home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "ClimOptic"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 43.

Fog, Erik (2022) Økologer må gerne bruge hurtigtvirkende gødninger. [Organic farmers may use fast-acting fertilizers.] .

Fog, Erik (2022) Økonomi i ClimOptic-processen. [Economics of the ClimOptic-process.] .

Fog, Erik (2022) Økologisk startgødning fra biogasanlæg kan fungere effektivt. [Organic starter fertilizer from biogas plants can work effectively.] Økologisk Landbrug, 25 November 2022, 2022 (Særnr.), pp. 12-13.

Fog, Erik (2022) De økologiske principper og regler i relation til teknik til optimering af kvælstofforsyning i økologisk jordbrug. [Organic principles and standards related to technic for optimization of nitrogen supply in organic farming.] Innovationscenter for Økologisk Landbrug .

Fog, Erik (2022) Vigtige økologiske skridt til selvforsyning med foder, energi og gødning. [Important ecological steps for self-sufficiency with feed, energy and fertilizer.] Innovation Centre for Organic Farming .

Fog, Erik (2021) Gødning med stor kvælstofeffekt er O.K. [Fertilizer with high nitrogen efficiency is OK.] Økologisk Landbrug, 30 December 2021 (671), p. 13.

Fog, Erik (2021) ClimOptic-gødninger. Mere effektive gødninger fra biogasanlæg til økologer og andre jordbrugere. [ClimOptic fertilizers More efficient fertilizers from biogas plants for organic and other farmers.] .

Fog, Erik (2021) Markvandring på Foulumgaard Fælles markvandring for projekterne ClimOptic, CC-Rotate og GrainLegsGo. [Farmers day at Foulumgaard Common field visit in the projects ClimOptic, CC-Rotate og GrainLegsGo.] .

Fog, Erik (2021) Designer-gylle målrettet økologer - erfaringer fra ClimOptic-projektet. [Design slurry for organic farming - experiences from the ClimOptic project.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik and Husted, Majken (2022) Styrk økologien med biogasgødning. [Make organics stronger with fertilizer from biogas plants.] Speech at: Øko-Markdag 2022, Erholm Fødevaremarked, Karen Borchenfeldtsvej 2, 5560 Aarup, 15. juni 2022.

Fog, Erik; Højholdt, Michael and Møller, Henrik B. (2021) Produktion og anvendelse af ClimOptic specialgødninger fra biogasanlæg. [Production and use of ClimOptic special fertilizers from biogas plants.] Workshop at: Workshop om produktion og anvendelse af ClimOptic specialgødninger fra biogasanlæg, Online, 20-12-2021.

Fog, Erik (2020) Få optimeret gødning fra biogasanlæg. [Get optimized fertilizer from biogas plants.] .

Fog, Erik (2020) Bedre klima med bedre gødning - En metode til at øge mængden og tilgængelighedden af kvælstof i økologisk planteavl. [Better climate with better fertilizers - A method to increase the amount and availability of nitrogen in organic plant production.] Økologi - Inspiration til jordbruget., November 2020, 2020 (9), p. 8.

Fog, Erik (2020) Kan nye gødningstyper forbedre økologiens klimaprofil? [Are new types of fertilizers able to improve organic farmings climate profile?] SEGES, SEGES Økologi - Facebook. Online at https://www.facebook.com/segesokologi/posts/3068509876594490, accessed on: 25 September 2020.

Fog, Erik (2020) Video-markvandring i ClimOptic markforsøg den 26. juni 2020. [Video-field day in ClimOptic field trial June 26, 2020.] SEGES.

Fog, Erik (2020) ClimOptic-gødninger Økologiske landmænds vurderinger af praktisk værdi, barrierer for anvendelse og forenelighed med de økologiske principper. Del 1. [ClimOptic-fertilizers Organic farmers evaluation of practical value, barriers for use and compatibility with the organic principles. Part 1.] SEGES , ØkologiInnovation, LandbrugsInfo.

Fog, Erik (2020) Markvandring viser effekt af nye økologiske biogasgødninger. [Field day demonstrates effects of new organic fertilizers from biogas plants.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2019) Bedre udbytter i økologisk planteavl med designergødninger og græs til protein. [Better yields in organic plant production with designer fertilizers and grass for protein.] Speech at: Økologimøde KHL, 03-12-2019.

Fog, Erik (2019) Effektive gødninger til økologer. [Effective fertilizers for organic farming.] Økologi - Inspiration til jordbruget, August 2019, 2019 (6), p. 3.

Hermansen, Sven (2019) Mere økologi og flere næringsstoffer. [More organic farming and more nutrients.] LandbrugsAvisen, 11 May 2019, p. 21.

Husted, Majken and Fog, Erik (2022) Klimaeffekt ved klimaoptimeret gødning og sædskifte i økologisk planteavl. [Climate effects of climate optimized fertilizer and rotations in organic plant production.] .

Husted, Majken and Fog, Erik (2022) Kløvergræs og biogasgødning er godt for klimaet. [Grass-clover and biogas digestate are good for the climate.] Økologi - inspiration til jordbruget, 10 November 2022, 2022 (9), p. 4.

Højholdt, Michael (2021) Økonomiberegninger ClimOptic - Systemets værdi for landmanden. [Economy calculations ClimOptic - The systems value for the farmer.] SEGES , Business economy.

Højholdt, Michael and Fog, Erik (2022) Mulig klimagevinst - men der skal være en bedre økonomi. [Possible climate gain - but there must be a better economy.] Bioenergi Magasinet, 5 November 2022, 2022 (Nov.), pp. 26-27.

Højholdt, Michael and Fog, Erik (2022) Klimavenlig økologisk gødning. [Climate friendly organic fertilizer.] Økologi - Inspiration til jordbruget, 15 March 2022, p. 16.

Knudsen, Marie Trydeman (2021) Vejen til det bæredygtige robuste landbrug – fokus på metoder. [Towards the sustainable and resilient agriculture - focusing on methods.] In: Økologikongres 21. Fremtidens robuste løsning, Tjele.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) System description for climate optimized fertilization. Aarhus University , Department of Agroecology.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) Livscyklusvurderinger og zero emission agriculture. [Life cycle assessment and zero emission agriculture.] Speech at: Zero Emission Agriculture Workshop, AU Foulum, 8. januar 2020.

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Life cycle assessment and soil carbon. Speech at: World Soil Day, AU Foulum, Denmark, 5. december 2019.

Melander, Bo (2022) Weed dynamics in the Danish long-term experiments on organic arable crop rotation systems. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Meng, Xiaoyi; Ma, Chun and Petersen, Søren O. (2022) Sensitive control of N2O emissions and microbial community dynamics by organic fertilizer and soil interactions. Biology and Fertility of Soils, 58, pp. 771-788.

Mortensen, J.R.; Ward, A.J.; Weisbjerg, M.R.; Hafner, S.D. and Møller, H.B. (2021) Determination of Nitrogen and Sulphur Mineralization in Batch and Semi-Continuous Anaerobic Digestion Using an Artificial Fiber Bag Technique. Energies, 14, p. 4205.

Møller, HB (2020) Hvad kan biogasanlæggene gøre for at sikre en optimal gødningsproduktion? Speech at: HM Møller, 29/10-2020.

Møller, Henrik B. (2022) Nye trends og muligheder for optimering af udnyttelse. [New trends and possibilities for optimized utilization.] .

Møller, Henrik B. (2020) Visit at the Biogas Plant at Aarhus University, Foulum - extended version. , Youtube.

Møller, Henrik B. (2019) Recirkulering af næringsstoffer via biogasanlægget. Speech at: Økologikongres 2019, Vingstedcenteret, 20-21. November 2019.

Olesen, Jørgen E. (2022) A cropping systems perspective on the Danish organic arable LTE. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

Olesen, Jørgen E. (2020) Organic farming as a climate solution? [Er økologisk jordbrug en klimavenlig løsning?] Aarhus University.

Olesen, Jørgen E. (2019) ClimOptic: Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Oudshoorn, Frank (2021) Sådan påvirker afgasset gødning klimaaftrykket. [How biogas digestate can affect climate load.] Økologi - Inspiration til jordbruget, 1 October 2021, Okt. (2021), p. 16.

Oudshoorn, Frank (2020) SEGES rapport. [Climate effects using ammonia enriched fertilizers in organic plant production.] SEGES , Organic Innovation, LandbrugsInfo.

Sørensen, Peter (2022) Nutrient cycling in the Danish long-term experiment with arable cropping -examples. Speech at: Studies of agroecology in long-term organic and conventional cropping systems, Aarhus University, Research Center Foulum,Tjele, Denmark, 7-8 June 2022. [Completed]

van der Werf, Hayo M.G.; Knudsen, Marie Trydeman and Cederberg, Christel (2020) Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment. Nature Sustainability, 2020, pp. 1-7.

This list was generated on Wed Feb 8 11:11:31 2023 CET.