home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Danish Research Institute of Food Economics"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 28.

Abildtrup, Jens; Dubgaard, Alex and Andersen, Kristoffer S. (2006) Support to organic farming and bio-energy as rural development drivers. In: Saxe, Henrik and Rasmussen, Clemen (Eds.) Green Roads to Growth Proceeding of Expert and Policy Maker Forums, Institute for miljøvurdering, pp. 348-393.

Bagger, Christian; Bellostas, Natalia; Jensen, Søren K.; Sørensen, Jens C.; Sørensen, Hilmer and Sørensen, Susanne (2007) Processing-bioprocessing of oilseed rape in bioenergy production and value added utilization of remaining seed components. Paper at: 12th International Rapeseed Conference, Wuhan, China, 26-29 March 2007.

Brandt, Jacob and Kledal, Paul Rye (2008) Økologi i sandet. [Organic in the dessert.] Økologisk Jordbrug, May 2008 (409).

Christensen, Tove (2008) Ansvaret for sikre fødevarer. Økologisk Jordbrug, 16 June 2008, 411.

Denver, Sigrid (2008) Ø-mærket skaber høj forventning. Økologisk Jordbrug, February 2008, 402.

Heerwagen, Lennart Ravn ; Andersen, Laura Mørch ; Sandøe , Peter and Christensen, Tove (2012) Consumer-driven climate change mitigation – will organic food consumption make a positive difference? Organic Agriculture, , - . [Submitted]

Kledal, Paul Rye (2008) Opbrud i Landdistrikterne. [Changes in the rural areas.] Momentum theme edition on rural China (3), pp. 10-13.

Kledal, Paul Rye (2008) Nilens vand er livsnerven i Egypten. [The water from the Nile is the lifenerve of Egypt.] Frugt og Grønt, June 2008 (6), pp. 320-321.

Kledal, Paul Rye (2008) Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten - eksportsamarbejdsmuligheder for danske frugt- og grønsagsproducenter. [organic and conventional farming in Egypt - Export opportunities for Danish fruit- and vegetable producers.] Speech at: Danidas Business to business program og mulighederne i Egypten, Økologisk Landsforening, Århus, 24th of April 2008.

Kledal, Paul Rye (2008) Organic farming - an opportunity for Developing countries? Speech at: Rural Economic Development, Danish Development Research Network, Copenhagen, Denmark, 8-9 April 2008.

Kledal, Paul Rye (2008) Retailer globalization. Speech at: Workshop on retailer globalization, Institute of Food and Resource Economics, 4th of April 2008.

Kledal, Paul Rye (2006) The Danish Organic Vegetable Chain. Institute of Food and Resource Economics , Production and technology Division.

Kledal, Paul Rye (2004) Fortid og fremtid for EU's landbrugspolitik. [Past and present for the European Common Agriculture policy.] SALT, August 2004, 13 (4), pp. 17-18.

Kledal, Paul Rye (2004) Strukturudvikling rammer økologer med forsinkelse. [The decline in farms are hitting the organic farmers with delay.] Økologisk Jordbrug, February 2004, p. 7.

Kledal, Paul Rye (2003) Mælk på den opfindsomme måde. [Milk in the creative way.] Samvirke, December 2003.

Kledal, Paul Rye (2003) Analysis of Organic Supply Chains - A theoretical framework. FØI Working Papers, no. 15/2003, Farm Mangament and Production System Division, Danish Research Institute of Food Economics, KVL .

Kledal, Paul Rye; el Araby, Ahmed and G. Salem, Sherif (2008) Organic Food and Farming in Egypt. In: Willer, Helga; Yusseffi-Menzler, Minuo and Sorensen, Neil (Eds.) The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2008. IFOAM & Fibl, chapter Mediterranean Region, pp. 160-164.

Kledal, Paul Rye and Meldgaard, Mette (2008) Den Økologiske Forarbejdningssektor i Danmark. [The Organic processing Industry in Denmark.] In: Icrofs knowledge synthesis. International Center for Research in Organic Food Systems , chapter 8. [In Press]

Lassen, Jesper (2012) En velbevaret hemmelighed - Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning. Speech at: Årsmøde for økologikonsulenter, Kaløvig Center, dec. 6. 2012.

Læssøe, Jeppe; Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon; Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex; Kærgård, Niels; Rittenhofer, Iris and Povlsen, Karen Klitgaard (2012) Multikriteriel vurdering og kommunikation af økologiske fødevaresystemer - Fem perspektiver på udfordringer og muligheder samt tværfaglige overvejelser: Tværgående rapport fra MultiTrust projektets Work Package 2. Aarhus University and University of Copenhagen .

Læssøe, Jeppe; Ljungdalh, Anders; Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon; Kastberg, Peter; Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgård, Niels and Dubgaard, Alex (2013) Three Perspectives on Motivation and Multi-Criteria Assessment of Organic Food Systems. Ecology and Society, 19 (3), 7- .

Læssøe, Jeppe; Ljungdalh, Anders; Kastberg, Peter; Noe, Egon; Alrøe, Hugo Fjelsted; Christensen, Tove; Dubgaard, Alex; Olsen, Søren Bøye and Kærgård, Niels (2012) Theories on motivation and their implication for supporting communication, learning and decisionmaking in relation to organic food systems. Paper at: 10th European IFSA symposium: Producing and Reproducing Farming Systems: New modes for sustainable food systems of tomorrow , Aarhus, Denmark, 1-4 July 2012.

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Impact of new technologies and changes in legislation on the income on organic farming. DARCOFenews, June 2004 (2).

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Forbud mod konventionel gylle og foder vil fordyre økologisk planteavl. [Ban on konventional slurry and feeding will increase organic crop production.] FØJOenyt, April 2004 (2).

Mogens, Lund; Jesper, Graversen; Janus, Søndergaard and Paul, Kledal (2003) Analyse af fødevarekæder. [Analysis of food chains.] FØI working papers, no. 16/2003, Farm Management and Production System Division, Danish Research Institute of Food economics .

Smed, Sinne (2009) Hvem driver stigningen i økoforbruget? [Who drives the increase in organic consumption?] Økologisk Jordbrug, March 2009.

Smed, Sinne (2009) Medierne rolle i det øgede forbrug af økologi. [The role of the media in the increased consumption of organic products.] ICROFS nyt.

von Fragstein und Niemsdorff, Prof. Dr. Peter and Sriskandarajah, Prof. Dr. Nadarajah (2003) LEAFSE – Lernen durch (Studenten-)Austausch – Landwirtschaft-Nahrungskette-Umwelt. [LEAFSE – Learning through exchange Agriculture-Food systems & environment.] In: Heß, J and Rahmann, G (Eds.) Ende der Nische, Beiträge zur 8. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, kassel university press GmbH, Kassel.

This list was generated on Sun Apr 14 04:26:20 2024 CEST.