home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "FruitGrowth"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 59.

Korsgaard, Maren (Ed.) (2012) Strategic irrigation against apple scab. Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstbau e.V. (FOEKO). Proceedings of The 15th International Conference on Organic Fruit Growing, Hohenheim, Germany, 2012, February 20-22.

{Project} FruitGrowth: Novel organic solutions securing future growth. [Nye økologiske løsninger sikrer fremtidig vækst.] Runs 2011 - 2013. Project Leader(s): Williams, Michelle.

{Project} FruitGrowth: Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. Runs 2011 - 2013. Project Leader(s): Williams, Michelle, Aarhus Universitet .

Andersen, Lillie (2013) Dynamic controlled atmosphere for storage of organic apples. ICROFS news, 1 December 2013, 4, pp. 10-11.

Andersen, Lillie; Köpcke, Dirk; Bertelsen, Marianne and Lindhard Pedersen, Hanne (2014) Low oxygen improves storage possibility of organic Elstar apples. Food Science and Technology International. [draft]

Andersen, Lillie and Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Lav ilt forlænger holdbarheden af økologiske æbler på lageret. Gartner Tidende, 2015. [draft]

Bertelsen, Keld K.; Duzel, Jasmin; Nielsen, Søren H. and Jøregensen, Rasmus N. (2011) FruitGrowth - Gasburning in orchards - Environment friendly weed control. Poster at: The 8.th International Horticulture Technology and Machinery Exhibition in Denmark, Årslev, Denmark, June 30 - July 2 .

Bertelsen, Marianne (2014) Nye sorter til økologisk æbleavl. ICROFSnyt, 29 September 2014, pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2014) Nye æblesorter til økologisk dyrkning. Poster at: Sydhavsøernes Frugtfestival, 20. og 21. september 2014. [Completed]

Bertelsen, Marianne (2014) Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl. ICROFS nyt, 27 June 2014 (2), pp. 3-4.

Bertelsen, Marianne (2014) Æbler og pærer under tag kan være fremtiden for økologisk æbleproduktion. Landbrugsavisen, 16 May 2014, p. 1.

Bertelsen, Marianne (2014) Preliminary results show rain roofs to have remarkable effect on diseases of apples. Speech at: 16th International Conference on Organic Fruit Growing, Germany, 17-19 February 2014.

Bertelsen, Marianne (2014) Preliminary results show rain roofs to have remarkable effect on diseases of apples. In: Eco-fruit proceedings 2014.

Bertelsen, Marianne (2013) Overdækning og overbrusning mod æbleskurv. Speech at: Økologi kongres (Temamøde E9), Danmark, 28. november 2013. [Completed]

Bertelsen, Marianne (2013) Æbler under tag er pletfri. ICROFS nyt, 1 June 2013 (2), pp. 6-7.

Bertelsen, Marianne (2013) Spotless apples under roof. ICROFS news, 1 June 2013 (2), pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2012) Nye æblesorter til økologien. Økologi & Erhverv, 16 November 2012, 2012 (511), p. 1.

Bertelsen, Marianne (2012) Projektet FruitGrowth præsenteret ved Food Festival 7-9 september 2012 (4 postere). .

Bertelsen, Marianne (2012) Åbent hus i økologisk frugt og bær på Institut for Fødevarer, AU. .

Bertelsen, Marianne (2011) Åbent hus i Kernefrugt - 16. august 2011. Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer - Havebrugsproduktion.

Bertelsen, Marianne (2011) En håndsrækning til økologiske æbleavlere. Frugt og Grønt, July 2011 (7-8), p. 332.

Bertelsen , Marianne (2013) Tag over æblerne - Er det vejen frem for usprøjtet æbledyrkning? Poster at: Food Festival, Tangkrogen, Århus, Denmark, 6-8 September 2013.

Bertelsen , Marianne (2012) New research to support the Danish organic apple production. Danish Centre for Food and Agriculture, September 2012, p. 1.

Bisgaard, Annemarie (2013) Øko-æblesorter i lange baner. Frugt & Grønt, 2013, 2013 (1), p. 12.

Christiansen, Martin P.; Jensen, Kjeld; Ellekilde, Lars-Peter and Jørgensen, Rasmus N. (2011) Localization in orchards using Extended Kalman Filter for sensor-fusion - A FroboMind component. Paper at: NJF seminar 441, Automation and System Technology in Plant Production CIGR section V & NJF section VII conference, Uppsala, Sweden, June 14-16.

Hansen, Janne (2013) Æbler under tag er pletfrie. Nyheder fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 29 May 2013, - .

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Ugens Harddisk: Robotbyggernes værktøjskasse. Danmarks Radio. Online at http://www.dr.dk/harddisken/blog/2011/11/16/robotbyggernes-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse/, accessed on: 16 November 2011.

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Robots Using ROS: ASuBot. Aarhus University and University of Southern Denmark . Online at http://www.ros.org/news/2011/10/robots-using-ros-asubot.html, accessed on: 27 October 2011.

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Down on the Farm, Will Robots Replace Immigrant Labor? . Online at http://www.technologyreview.com/blog/mimssbits/27120/, accessed on: 30 August 2011.

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Leg med store perspektiver. Land & Liv, June 2011 (25), p. 13.

Korsgaard, Maren (2014) Strategic irrigation can reduce apple scab (Venturia inaequalis (Cke.)Wint.). In: Proceedings of the 16th International Conference on Organic Fruit-Growing, pp. 52-58.

Korsgaard, Maren (2012) Hold dine frugttræer sunde. .

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Kom godt i gang med øko-æbleplantagen. Frugt & Grønt, 1 November 2013, 2013 (11/12), p. 19.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort til økologisk produktion. LandbrugsAvisen, 11 October 2013, p. 1.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort. �ologi & Erhverv, 30 August 2013 (528), p. 1.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Temadag om økologisk kernefrugt. .

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Plantagevandringer i økologiske æbler. .

Maxin, Peter (2013) Varmt brusebad mod lagerråd. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), p. 14.

Nielsen, Søren Hundevadt; Bøgild, Anders; Jensen, Kjeld and Bertelsen, Keld Kjærhus (2011) Implementations of FroboMind using the Robot Operating System framework. In: NJF Seminar 441 Automation and System Technology in Plant Production, 7 (5), NJF Report, no. 441, pp. 10-14.

Paaske, Klaus (2013) Testing of plant extracts for control of apple sawfly. Aarhus University , Department of Agroecology.

Pedersen, Hanne Lindhard (2011) Forskning i økologisk frugt og bær. Økologi & Erhverv, 21 October 2011, 487, p. 21.

Pedersen, Hanne Lindhard; Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Andersen, Lillie; Paaske, Klaus; Sigsgaard, Lene; Korsgaard, Mare; Jørgensen, Rasmus Nyholm and Bertelsen, Keld (2011) Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. Poster at: HorTeam-Expo 2011 - The Scandinavian Horticultural Exhibition for Machinery and Technology, Research Centre Aarslev, 7 June 2011.

Sigsgaard, Lene (2014) Conservation biological control of codling moth, Cydia pomonella. In: Landscape Management for Functional Biodiversity. IOBC-WPRS Bulletin, 100, pp. 123-126.

Sigsgaard, Lene (2013) Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr. Københavns Univesitet , Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Sigsgaard, Lene (2012) Åbent hus på Pometet - Blomsterbræmmer i æbleplantager og strategisk vanding mod skurv. Københavns Universitet , Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Sigsgaard, Lene (2012) Present practice, on-going research and future potential for non-chemical pest management in fruit and berry production in Denmark. University of Copenhagen , Department of Plant and Environmental Sciences.

Sigsgaard, Lene (2012) Projects on fruits and berries in Denmark. University of Copenhagen , Department of Plant and Environmental Sciences. [Completed]

Sigsgaard, Lene (2012) Blomsterbræmmer i æbleplantagerne. Økologi & Erhverv, 29 June 2012, 2012 (503), p. 21.

Sigsgaard, Lene (2012) Systemic Approaches to Pest Management without Pesticides - Biological control of insect pests with predators and parasitoids. University of Copenhagen , Department of Agriculture and Ecology. [Completed]

Sigsgaard, Lene (2012) Äppelträffen 2012 - SLU. Speech at:

Sigsgaard, Lene (2011) Åbent hus på Pometet. .

Sigsgaard, Lene and Korsgaard, Maren (2013) Åbent hus på Pometet 2013. Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Weber, Roland W.S. (2013) Klimaændringer kan give sommersortråd. Frugt & Grønt, 1 June 2013, 2013 (6), pp. 20-21.

Weber, Roland W.S. (2013) Æblets gummiråd nu også i Danmark. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), pp. 8-9.

Williams, Michelle (2015) FruitGrowth -Bekæmpelse af skadevoldere i æbler. In: Skovsbøl, Ulla (Ed.) Ny viden om økologi - Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS, Tjele, Denmark, pp. 22-25.

Williams, Michelle (2011) FruitGrowth - Novel organic solutions securing future growth. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Completed]

Williams, Michelle (2011) Projektbrochure - Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. ICROFS.

Williams, Michelle (2011) FruitGrowth - Nye Økologiske løsninger sikrer fremtidig vækst. [FruitGrowth - Novel organic solutions securing future growth.] Aarhus University , Department of Food Science. Online at https://djfextranet.agrsci.dk/SITES/FRUITGROWTH/OFFENTLIGT/Sider/front.aspx, accessed on: 6 January 2012.

Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Sigsgaard, Lene; Andersen, Lillie; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Rasmus Nyholm; Bertelsen, Keld and Korsgaard, Maren (2011) Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. ICROFSnyt, June 2011, 2011 (2), pp. 8-9.

This list was generated on Mon May 27 05:14:58 2024 CEST.