home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Mineralinnhold i planter og mineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk

{Project} MINERALSIP: Mineralinnhold i planter og mineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. [Mineral content in plants and mineral supply for ruminants in organic agriculture.] Runs 2001 - 2006. Project Leader(s): Hansen, Sissel and Strøm, Turid, Norwegian Centre for Ecological Agriculture .

[thumbnail of 6096.doc] Source file - English
94kB

Document available online at: http://www.norsok.no/prosjekter/mineral.htm


Summary

28 økologiske gårder er med i forskningsprogrammet. Gårdene representerer både kyst-og innlandsklima og forskjellige jordsmonnstyper.
Sommeren 2001 og 2002 ble matjordas og engas innhold av makromineralene fosfor (P), svovel (S), magnesium (Mg), natrium (Na), kalsium (Ca), kalium (K) og klor (Cl) og mikromineralene selen (Se), kobolt (Co), molybden (Mo), kopper (Cu), mangan (Mn), jern (Fe) og sink (Zn). Resultatene skal bl.a vurderes opp mot klima, berggrunn, jordsmonn, jordpakking og dyras behov for mineraler ved forskjellige avdråttsnivåer.
Mars/april 2002 ble det tatt ut blodprøver av dyrene på noen av sau- og kugårdene for å vurdere dyras forsyning av selen, kopper og E-vitamin. Det utføres forsøk med fôring av organisk selen til sau og mjølkekyr. Sammen med Canadiske forskningsmiljø utvikles en metode for Se-analyser ved svært lave Se-konsentrasjoner i prøvematerialet. Det gjennomføres et potteforsøk for å undersøke transpirasjonens effekt på Se-opptak av selenat og selenitt i hvete.
Sommeren 2004 og 2005 gjennomføres feltforsøk med tilleggsgjødsling av lettløselig svovel og kalium. Aktuelle gjødselkilder prøves også ut i potteforsøk. Resultatene skal innarbeides i gjødselplanleggingsprogram for økologisk landbruk.


Summary translation

28 organic farms participate in the research programme. The farms represent coastal as well as continental climate and various soil types. In 2001 and 2002, the soil and grass-clover crop content of macro and micro minerals was measured (see Norwegian summary for overview of minerals). The results are discussed in relation to climate, bedrock, soil type, soil structure and the requirement of the animals (dairy cattle and sheep) at different production levels.
In spring 2002, blood was sampled from cows and sheep at some farms to assess the supply of selenium (Se), copper and vitamin E. feeding trials with organic Se-sources to cows and sheeep are conducted. In co-operation with Canadian researchers, a method for detection of Se in samples with very low concentrations has been developed. A pot experiment has been conducted to study the effect of transpiration on the Se-uptake of selenite and selenate in wheat.
During 2004 and 2005, field experiments with sulphur (S) and potassium (K) mineral fertilisers were conducted. Some relevant sources of S and K fertilisers are also being tested in pot experiments. The results will be included in fertiliser planning PC software for organic agriculture.

EPrint Type:Project description
Location:Norwegian Centre for Ecological Agriculture (NORSØK), NO-6630 Tingvoll
www.norsok.no
Keywords:minerals; fodder; micro nutrients; macro nutrients; mineraler; selvforsyning; self-sufficiency; MINERALSIP
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Values, standards and certification > Evaluation of inputs
Research affiliation: Norway > Jordforsk - Norwegian Centre for Soil and Environmental Research
Norway > Planteforsk - The Norwegian Crop Research Institute
Norway > NMBU - Norwegian University of Life Sciences
Norway > NVH - Norwegian School of Veterinary Science
Norway > NVI - National Veterinary Institute
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Research funders: Norway > RCN - Research Council of Norway
Related Links:http://orgprints.org/perl/search/advanced?addtitle%2Ftitle=&addtitle%2Ftitle_merge=ALL&authors=&authors_merge=ALL&editors=&editors_merge=ALL&abstract%2Fengabstract=&abstract%2Fengabstract_merge=ALL&keywords=MINERALSIP&keywords_merge=ALL&subjects_merge=ANY, http://www.norsok.no/prosjekter/mineral.htm
Acronym:MINERALSIP
Project ID:NORSØK id: 5.33, NFR (RCN) id:135147
Start Date:1 January 2001
End Date:31 December 2006
Deposited By: Hansen, Sissel
ID Code:6096
Deposited On:13 Feb 2006
Last Modified:03 Nov 2011 09:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics