home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " II. 7 (OrganicPigFeed) Improved pig feed and feeding strategies"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 10.

English

Lauridsen, Charlotte; Vestergaard, Ellen-Margrethe; Højsgaard, Søren and Jensen, Søren K. (2011) Inoculation of weaned pigs with E. coli reduces depots of vitamin E. Livestock Science, 137, pp. 161-167.

Roepstorff, Allan; Mejer, Helena; Thomsen, Lisbeth E.; Thamsborg, Stig M.; Byrne, Derek V.; Hansen, Laurits L.; Bach Knudsen, Knud Erik and Møller, Kristian (2005) Chicory roots improves the taste and odour of organic pork. DARCOFenews (3).

Sørensen, Martin T.; Vestergaard, Ellen-Margrethe; Jensen, Søren K.; Lauridsen, Charlotte and Højsgaard, Søren (2009) Performance and diarrhoea in piglets following weaning at seven weeks of age: Challenge with E. coli O 149 and effect of dietary factors. Livestock Science, 123, pp. 314-321.

Thomsen, Lisbeth E.; Bach Knudsen, Knud Erik; Jensen, Tim K.; Christensen, Anja S.; Møller, Kristian and Roepstorff, Allan (2005) The Effect of Fermentable Carbohydrates on Experimental Swine Dysentery and Whip worm Infections in Pigs. Working paper. [Unpublished]

Thomsen, Lisbeth E.; Bach Knudsen, Knud Erik and Roepstorff, Allan (2005) The effect of organically grown diets with contrasting carbohydrate composition on the establishment of Trichuris suis in pigs. Working paper. [Unpublished]

Danish/Dansk

Claudi-Magnussen, Chris and Hansen, Laurits Lydehøj (2005) Svinefodring - næringsstofudnyttelse, produktkvalitet og sundhed. Slutrapport for Work Package 3: Produktkvalitet. FØJO projekt II.7 (OrganicPigFeed). Slagteriernes Forskningsinstitut .

Fernández, José; Danielsen, Viggo; Damgaard Poulsen, Hanne; Krogh Jensen, Søren and Søegaard, Karen (2006) Rationel anvendelse af afgræsning til drægtige søers ernæring og samspillet med kraftfodertildeling. Kløvergræs til drægtige søer, afgræsset og ensileret, og samspillet med kraftfodertildeling. DJF Rapport, no. 72. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Animal Health, Welfare and Nutrition.

Fernández, José A. and Danielsen, Viggo (2006) Reduceret protein i foderet til økologiske slagtesvin fodret med forskellige mængder lupin. DJF-Rapport, no. 73. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Animal Health, Welfare and Nutrition.

Roepstorff, Allan; Mejer, Helena; Thomsen, Lisbeth E.; Thamsborg, Stig M.; Byrne, Derek V.; Hansen, Laurits L.; Bach Knudsen, Knud Erik and Møller, Kristian (2005) Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød. [Chicory root improves the taste and odour of organic pork.] FØJOenyt, 3.

Sørensen, Martin T.; Kristensen, Jane; Vestergaard, Ellen-Margrethe and Jensen, Søren K. (2005) E-vitamin til økologiske smågrise efter fravænning. Grøn Viden, Husdyrbrug, no. 46. .

This list was generated on Sun May 19 17:09:18 2024 CEST.