home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "RECONCILE"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 19.

Helene, Kristensen (2022) Consumer opinions on the opportunities for recirculation in organic food production. ICROFS. Online at https://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/consumer-opinions-on-the-opportunities-for-recirculation-in-organic-food-production, accessed on: 28 February 2022.

Johansen, J.L.; Magid, Jakob; Dam, Marie; Santos, Susane Silva; Kudjorjie, Enoch; Palmqvist, A. and Vestergård, Mette (2023) Effects of long-term fertilization with contemporary Danish human urine, composted household waste and sewage sludge on soil nematode abundance and community structure. Science of The Total Environment, 860, NA.

Johansen, J.L.; Magid, Jakob; Dam, Marie; Santos, Susane Silva; Kudjorjie, Enoch; Palmqvist, A. and Vestergård, Mette (2022) Effects of long-term fertilization with contemporary Danish human urine, composted household waste and sewage sludge on soil nematode abundance and community structure. Science of The Total Environment, NA, NA. [Submitted]

Johansen, J.L.; Magid, Jakob; Vestergaard Madsen, M. and Palmqvist, A. (2022) Omfang og effekter af mikroplast forurening i jord - med særligt fokus på recirkulering af affaldsprodukter. Københavns Universitet
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C , Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Kristensen, Helene (2021) Kalder økologien på human urin, spildevandsslam og husholdningsaffald? Økologisk Nu, 24 September 2021, pp. 1-2.

Kristensen, Helene Uller (2022) Viden kan bane vejen for forbrugeraccept af recirkulerede affaldsprodukter. Økologisk Landbrug, 28 January 2022 (672), p. 9.

Magid, Jakob (2022) CRUCIAL -Closing the Rural-Urban Nutrient Cycle -Investigations through Agronomic Long-term experiments. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Magid, Jakob (2021) Recirkulering, Troværdighed for Forbrugere og Økosystemets Sundhed (RECONCILE projektet). Lecture at: Økologikongres 2021, Vingsted, Danmark, 25.-26. november 2021. [Completed]

Magid, Jakob (2021) Jubilæumsfejring af CRUCIAL forsøget. Genanvend Biomasse - Affald til ressource.

Magid, Jakob (2021) Recycling, Consumer Credibility and Ecosystem integrity Discussions and developments in the last 20 years on recycling nutrients from society in organic farming in Denmark. .

Magid, Jakob (2020) Den økologiske forbruger og recirkulering. Økologisk Landbrug, August 2020, p. 13.

Magid, Jakob (2020) Forskere blåstempler brug af biogødning i økologisk landbrug. Økologisk.nu, August 2020, p. 6.

Magid, Jakob (2020) Information til brug ved kvalitative interviews i RECONCILE projektet. Working paper. [draft]

Palmqvist, Annemette (2021) Betragtninger omkring mikroplast og anvendelse af organiske ressourcer i økologisk jordbrug. Lecture at: Økologikongres 2021, Vingsted, Danmark, 25.-26. november 2021. [Completed]

Preus, Nina (2021) Organic Consumers Opinions about New Types of Recirculation in Organic Production. Danish Agriculture and Food Council.

Preus, Nina (2021) RECIRKULERING KAN VÆRE VEJEN FREM FOR ØKOLOGIEN. Økologi – Inspiration til Jordbruget, 6 November 2021, p. 9.

Preus, Nina (2021) Økologi-forbrugeres holdninger til nye former for recirkulering i økologisk jordbrug. Landbrug & Fødevarer, Copenhagen, Denmark.

Uller-Kristensen, Helene (2021) Forbrugerholdninger til biogødning kortlægges. . Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/forbrugerholdninger-til-biogoedning-kortlaegges, accessed on: 20 December 2021.

Uller-Kristensen, Helene (2021) Hør om effekter af 20-års forsøg med recirkulering. . Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/hoer-om-effekter-af-20-aars-forsoeg-med-recirkulering, accessed on: 21 May 2021.

This list was generated on Sat Mar 25 18:14:34 2023 CET.