home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "FruitGrowth"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 58.

Journal paper

Andersen, Lillie; Köpcke, Dirk; Bertelsen, Marianne and Lindhard Pedersen, Hanne (2014) Low oxygen improves storage possibility of organic Elstar apples. Food Science and Technology International. [draft]

Newspaper or magazine article

Andersen, Lillie (2013) Dynamic controlled atmosphere for storage of organic apples. ICROFS news, 1 December 2013, 4, pp. 10-11.

Andersen, Lillie and Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Lav ilt forlænger holdbarheden af økologiske æbler på lageret. Gartner Tidende, 2015. [draft]

Bertelsen, Marianne (2014) Nye sorter til økologisk æbleavl. ICROFSnyt, 29 September 2014, pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2014) Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl. ICROFS nyt, 27 June 2014 (2), pp. 3-4.

Bertelsen, Marianne (2014) Æbler og pærer under tag kan være fremtiden for økologisk æbleproduktion. Landbrugsavisen, 16 May 2014, p. 1.

Bertelsen, Marianne (2013) Æbler under tag er pletfri. ICROFS nyt, 1 June 2013 (2), pp. 6-7.

Bertelsen, Marianne (2013) Spotless apples under roof. ICROFS news, 1 June 2013 (2), pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2012) Nye æblesorter til økologien. Økologi & Erhverv, 16 November 2012, 2012 (511), p. 1.

Bertelsen, Marianne (2011) En håndsrækning til økologiske æbleavlere. Frugt og Grønt, July 2011 (7-8), p. 332.

Bertelsen , Marianne (2012) New research to support the Danish organic apple production. Danish Centre for Food and Agriculture, September 2012, p. 1.

Bisgaard, Annemarie (2013) Øko-æblesorter i lange baner. Frugt & Grønt, 2013, 2013 (1), p. 12.

Hansen, Janne (2013) Æbler under tag er pletfrie. Nyheder fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 29 May 2013, - .

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Leg med store perspektiver. Land & Liv, June 2011 (25), p. 13.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Kom godt i gang med øko-æbleplantagen. Frugt & Grønt, 1 November 2013, 2013 (11/12), p. 19.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort til økologisk produktion. LandbrugsAvisen, 11 October 2013, p. 1.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort. �ologi & Erhverv, 30 August 2013 (528), p. 1.

Maxin, Peter (2013) Varmt brusebad mod lagerråd. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), p. 14.

Pedersen, Hanne Lindhard (2011) Forskning i økologisk frugt og bær. Økologi & Erhverv, 21 October 2011, 487, p. 21.

Sigsgaard, Lene (2012) Blomsterbræmmer i æbleplantagerne. Økologi & Erhverv, 29 June 2012, 2012 (503), p. 21.

Weber, Roland W.S. (2013) Klimaændringer kan give sommersortråd. Frugt & Grønt, 1 June 2013, 2013 (6), pp. 20-21.

Weber, Roland W.S. (2013) Æblets gummiråd nu også i Danmark. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), pp. 8-9.

Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Sigsgaard, Lene; Andersen, Lillie; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Rasmus Nyholm; Bertelsen, Keld and Korsgaard, Maren (2011) Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. ICROFSnyt, June 2011, 2011 (2), pp. 8-9.

Conference paper, poster, etc.

Bertelsen, Keld K.; Duzel, Jasmin; Nielsen, Søren H. and Jøregensen, Rasmus N. (2011) FruitGrowth - Gasburning in orchards - Environment friendly weed control. Poster at: The 8.th International Horticulture Technology and Machinery Exhibition in Denmark, Årslev, Denmark, June 30 - July 2 .

Bertelsen, Marianne (2014) Nye æblesorter til økologisk dyrkning. Poster at: Sydhavsøernes Frugtfestival, 20. og 21. september 2014. [Completed]

Bertelsen, Marianne (2014) Preliminary results show rain roofs to have remarkable effect on diseases of apples. Speech at: 16th International Conference on Organic Fruit Growing, Germany, 17-19 February 2014.

Bertelsen, Marianne (2014) Preliminary results show rain roofs to have remarkable effect on diseases of apples. In: Eco-fruit proceedings 2014.

Bertelsen, Marianne (2013) Overdækning og overbrusning mod æbleskurv. Speech at: Økologi kongres (Temamøde E9), Danmark, 28. november 2013. [Completed]

Bertelsen , Marianne (2013) Tag over æblerne - Er det vejen frem for usprøjtet æbledyrkning? Poster at: Food Festival, Tangkrogen, Århus, Denmark, 6-8 September 2013.

Christiansen, Martin P.; Jensen, Kjeld; Ellekilde, Lars-Peter and Jørgensen, Rasmus N. (2011) Localization in orchards using Extended Kalman Filter for sensor-fusion - A FroboMind component. Paper at: NJF seminar 441, Automation and System Technology in Plant Production CIGR section V & NJF section VII conference, Uppsala, Sweden, June 14-16.

Korsgaard, Maren (2014) Strategic irrigation can reduce apple scab (Venturia inaequalis (Cke.)Wint.). In: Proceedings of the 16th International Conference on Organic Fruit-Growing, pp. 52-58.

Nielsen, Søren Hundevadt; Bøgild, Anders; Jensen, Kjeld and Bertelsen, Keld Kjærhus (2011) Implementations of FroboMind using the Robot Operating System framework. In: NJF Seminar 441 Automation and System Technology in Plant Production, 7 (5), NJF Report, no. 441, pp. 10-14.

Pedersen, Hanne Lindhard; Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Andersen, Lillie; Paaske, Klaus; Sigsgaard, Lene; Korsgaard, Mare; Jørgensen, Rasmus Nyholm and Bertelsen, Keld (2011) Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. Poster at: HorTeam-Expo 2011 - The Scandinavian Horticultural Exhibition for Machinery and Technology, Research Centre Aarslev, 7 June 2011.

Sigsgaard, Lene (2014) Conservation biological control of codling moth, Cydia pomonella. In: Landscape Management for Functional Biodiversity. IOBC-WPRS Bulletin, 100, pp. 123-126.

Sigsgaard, Lene (2012) Äppelträffen 2012 - SLU. Speech at:

Williams, Michelle (2011) FruitGrowth - Novel organic solutions securing future growth. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Proceedings

Korsgaard, Maren (Ed.) (2012) Strategic irrigation against apple scab. Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstbau e.V. (FOEKO). Proceedings of The 15th International Conference on Organic Fruit Growing, Hohenheim, Germany, 2012, February 20-22.

Report

Paaske, Klaus (2013) Testing of plant extracts for control of apple sawfly. Aarhus University , Department of Agroecology.

Project description

{Project} FruitGrowth: Novel organic solutions securing future growth. [Nye økologiske løsninger sikrer fremtidig vækst.] Runs 2011 - 2013. Project Leader(s): Williams, Michelle.

{Project} FruitGrowth: Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. Runs 2011 - 2013. Project Leader(s): Williams, Michelle, Aarhus Universitet .

Web product

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Ugens Harddisk: Robotbyggernes værktøjskasse. Danmarks Radio. Online at http://www.dr.dk/harddisken/blog/2011/11/16/robotbyggernes-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse/, accessed on: 16 November 2011.

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Robots Using ROS: ASuBot. Aarhus University and University of Southern Denmark . Online at http://www.ros.org/news/2011/10/robots-using-ros-asubot.html, accessed on: 27 October 2011.

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Down on the Farm, Will Robots Replace Immigrant Labor? . Online at http://www.technologyreview.com/blog/mimssbits/27120/, accessed on: 30 August 2011.

Williams, Michelle (2011) FruitGrowth - Nye Økologiske løsninger sikrer fremtidig vækst. [FruitGrowth - Novel organic solutions securing future growth.] Aarhus University , Department of Food Science. Online at https://djfextranet.agrsci.dk/SITES/FRUITGROWTH/OFFENTLIGT/Sider/front.aspx, accessed on: 6 January 2012.

Other

Bertelsen, Marianne (2012) Projektet FruitGrowth præsenteret ved Food Festival 7-9 september 2012 (4 postere). .

Bertelsen, Marianne (2012) Åbent hus i økologisk frugt og bær på Institut for Fødevarer, AU. .

Bertelsen, Marianne (2011) Åbent hus i Kernefrugt - 16. august 2011. Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer - Havebrugsproduktion.

Korsgaard, Maren (2012) Hold dine frugttræer sunde. .

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Temadag om økologisk kernefrugt. .

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Plantagevandringer i økologiske æbler. .

Sigsgaard, Lene (2013) Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr. Københavns Univesitet , Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Sigsgaard, Lene (2012) Åbent hus på Pometet - Blomsterbræmmer i æbleplantager og strategisk vanding mod skurv. Københavns Universitet , Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Sigsgaard, Lene (2012) Present practice, on-going research and future potential for non-chemical pest management in fruit and berry production in Denmark. University of Copenhagen , Department of Plant and Environmental Sciences.

Sigsgaard, Lene (2012) Projects on fruits and berries in Denmark. University of Copenhagen , Department of Plant and Environmental Sciences. [Completed]

Sigsgaard, Lene (2012) Systemic Approaches to Pest Management without Pesticides - Biological control of insect pests with predators and parasitoids. University of Copenhagen , Department of Agriculture and Ecology. [Completed]

Sigsgaard, Lene (2011) Åbent hus på Pometet. .

Sigsgaard, Lene and Korsgaard, Maren (2013) Åbent hus på Pometet 2013. Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Williams, Michelle (2011) Projektbrochure - Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. ICROFS.

This list was generated on Fri Apr 16 09:37:33 2021 CEST.