home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Danish Research Institute of Food Economics"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 28.

English

Abildtrup, Jens; Dubgaard, Alex and Andersen, Kristoffer S. (2006) Support to organic farming and bio-energy as rural development drivers. In: Saxe, Henrik and Rasmussen, Clemen (Eds.) Green Roads to Growth Proceeding of Expert and Policy Maker Forums, Institute for miljøvurdering, pp. 348-393.

Bagger, Christian; Bellostas, Natalia; Jensen, Søren K.; Sørensen, Jens C.; Sørensen, Hilmer and Sørensen, Susanne (2007) Processing-bioprocessing of oilseed rape in bioenergy production and value added utilization of remaining seed components. Paper at: 12th International Rapeseed Conference, Wuhan, China, 26-29 March 2007.

Heerwagen, Lennart Ravn ; Andersen, Laura Mørch ; Sandøe , Peter and Christensen, Tove (2012) Consumer-driven climate change mitigation – will organic food consumption make a positive difference? Organic Agriculture, , - . [Submitted]

Kledal, Paul Rye (2008) Organic farming - an opportunity for Developing countries? Speech at: Rural Economic Development, Danish Development Research Network, Copenhagen, Denmark, 8-9 April 2008.

Kledal, Paul Rye (2008) Retailer globalization. Speech at: Workshop on retailer globalization, Institute of Food and Resource Economics, 4th of April 2008.

Kledal, Paul Rye (2006) The Danish Organic Vegetable Chain. Institute of Food and Resource Economics , Production and technology Division.

Kledal, Paul Rye (2003) Analysis of Organic Supply Chains - A theoretical framework. FØI Working Papers, no. 15/2003, Farm Mangament and Production System Division, Danish Research Institute of Food Economics, KVL .

Kledal, Paul Rye; el Araby, Ahmed and G. Salem, Sherif (2008) Organic Food and Farming in Egypt. In: Willer, Helga; Yusseffi-Menzler, Minuo and Sorensen, Neil (Eds.) The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2008. IFOAM & Fibl, chapter Mediterranean Region, pp. 160-164.

Læssøe, Jeppe; Ljungdalh, Anders; Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon; Kastberg, Peter; Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgård, Niels and Dubgaard, Alex (2013) Three Perspectives on Motivation and Multi-Criteria Assessment of Organic Food Systems. Ecology and Society, 19 (3), 7- .

Læssøe, Jeppe; Ljungdalh, Anders; Kastberg, Peter; Noe, Egon; Alrøe, Hugo Fjelsted; Christensen, Tove; Dubgaard, Alex; Olsen, Søren Bøye and Kærgård, Niels (2012) Theories on motivation and their implication for supporting communication, learning and decisionmaking in relation to organic food systems. Paper at: 10th European IFSA symposium: Producing and Reproducing Farming Systems: New modes for sustainable food systems of tomorrow , Aarhus, Denmark, 1-4 July 2012.

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Impact of new technologies and changes in legislation on the income on organic farming. DARCOFenews, June 2004 (2).

German/Deutsch

von Fragstein und Niemsdorff, Prof. Dr. Peter and Sriskandarajah, Prof. Dr. Nadarajah (2003) LEAFSE – Lernen durch (Studenten-)Austausch – Landwirtschaft-Nahrungskette-Umwelt. [LEAFSE – Learning through exchange Agriculture-Food systems & environment.] In: Heß, J and Rahmann, G (Eds.) Ende der Nische, Beiträge zur 8. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, kassel university press GmbH, Kassel.

Danish/Dansk

Brandt, Jacob and Kledal, Paul Rye (2008) Økologi i sandet. [Organic in the dessert.] Økologisk Jordbrug, May 2008 (409).

Christensen, Tove (2008) Ansvaret for sikre fødevarer. Økologisk Jordbrug, 16 June 2008, 411.

Denver, Sigrid (2008) Ø-mærket skaber høj forventning. Økologisk Jordbrug, February 2008, 402.

Kledal, Paul Rye (2008) Opbrud i Landdistrikterne. [Changes in the rural areas.] Momentum theme edition on rural China (3), pp. 10-13.

Kledal, Paul Rye (2008) Nilens vand er livsnerven i Egypten. [The water from the Nile is the lifenerve of Egypt.] Frugt og Grønt, June 2008 (6), pp. 320-321.

Kledal, Paul Rye (2008) Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten - eksportsamarbejdsmuligheder for danske frugt- og grønsagsproducenter. [organic and conventional farming in Egypt - Export opportunities for Danish fruit- and vegetable producers.] Speech at: Danidas Business to business program og mulighederne i Egypten, Økologisk Landsforening, Århus, 24th of April 2008.

Kledal, Paul Rye (2004) Fortid og fremtid for EU's landbrugspolitik. [Past and present for the European Common Agriculture policy.] SALT, August 2004, 13 (4), pp. 17-18.

Kledal, Paul Rye (2004) Strukturudvikling rammer økologer med forsinkelse. [The decline in farms are hitting the organic farmers with delay.] Økologisk Jordbrug, February 2004, p. 7.

Kledal, Paul Rye (2003) Mælk på den opfindsomme måde. [Milk in the creative way.] Samvirke, December 2003.

Kledal, Paul Rye and Meldgaard, Mette (2008) Den Økologiske Forarbejdningssektor i Danmark. [The Organic processing Industry in Denmark.] In: Icrofs knowledge synthesis. International Center for Research in Organic Food Systems , chapter 8. [In Press]

Lassen, Jesper (2012) En velbevaret hemmelighed - Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning. Speech at: Årsmøde for økologikonsulenter, Kaløvig Center, dec. 6. 2012.

Læssøe, Jeppe; Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon; Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex; Kærgård, Niels; Rittenhofer, Iris and Povlsen, Karen Klitgaard (2012) Multikriteriel vurdering og kommunikation af økologiske fødevaresystemer - Fem perspektiver på udfordringer og muligheder samt tværfaglige overvejelser: Tværgående rapport fra MultiTrust projektets Work Package 2. Aarhus University and University of Copenhagen .

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Forbud mod konventionel gylle og foder vil fordyre økologisk planteavl. [Ban on konventional slurry and feeding will increase organic crop production.] FØJOenyt, April 2004 (2).

Mogens, Lund; Jesper, Graversen; Janus, Søndergaard and Paul, Kledal (2003) Analyse af fødevarekæder. [Analysis of food chains.] FØI working papers, no. 16/2003, Farm Management and Production System Division, Danish Research Institute of Food economics .

Smed, Sinne (2009) Hvem driver stigningen i økoforbruget? [Who drives the increase in organic consumption?] Økologisk Jordbrug, March 2009.

Smed, Sinne (2009) Medierne rolle i det øgede forbrug af økologi. [The role of the media in the increased consumption of organic products.] ICROFS nyt.

This list was generated on Tue Oct 26 15:15:29 2021 CEST.