home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "RECONCILE"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 16.

Newspaper or magazine article

Kristensen, Helene Uller (2022) Viden kan bane vejen for forbrugeraccept af recirkulerede affaldsprodukter. Økologisk Landbrug, 28 January 2022 (672), p. 9.

Magid, Jakob (2020) Den økologiske forbruger og recirkulering. Økologisk Landbrug, August 2020, p. 13.

Magid, Jakob (2020) Forskere blåstempler brug af biogødning i økologisk landbrug. Økologisk.nu, August 2020, p. 6.

Preus, Nina (2021) RECIRKULERING KAN VÆRE VEJEN FREM FOR ØKOLOGIEN. Økologi – Inspiration til Jordbruget, 6 November 2021, p. 9.

Working paper

Magid, Jakob (2020) Information til brug ved kvalitative interviews i RECONCILE projektet. Working paper. [draft]

Conference paper, poster, etc.

Magid, Jakob (2021) Recirkulering, Troværdighed for Forbrugere og Økosystemets Sundhed (RECONCILE projektet). Lecture at: Økologikongres 2021, Vingsted, Danmark, 25.-26. november 2021. [Completed]

Palmqvist, Annemette (2021) Betragtninger omkring mikroplast og anvendelse af organiske ressourcer i økologisk jordbrug. Lecture at: Økologikongres 2021, Vingsted, Danmark, 25.-26. november 2021. [Completed]

Report

Johansen, J.L.; Magid, Jakob; Vestergaard Madsen, M. and Palmqvist, A. (2022) Omfang og effekter af mikroplast forurening i jord - med særligt fokus på recirkulering af affaldsprodukter. Københavns Universitet
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C , Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Preus, Nina (2021) Organic Consumers Opinions about New Types of Recirculation in Organic Production. Danish Agriculture and Food Council.

Preus, Nina (2021) Økologi-forbrugeres holdninger til nye former for recirkulering i økologisk jordbrug. Landbrug & Fødevarer, Copenhagen, Denmark.

Web product

Helene, Kristensen (2022) Consumer opinions on the opportunities for recirculation in organic food production. ICROFS. Online at https://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/consumer-opinions-on-the-opportunities-for-recirculation-in-organic-food-production, accessed on: 28 February 2022.

Jakob, Magid (2021) Jubilæumsfejring af CRUCIAL forsøget. .

Kristensen, Helene (2021) Kalder økologien på human urin, spildevandsslam og husholdningsaffald? .

Uller-Kristensen, Helene (2021) Forbrugerholdninger til biogødning kortlægges. . Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/forbrugerholdninger-til-biogoedning-kortlaegges, accessed on: 20 December 2021.

Uller-Kristensen, Helene (2021) Hør om effekter af 20-års forsøg med recirkulering. . Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/hoer-om-effekter-af-20-aars-forsoeg-med-recirkulering, accessed on: 21 May 2021.

Other

Magid, Jakob (2021) Recycling, Consumer Credibility and Ecosystem integrity Discussions and developments in the last 20 years on recycling nutrients from society in organic farming in Denmark. .

This list was generated on Fri May 20 11:36:09 2022 CEST.