home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "MultiPlant"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 65.

Ambye-Jensen, Morten (2018) Bioraffineringsteknologien. [The Technology of bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Andersen, Kell and Fog, Erik (2016) Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser. [Sustainable feed protein from locally produced green biomasses.] .

Cong, W-F and Eriksen, J (2016) Forb-containing grass-clover mixtures deliver multiple ecosystem services. . Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/forb-containing-grass-clover-mixtures-deliver-multiple-ecosystem-services/, accessed on: 2016.

Cong, W-F; Jing, J; Rasmussen, J; Søegaard, K and Eriksen, J (2017) Forbs enhance productivity of unfertilised grass-clover leys and support low-carbon bioenergy. Scientific Reports, 7, p. 1422.

Cong, W-F; Søegaard, K and Eriksen, J (2016) Diversity promotes production of ryegrass-clover leys through inclusion of competitive forb species. In: Grassland Science in Europe, 21, pp. 557-559.

Cong, W.-F.; Christensen, B.T. and Eriksen, J. (2018) Soil nutrient levels define herbage yield but not root biomass in a multispecies grass-legume ley. Agriculture, Ecosystems and Environment, 276, pp. 47-54.

Cong, W.-F.; Christensen, B.T. and Eriksen, J. (2018) Soil P and K availability defines below-ground biomass allocation of grass-legume leys. In: Proceedings, p. 33.

Cong, W.-F.; Jing, J.; Søegaard, K. and Eriksen, J. (2017) Inclusion of caraway in the ryegrass-red clover mixture modifies soil microbial community composition. In: Proceedings.

Cong, W.-F.; Meyer, V.; Klitgaard, G.; Grønbæk, O. and Eriksen, J. (2019) Breeding forb species for intensively managed multi-species mixtures. In: Grassland Science in Europe, European Grassland Federation. [In Press]

Cong, W.-F.; Moset, V.; Feng, L.; Møller, H.B. and Eriksen, J. (2018) Anaerobic co-digestion of grass and forbs – Influence of cattle manure or grass based inoculum. Biomass and Bioenergy, 119, pp. 90-96.

Cong, W.-F.; Suter, M.; Lüscher, A. and Eriksen, J. (2018) Species interactions between forbs and grass-clover contribute to yield gains and weed suppression in forage grassland mixtures. Agriculture, Ecosystems and Environment, 268, pp. 154-161.

Cong, WF and Eriksen, J (2018) Forbs differentially affect soil microbial community composition and functions in unfertilized ryegrass-red clover leys. Soil Biology & Biochemistry, 121, pp. 87-94.

De Notaris, C.; Sørensen, P.; Møller, H.B.; Wahid, R. and Eriksen, J. (2018) Anaerobically digested green manure is a valuable fertilizer. ICROFS news, 14 September 2018, 0-0.

De Notaris, C.; Sørensen, P.; Møller, H.B.; Wahid, R. and Eriksen, J. (2018) Nitrogen fertilizer replacement value of digestates from three green manures. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 112, pp. 355-368.

Dhamala, N.R.; Rasmussen, J.; Carlsson, G; Søegaard, K. and Eriksen, J. (2018) Effecs of including forbs on N2-fixation and N yield in red clover-ryegrass mixtures. Plant and Soil, 424, pp. 525-537.

Dhamala, N.R.; Søegaard, K. and Eriksen, J. (2015) Competitive forbs in high-producing temporary grasslands with perennial ryegrass and red clover can increase plant diversity and herbage yield. In: Grassland Science in Europe, European Grassland Federation, 20, Grassland Science in Europe, pp. 209-211.

Dhamala, NR (2017) Nitrogen dynamics in temporary multi-species grasslands. PhD thesis, Aarhus University . .

Dhamala, NR; Eriksen, J; Carlsson, G; Søegaard, K and Rasmussen, J (2017) Highly productive forage legume stands show no positive biodiversity effect on yield and N2-fixation. Plant and Soil, 417, pp. 169-182.

Dhamala, NR; Rasmussen, J; Carlsson, G; Søegaard, K and Eriksen, J (2017) N transfer in three-species grass-clover mixtures with chicory, ribwort plantain or caraway. Plant and Soil, 413, pp. 217-230.

Dhamala, NR; Rasmussen, J; Carlsson, G; Søegaard, K and Eriksen, J (2016) Nitrogen fixation in red clover grown in multi-species mixtures with ryegrass, chicory, plantain and caraway. In: Grassland Science in Europe, 21, pp. 576-578.

Dhamala, NR; Rasmussen, J; Cong, WF; Carlsson, G; Søegaard, K and Eriksen, J (2017) Short-term residual N unaffected by forbs in grass-clover mixtures. Soil Use and Management, 33, pp. 457-459.

Dupont, Y (2017) Blomsterblandinger og bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2 November 2017, 620, p. 14.

Dupont, Y (2016) Færre slæt tilgodeser bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2016, 599, p. 10.

Dupont, Y.L.; Cong, W-F and Eriksen, J. (2018) Can managed grasslands enhance pollinators in intensively farmed areas? Poster at: Scandinavian Association for Pollination Ecologists, Dublin, Ireland, 18-20 October 2018.

Dupont, YL; Madsen, HB; Rasmussen, Claus; Calabuig, I., I and Kryger, Per (2018) Bierne i Danmark In: Bliv bivenlig. Tidsskrift for Biavl, 3, pp. 6-13.

Eriksen, Jørgen (editor): International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) (Ed.) (2017) Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion - MultiPlant. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), Tjele, Denmark.

{Project} MultiPlant: flerårige højværdigafgrøder i økologisk planteproduktion. Runs 2014 - 2017. Project Leader(s): Eriksen, Jørgen, Aarhus Universitet .

Eriksen, J (2016) Flerårige blandinger med urter øger jordens frugtbarhed. ICROFS Nyt. Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fleraarige-blandinger-med-urter-oeger-jordens-frugtbarhed/, accessed on: 2016.

Eriksen, J (2015) Flerårige blandinger med urter øger jordens frugtbarhed. Økologi & Erhverv, 2015, 579, p. 15.

Eriksen, J and Dhamala, N.R. (2016) Non-leguminous forbs in productive temporary grasslands. ICROFS News . Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/non-leguminous-forbs-in-productive-temporary-grasslands/, accessed on: 2016.

Eriksen, J; Dhamala, NR; Cong, W-F; Søegaard, K and Rasmussen, J (2017) Kløvergræsblandinger med urter - kulstof, kvælstof og biodiversitet. In: Bilag til Plantekongres, pp. 230-231.

Eriksen, J; Trydeman Knudsen, M and Dupont, Y (2017) Optimal produktion af økologisk græsprotein til bioraffinering. Speech at: Økologikongres 2017, 29.-30. november 2017.

Eriksen, J. (2018) Produktion af grønne biomasser til bioraffinering. [Production of green biomass for bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Eriksen, J. (2015) Nye muligheder for at udnytte flerårige afgrøder i planteavlen. Økologi & Erhverv, 20 February 2015, 561, p. 12.

Eriksen, J. (2015) Nye højværdi-afgrøder med mange funktioner på vej til økologerne. ICROFS nyt , 2015 (2).

Eriksen, Jørgen (2016) MultiPlant. [MultiPlant.] .

Eriksen, Jørgen (2014) MultiPlant: Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion. .

Fog, Erik (2018) Resultat af gruppedrøftelse om de vigtigste drivere og barrierer for grøn bioraffinering. [Results from group discussions on important drivers and barriers to green bio-refinery.] SEGES .

Fog, Erik (2016) Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser - resultat af gruppedrøftelser. [Sustainable feed protein from locally produced green biomasses - results from group discussions.] .

Hamann, Karen Thorsted (2016) Perspektiver for afsætning af økologisk græsprotein med udgangspunkt i markedet for foder til økologiske æglæggere. [Perspectives for marketing of organic grass protein with the offset in the market for organic feed for laying hens.] .

Jensen, S.K. (2017) Hvor skal de bæredygtige proteiner og livsnødvendige aminosyrer komme fra? Økologi & Erhverv, 2017, 609, p. 12.

Jensen, Søren Krogh (2018) PROTEIN og MILJØ fra GRÆS. Kan vi fodre kvæg, svin og høns med græs? [Protein and environment improvement from grass. Can we feed cattle, pigs and poultry with grass?] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Jing, J; Søegaard, K; Cong, W-F and Eriksen, J. (2017) Species diversity effects on productivity, persistence and quality of multispecies swards in a four-year experiment. Plos ONE, 12, pp. 1-16.

Knudsen, Marie Trydeman (2018) Miljømæssig bæredygtighed af grønt protein. [Environmental sustainability of green protein.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Knudsen, Marie Trydeman (2016) Produktion af dansk økologisk græsprotein: Kan det betale sig? [Production of Danish organic grass protein - is it worth it?] �ologi & Erhverv, 9 September 2016, 595, p. 9.

Knudsen, Marie Trydeman; Dorca-preda, Teodora; Djomo, Sylvestre Njakou; Kristensen, Troels; Ambye-Jensen, Morten; Møller, Henrik B.; Dupont, Y.L.; Cong, W-F and Eriksen, Jørgen (2020) Environmental life cycle assessment of organic grass protein from multispecies mixtures. Journal of Cleaner Production, ? (?), ?-?. [draft]

Laursen, C (2017) Urter I kløvergræsmarken- en god forretning. Økologi - inspiration til jordbruget, 2017, April (nr. 3), p. 14.

Laursen, Casper (2017) Urter i kløvergræsmarken. Poster at: Økologikongressen 2017, Denmark, 29. - 30. november.

Lübeck, Mette (2016) OrganoFinery. [OrganoFinery.] .

Nawa Raj, Dhamala; Karen, Søegaard and Jørgen , Eriksen (2015) Competitive forbs in high-producing temporary grasslands with perennial ryegrass and red clover can increase plant diversity and herbage yield. In: Grassland Science in Europe, 20, pp. 209-211.

Petersen, Maja Eline (2017) Der skal mere græs i sædskiftet. Økologi&Erhverv, 1 December 2017, 622 (622), pp. 9-0. [In Press]

Rosager, Linda Duve and Laursen, Casper (2018) Video: Sår urter i kløvergræsset - skal give bedre biodiversitet. Seges, Landbrugsavisen.

Solati, Z; Jørgensen, U; Eriksen, J and Søegaard, K (2017) Dry matter yield, chemical composition and estimated extractable protein of legume and grass species during the spring growth. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97, pp. 3958-3966.

Stødkilde, L; Ambye-Jensen, M and Krogh Jensen, S (2019) Biorefined grass-clover as protein source for organic broilers: Effect on feed intake, growth, and meat fatty acid profile. Animal Nutrition, 104 (6), pp. 1757-1767.

Stødkilde, L; Ambye-Jensen, M; Krogh Jensen, S and Eriksen, J (2018) Grass-clover protein can partly substitute traditional feed protein for broilers. ICROFS news, 30 November 2018.

Stødkilde-Jørgensen, Lene (2018) Proteinudbytter og kvalitet af produkter. [Protein yield and quality of products.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Søegaard, Karen and Eriksen, Jørgen (2015) The effect of cutting strategy on production and quality of high-yielding multispecies grasslands. In: Grassland Science in Europe, 20, pp. 319-321.

Søegaard, Karen and Eriksen, Jørgen (2015) Design af kløvergræsmarker med urter til kvægfoder. Ny kvægForskning, April 2015, 13 (2), pp. 4-5.

Sørensen, K L (2015) Højværdiafgrøder løser problemer. Økologi & Erhverv, 2015, 574, p. 10.

Sørensen, Kaj Lund (2015) Højværdiafgrøder løser problemer. Økologi & Erhverv, 25 September 2015 (574), -10.

Tvedegaard, Niels (2019) Kan det betale sig at introducere urtegræs i sædskiftet? Økologisk Nyhedsbrev, 28 January 2019, p. 1.

Tvedegaard, Niels (2018) Økonomi ved kløvergræs i sædskiftet. Herunder salg til bioraffinering. [Economic contribution from grass clover in the rotation including sale for bio-refining.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Tvedegaard, Niels (2016) Eksempler på økonomien ved produktion af grønt protein. [Examples on the production economy of green protein.] .

Wahid, R; Feng, L; Cong, WF; Ward, A; Møller, HB and Eriksen, J (2018) Anaerobic mono-digestion of lucerne, grass and forbs - Influence of species and cutting frequency. Biomass and Bioenergy, 109, pp. 199-208.

Wahid, R; Ward, AJ; Møller, HB; Søegaard, K and Eriksen, J (2015) Biogas potential from forbs and grass-clover mixture with the application of near infrared spectroscopy. Bioresource Technology, 198, pp. 124-132.

This list was generated on Thu May 23 21:51:45 2024 CEST.