home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "NutHY"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 49.

Askegaard, M and Hermansen, S (2017) Konsulenternes erfaringer med udbyttebegrænsende faktorer på de økologiske bedrifter. SEGES , SEGES Økologi.

Eggers Pedersen, Kathrine; Brandt, Kristian Kofoed; Hansen, MAx; Cedergreen, Nina and Magid, Jakob (2019) Assessment of risks related to agricultural use of sewage sludge, pig and cattle slurry. Copenhagen University , Department of Plant and Environmental Sciences University of Copenhagen Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, Copenhagen.

Eriksen, J and Magid, J (2018) Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer. ICROFS elektroniske nyhedsbrev, 25 May 2018, p. 1.

Eriksen, Jørgen (2017) NutHy: Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer. .

Feng, L; Perschke, YML; Fontaine, D; Nikolausz, M; Ward, AJ; da Rocha, UN; Borim Corrêa, F; Eriksen, J; Sørensen, P and Møller, HB (2020) Anaerobic digestion of co-ensiled cover crop and barley straw: Effect of coensiling ratios, manure addition and impact on microbial community structure. Industrial Crops and Products, 144, p. 112025.

Feng, L; Perschke, YML; Fontaine, D; Ward, AJ; Eriksen, J; Sørensen, P and Møller, HB (2019) Co-ensiling of cover crops and barley straw for biogas production. Renewable Energy, 142, pp. 677-683.

Fog, Erik (2018) BILLEDVÆRKTØJ TIL OPTIMERING AF ØKOLOGISK PLANTEPRODUKTION En interview-undersøgelse om konsulenters erfaringer med værktøjet. [Picture based tool for optimization of organic plant production. An interview survey on advisors experiences with the tool.] SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N , Organic Innovation.

Fontaine, D; Eriksen, J. and Sørensen, Peter (2021) Sulfur from biogas desulfurization: Fate of S during storage in manure and after application to plants. Science of the Total Environment, 754, p. 142180.

Fontaine, D; Eriksen, J. and Sørensen, Peter (2020) Residual nitrogen effect of cover crops and straw by different crop management. . Online at https://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/residual-nitrogen-effect-of-cover-crops-and-straw-by-different-crop-management/, accessed on: 9 March 2021.

Fontaine, D; Eriksen, J. and Sørensen, Peter (2020) Cover crop and cereal straw management influence the residual nitrogen effect. European Journal of Agronomy, 118, p. 126100.

Fontaine, D; Eriksen, J. and Sørensen, Peter (2020) Is sulfur produced from biogas cleaning available to plants after storage in manure? .

Fontaine, Doline (2021) Management of nitrogen and sulfur in arable cropping systems integrating anaerobic digestion. PhD thesis, Aarhus University , Agroecology. .

Fontaine, D; Eriksen, J and Sørensen, P (2018) Digestates from cover crop, straw and cattle slurry mixtures as nutrient source in organic cropping system. In: Workshop abstracts. Bilateral Danish-USA networking to increase yields and resource efficiency in organic crop production.

Fontaine, D; Feng, L; Labouriau, R; Møller, HB; Eriksen, J and Sørensen, P (2020) Nitrogen and Sulfur Availability in Digestates from Anaerobic Co-digestion of Cover Crops, Straw and Cattle Manure. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 20, pp. 621-636.

Fontaine, D; Perschke, YML; Feng, L; Møller, HB; Eriksen, J and Sørensen, P (2018) Digestates from cover crop, straw and cattle slurry mixtures as nutrient source in organic cropping system. In: Biogas Science International Conference proceedings.

Fontaine, D; Perschke, YML; Feng, L; Møller, HB; Eriksen, J and Sørensen, P (2018) Effect of anaerobic digestion of cover crops and straw on N and S availability in the digestate. In: Proceedings.

Gomez-Munos, Beatrice; Müller-Stöver, Dorette; Hansen, Veronika; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2022) Nutrient interactions and salinity effects on plant uptake of phosphorus from waste-based fertilisers. Geoderma, 422 (115939), pp. 1-10.

Gómez-Muñoz, Beatrice; Müller-Stöver, Dorette; Hansen, Veronika; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2021) Nutrient interactions and salinity effects on plant uptake of P from waste-based fertilizers. Agriculture, Ecosystems and the Environment, x, pp. 1-30. [draft]

Granado, Fernando Jose Torres (2018) Interactions between soil fertility, green manure quality, temperature and nutrients mineralization. Masters thesis, University of Copenhagen , Department of Plant & Environmental Sciences. , Frederiksberg.

Hansen, Veronika; Eriksen, Jørgen; Jensen, Lars Stoumann; Thorup-Kristensen, Kristian and Magid, Jakob (2021) Towards integrated cover crop management: N, P and S release from aboveground and belowground residues. Agriculture, Ecosystems & Environment, 313, p. 107392.

Hansen, Veronika (2019) Bedre næringsstofforsyning i vårbyg ved brug af efterafgrøder. ICROFS nyheder, 13 November 2019, x.

Hansen, Veronika (2019) Flere tilgængelige næringsstoffer i vårbyg ved brug af efterafgrøder. Speech at: Økologikongressen, 20. november 2019.

Hansen, Veronika; Magid, Jakob and Müller-Stöver, Dorette (2020) Mobilisering af jordens fosfor ved hjælp af efterafgrøder. Speech at: Plantekongres, 15. januar 2020.

Hansen, Veronika; Müller-Stöver, Dorette and Magid, Jakob (2019) Green manure crops for low fertility soils. Poster at: Congressi Stefano Fanscini, Monte Veritá, Switzerland, 6-11 October, 2019.

Hermansen, S (2021) Økologiske arealer skal vedligeholdes med kalk og grundgødning. Landbrugsinfo, 6 January 2021, pp. 1-9.

Hermansen, S (2021) Gødskning på økologiske bedrifter efter en ekstremt mild og våd vinter. Landbrugsinfo, 2021, 6 jan, pp. 1-3.

Hermansen, S (2021) Ny status på kalk & grundgødning i økomarker. Magasinet Mark, 2021, Januar, pp. 40-41.

Hermansen, S (2020) Afgasset gødning til økologer - værdi og betydning for biogasanlæggene. Speech at: Velas, Søften, 18 juni 2020. [Completed]

Hermansen, S (2019) Kvælstof er den væsentligste udbyttebegrænsende faktor (2). In: Oversigt over Landsforsøgene 2019. .

Hermansen, S and Weigelt Pedersen, D (2020) Indblik i økologiske planteavlskonsulenter og økologiske landmænds tilgang til udfordringer, videnopsamling og løsninger. Landbrugsinfo, December 2020, pp. 1-21.

Hermansen, S (2019) Første års undersøgelser af udbyttebegrænsende faktorer i økologisk vårbyg. Landbrugsinfo, 2019, p. 1.

Hermansen, S (2019) Hvad begrænser udbytterne i økologisk vårsæd? Speech at: Plantekongres, Herning, 15. januar.

Hermansen, S (2019) Mikro og makronæringsstoffer der er udbyttebegrænsende. Økologisk, 2019, 02, pp. 8-9.

Hermansen, S (2019) Resultater af bedriftsanalyser inklusiv værktøjer til optimering. . [Completed]

Hermansen, S (2018) Kvælstof begrænser udbytter i kornrige sædskifter. In: Oversigt over Landsforsøgene. SEGES, Skejby, pp. 253-255.

Hermansen, S (2018) Markvandringer sommeren 2018 - annoncering. .

Hermansen, S and Askeggaard, M (2020) Oplæg i rådgivergruppe vedr. AP1. . [Unpublished]

Hermansen, Sven (2019) Kvælstof er den væsentligste udbyttebegrænsende faktor. In: Oversigt over Landsforsøgene. Oversigt over Landsforsøgene 2019. Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion, Aarhus N.

Hermansen, Sven (2019) Kvælstof til planteavlsafgrøder - prioritering af en begrænset ressource. Økologi, 2019, 02, pp. 6-7.

Hermansen, Sven (2019) Plant analysis and identification of imbalances in spring barley. .

Kennedy, Bradley (2018) Bio-acidification of livestock slurry with soja - melasse. Masters thesis, Copenhagen University , Plant and Environmental Sciences. . [Completed]

Magid, Jakob (2021) Notat om arbejdet med ’Alternative næringsstofkilder til Økologisk Jordbrug fra restprodukter’. Working paper, Plant and Environmental Science, Copenhagen University. [Completed]

Magid, Jakob; Pedersen, Kathrine E.; Hansen, Max; Cedergreen, Nina and Brandt, Kristian Kofoed (2020) Comparative assessment of the risks associated with use of manure and sewage sludge in Danish agriculture. Advances in Agronomy, 164, pp. 289-334.

Magid, Jakob (2019) Alternative næringsstofkilder via restprodukter. [Alternative nutrient sources from waste and residue streams.] . [Completed]

Meilvang, Linn Vanja (2020) Mobilization of nutrients with cover crops on a moderate- and a low-fertility soil. Masters thesis, University of Copenhagen , Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen. , Frederiksberg.

Mejnertsen, P (2019) Indtryk fra Plantekongres 2019. Økologisk, 2019, pp. 10-11.

Perschke, YML; Feng, L; Fontaine, D; Nikolausz, M; da Rocha, UN; Borim Carrêa, F; Ward, AJ; Eriksen, J; Sørensen, P and Møller, HB (2019) Biogas production by co-ensiling catch crops and straw, effect of substrate blend and microbial communities. Poster at: 16th IWA World Conference, Delft, the Netherlands, 23-27 June 2019.

Uller-Kristensen, H (2018) Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 2 November 2018, 638, p. 8.

Uller-Kristensen, Helene (2018) Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 2 November 2018, 638, p. 8.

This list was generated on Sat Jun 22 23:53:30 2024 CEST.