home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "ClimOptic"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 17.

Fog, Erik (2020) Få optimeret gødning fra biogasanlæg. [Get optimized fertilizer from biogas plants.] .

Fog, Erik (2020) Bedre klima med bedre gødning - En metode til at øge mængden og tilgængelighedden af kvælstof i økologisk planteavl. [Better climate with better fertilizers - A method to increase the amount and availability of nitrogen in organic plant production.] Økologi - Inspiration til jordbruget., November 2020, 2020 (9), p. 8.

Fog, Erik (2020) Kan nye gødningstyper forbedre økologiens klimaprofil? [Are new types of fertilizers able to improve organic farmings climate profile?] SEGES, SEGES Økologi - Facebook. Online at https://www.facebook.com/segesokologi/posts/3068509876594490, accessed on: 25 September 2020.

Fog, Erik (2020) Video-markvandring i ClimOptic markforsøg den 26. juni 2020. [Video-field day in ClimOptic field trial June 26, 2020.] SEGES.

Fog, Erik (2020) ClimOptic-gødninger Økologiske landmænds vurderinger af praktisk værdi, barrierer for anvendelse og forenelighed med de økologiske principper. Del 1. [ClimOptic-fertilizers Organic farmers evaluation of practical value, barriers for use and compatibility with the organic principles. Part 1.] SEGES , ØkologiInnovation, LandbrugsInfo.

Fog, Erik (2020) Markvandring viser effekt af nye økologiske biogasgødninger. [Field day demonstrates effects of new organic fertilizers from biogas plants.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2019) Bedre udbytter i økologisk planteavl med designergødninger og græs til protein. [Better yields in organic plant production with designer fertilizers and grass for protein.] Speech at: Økologimøde KHL, 03-12-2019.

Fog, Erik (2019) Effektive gødninger til økologer. [Effective fertilizers for organic farming.] Økologi - Inspiration til jordbruget, August 2019, 2019 (6), p. 3.

Hermansen, Sven (2019) Mere økologi og flere næringsstoffer. [More organic farming and more nutrients.] LandbrugsAvisen, 11 May 2019, p. 21.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) System description for climate optimized fertilization. Aarhus University , Department of Agroecology.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) Livscyklusvurderinger og zero emission agriculture. [Life cycle assessment and zero emission agriculture.] Speech at: Zero Emission Agriculture Workshop, AU Foulum, 8. januar 2020.

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Life cycle assessment and soil carbon. Speech at: World Soil Day, AU Foulum, Denmark, 5. december 2019.

Møller, HB (2020) Hvad kan biogasanlæggene gøre for at sikre en optimal gødningsproduktion? Speech at: HM Møller, 29/10-2020.

Møller, Henrik B. (2019) Recirkulering af næringsstoffer via biogasanlægget. Speech at: Økologikongres 2019, Vingstedcenteret, 20-21. November 2019.

Olesen, Jørgen E. (2019) ClimOptic: Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Oudshoorn, Frank (2020) SEGES rapport. [Climate effects using ammonia enriched fertilizers in organic plant production.] SEGES , Organic Innovation, LandbrugsInfo.

van der Werf, Hayo M.G.; Knudsen, Marie Trydeman and Cederberg, Christel (2020) Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment. Nature Sustainability, 2020, pp. 1-7.

This list was generated on Sat Apr 10 23:14:12 2021 CEST.