home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Applied Plant Research PPO"

Number of items at this level: 29.

Peer-reviewed and accepted

Armengot, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Bàrberi, P.; Bocci, G.; Carlesi, S.; Aendekerk, R.; Berner, A.; Celette, F.; Grosse, M.; Huiting, H.; Kranzler, A.; Luik, A.; Mäder, P.; Peigné, J.; Stoll, E.; Delfosse, P.; Sukkel, W.; Surböck, A.; Westaway, S. and Sans, F.X. (2016) Tillage as a driver of change in weed communities: a functional perspective. Agriculture, Ecosystems and Environment, 222, pp. 276-285.

Cooper, Julia; Baranski, Marcin; Stewart, Gavin; Nobel-de Lange, Majimcha; Barberi, Paolo; Fliessbach, Andreas; Peigne, Joséphine; Berner, Alfred; Brock, Christopher; Casagrande, Marion; Crowley, Oliver; David, Christophe; De Vliegher, Alex; Döring, Thomas F.; Dupont, Aurélien; Entz, Martin; Grosse, Meike; Haase, Thorsten; Halde, Caroline; Hammerl, Verena; Huiting, Hilfred; Leithold, Günter; Messmer, Monika; Schloter, Michael; Sukkel, Wijnand; van der Heijden, Marcel G. A.; Willekens, Koen; Wittwer, Raphaël and Mäder, Paul (2016) Shallow non-inversion tillage in organic farming maintains crop yields and increases soil C stocks: a meta-analysis. Agronomy for Sustainable Development, 36, pp. 1-22.

Heijne, B.; de Jong, P.F.; Lindhard Pedersen, H.; Paaske, K.; Bengtsson, M. and Hockenhull, J. (2007) Field efficacy of new compounds to replace copper for scab control in organic apple production. Paper at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

Not peer-reviewed

Vesala, Kari Mikko and Jarkko, Pyysiäinen (Eds.) (2008) Understanding Entrepreneurial Skills in the Farm Context. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick.

de Wolf, Pieter and Schoorlemmer, Herman (Eds.) (2007) Exploring the significance of Entrepreneurship in Agriculture. Resarch Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick.

Lammerts van Bueren, E.; Goldringer, I.; Scholten, O. and Østergård, H. (Eds.) (2007) Plant breeding for organic and sustainable, low-input agriculture: dealing with genotypeenvironment interactions. Book of Abstracts. Wageningen University, Plant Sciences, Laboratory of Plant Breeding, Chair Organic Plant Breeding, NL-Wageningen. Proceedings of Eucarpia symposium of Working Group Organic Plant Breeding, Wageningen, The Netherlands,, November 7-9, 2007.

Balen, Derk van (2013) ploegen of niet ploegen. [To plough or not to plough.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 14-16.

Balen, Derk van (2012) mechanisatie in dienst van bodembeheer. [mechanisation serving soil management.] Ekoland, May 2012, 32 (5), pp. 12-13.

Blom-Zandstra, Dr.Ir. M. and Wijnands, Ir. F.G. (2006) Priorities and approach of the Dutch research in organic food and farming. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Bus, C.B. and Verstegen, H.A.G. (editor): Wageingen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Vervroeging gewasgroei bij biologische aardappelen. [Acceleration organic potato crop growth.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Dekker, P.H.M.; van Zeeland, M. and Paauw, J.G.M. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Levenscyclusanalyse groencompost: grootschalig en zelf composteren. [Life cycle analysis green compost: large-scale and self-compost.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Duyvesteijn, R.G.E.; Breeuwsma, S.J.; van der Helm, F.P.M.; van der Lans, A.M. and de Boer, M. (editor): Wageningen UR, PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Ed.) (2010) Biologische beheersstrategie van Valse Meeldauw in zonnebloem. [Organic controlstrategy of downy mildew in sunflower.] Biokennis. .

Groot, S.P.C.; Jalink, H.; Hospers-Brands, M.; Köhl, J.; Veerman, A.; Wenneker, M.; van der Wolf, J.M. and van den Bulk, R.W (2006) Improvement of the quality of propagation material for organic farming system. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Hop, M.E.C.M. and van Leijden, J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2009) Verbreding assortiment biologische boomkwekerij. [Broadening organic tree nursery assortment.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn and van den Broek, R. (2015) Samen met ondernemers naar een weerbare bodem: Bodemweerbaarheid in de praktijk. Louis Bolk Instituut.

Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buck, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J. and Visser, A.J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar ontwerp. [Urban agriculture in Almere, from future scenario towards design.] Wageingen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buk, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J. and Visser, A.J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Bijlagen behorend bij Agromere rapport: Stadslandbouw in Almere. [Enclosure’s belonging to Urban agriculture in Almere.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Potters, Jorieke and van Leeuwen, Michaela (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. [Image of organic agriculture among students and teachers of green education.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Riemens, Marleen; Huiting, H.; Deru, Joachim; Schooten, H.A. van and Weide, R. (2017) Duurzaam bodembeheer maïs: Maïs en Bodem jaarrapport 2016. Wageningen Plant Research.

Rutgers, M.; Schouten, T.; Bloem, J; Buis, E.; Dimmers, W.; Eekeren, N. van; Goede, R.G.M. de; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Keidel, H.; Korthals, Gerhard W.; Mulder, C. and Wattel-Koekkoek, E.W.J. (2014) Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem: life support functions revisited. RIVM , Bilthoven.

Schoutsen, Maureen and Vijn, Marcel (editor): Wageningen UR, PPO (Ed.) (2011) Naar een succesvolle boerenmarkt. [To a successful agricultural fair.] Biokennis. Wageningen UR, PPO.

Schoutsen, Maureen; Vijn, Marcel and Dekking, Arjan (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Biologische boerenmarkten in Nederland, analyse en aanbevelingen voor verder ontwikkeling. [Organic agricultural fairs in the Netherlands, analysis and recommendations for further development.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Slootweg, Casper (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen. [Organic control of real mildew in summer flowers.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

ter Berg, Coen and Lammerts van Bueren, Edith (editor): Louis Bolk Instituut (Ed.) (2010) Peenrassendemo 2009: vergelijking B-peenrassen voor de biologische teelt. [Carrot variety demo 2009: comparison B-carrot varieties for the organic cultivation.] Louis Bolk Instituut.

van den Broek, R.; Gruppen, R. and Kamstra, J.H. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) (Ed.) (2010) Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009. [Organic disorientation carrot root fly (Psila rosae) in 2009.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

van den Broek, R.; Rovers, J.; Gruppen, R. and Gubbels, W. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) (Ed.) (2010) Beetle eater beheerst de aspergekever bij de oogst van groene asperges in 2010. [Beetle eater against the Asparagus beetle by harvesting green asparagus in 2010.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

van den Broek, R.; van den Berg, W.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn; Hospers-Brands, A.J.T.M. and Smits, S. (2014) Werken aan bodemweerbaarheid. PPO Wageningen/ Louis Bolk Instituut.

van der Burgt, Geert-Jan; Dekker, P.H.M.; van Geel, Willem; Bokhorst, J.G. and van den Berg, W. (2011) Duurzaamheid organische stof. Eindrapportage 2010. [Organic matter sustainability. Report 2010.] PPO, no. 448. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen.

Wijk, Kees; Rietberg, P.I. and Timmermans, B.G.H. (2015) Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013. [Towards better utilization of soil phosphorous: project results of 2012-2013.] .

This list was generated on Fri Jul 19 00:07:21 2024 CEST.