home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "NutHY"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 30.

Askegaard, M and Hermansen, S (2017) Konsulenternes erfaringer med udbyttebegrænsende faktorer på de økologiske bedrifter. SEGES , SEGES Økologi.

Eggers Pedersen, Kathrine; Brandt, Kristian Kofoed; Hansen, MAx; Cedergreen, Nina and Magid, Jakob (2019) Assessment of risks related to agricultural use of sewage sludge, pig and cattle slurry. Copenhagen University , Department of Plant and Environmental Sciences University of Copenhagen Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, Copenhagen.

Eriksen, J and Magid, J (2018) Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer. ICROFS elektroniske nyhedsbrev, 25 May 2018, p. 1.

Eriksen, Jørgen (2017) NutHy: Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer. .

Feng, L; Perschke, YML; Fontaine, D; Nikolausz, M; Ward, AJ; da Rocha, UN; Borim Corrêa, F; Eriksen, J; Sørensen, P and Møller, HB (2020) Anaerobic digestion of co-ensiled cover crop and barley straw: Effect of coensiling ratios, manure addition and impact on microbial community structure. Industrial Crops and Products, 144, p. 112025.

Feng, L; Perschke, YML; Fontaine, D; Ward, AJ; Eriksen, J; Sørensen, P and Møller, HB (2019) Co-ensiling of cover crops and barley straw for biogas production. Renewable Energy, 142, pp. 677-683.

Fog, Erik (2018) BILLEDVÆRKTØJ TIL OPTIMERING AF ØKOLOGISK PLANTEPRODUKTION En interview-undersøgelse om konsulenters erfaringer med værktøjet. [Picture based tool for optimization of organic plant production. An interview survey on advisors experiences with the tool.] SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N , Organic Innovation.

Fontaine, D; Eriksen, J and Sørensen, P (2018) Digestates from cover crop, straw and cattle slurry mixtures as nutrient source in organic cropping system. In: Workshop abstracts. Bilateral Danish-USA networking to increase yields and resource efficiency in organic crop production.

Fontaine, D; Feng, L; Labouriau, R; Møller, HB; Eriksen, J and Sørensen, P (2019) Nitrogen and Sulfur Availability in Digestates from Anaerobic Co-digestion of Cover Crops, Straw and Cattle Manure. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, TBA, pp. 1-16. [In Press]

Fontaine, D; Perschke, YML; Feng, L; Møller, HB; Eriksen, J and Sørensen, P (2018) Digestates from cover crop, straw and cattle slurry mixtures as nutrient source in organic cropping system. In: Biogas Science International Conference proceedings.

Fontaine, D; Perschke, YML; Feng, L; Møller, HB; Eriksen, J and Sørensen, P (2018) Effect of anaerobic digestion of cover crops and straw on N and S availability in the digestate. In: Proceedings.

Hansen, Veronika (2019) Bedre næringsstofforsyning i vårbyg ved brug af efterafgrøder. ICROFS nyheder, 13 November 2019, x.

Hansen, Veronika (2019) Flere tilgængelige næringsstoffer i vårbyg ved brug af efterafgrøder. Speech at: Økologikongressen, 20. november 2019.

Hansen, Veronika; Magid, Jakob and Müller-Stöver, Dorette (2020) Mobilisering af jordens fosfor ved hjælp af efterafgrøder. Speech at: Plantekongres, 15. januar 2020.

Hansen, Veronika; Müller-Stöver, Dorette and Magid, Jakob (2019) Green manure crops for low fertility soils. Poster at:

Hermansen, S (2019) Første års undersøgelser af udbyttebegrænsende faktorer i økologisk vårbyg. Landbrugsinfo, 2019, p. 1.

Hermansen, S (2019) Hvad begrænser udbytterne i økologisk vårsæd? Speech at: Plantekongres, Herning, 15. januar.

Hermansen, S (2019) Mikro og makronæringsstoffer der er udbyttebegrænsende. Økologisk, 2019, 02, pp. 8-9.

Hermansen, S (2019) Resultater af bedriftsanalyser inklusiv værktøjer til optimering. . [Completed]

Hermansen, S (2018) Kvælstof begrænser udbytter i kornrige sædskifter. In: Oversigt over Landsforsøgene. SEGES, Skejby, pp. 253-255.

Hermansen, S (2018) Markvandringer sommeren 2018 - annoncering. .

Hermansen, S and Askeggaard, M (2020) Oplæg i rådgivergruppe vedr. AP1. . [Unpublished]

Hermansen, Sven (2019) Kvælstof er den væsentligste udbyttebegrænsende faktor. In: Oversigt over Landsforsøgene. Oversigt over Landsforsøgene 2019. Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion, Aarhus N.

Hermansen, Sven (2019) Kvælstof til planteavlsafgrøder - prioritering af en begrænset ressource. Økologi, 2019, 02, pp. 6-7.

Hermansen, Sven (2019) Plant analysis and identification of imbalances in spring barley. .

Magid, Jakob (2019) Alternative næringsstofkilder via restprodukter. [Alternative nutrient sources from waste and residue streams.] . [Completed]

Mejnertsen, P (2019) Indtryk fra Plantekongres 2019. Økologisk, 2019, pp. 10-11.

Perschke, YML; Feng, L; Fontaine, D; Nikolausz, M; da Rocha, UN; Borim Carrêa, F; Ward, AJ; Eriksen, J; Sørensen, P and Møller, HB (2019) Biogas production by co-ensiling catch crops and straw, effect of substrate blend and microbial communities. Poster at: 16th IWA World Conference, Delft, the Netherlands, 23-27 June 2019.

Uller-Kristensen, H (2018) Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 2 November 2018, 638, p. 8.

Uller-Kristensen, Helene (2018) Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 2 November 2018, 638, p. 8.

This list was generated on Wed Jan 20 03:47:20 2021 CET.