thomasen, Jørn Rind and Edwards, David (2015) Heterogeneity in farmer preferences for breeding goal traits - effects of herd characteristics and production system. Keynote presentation at: Meeting at VikingGenetics, VikingGenetics, Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ, 4. december 2015.

Søgaard, Lone Sylvest (2015) Hvordan skal fremtidens ko se ud? Landmand.dk, 21 August 2015, p. 1.

Sørensen, Christian (2016) Den perfekte øko-so forudsætter uafhængigt avlsarbejde. Økologi og Erhverv, 4 March 2016, 584, p. 12.

Thomasen, Jørn Rind and Kargo, Morten (2015) Fremtidens ko – sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer. Keynote presentation at: Workshop: Fremtidens kostald, Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele, 2. december 2015.

This list was generated on Sun Apr 14 03:33:22 2024 CEST.