home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Dairy Research Institute (MILCOM)"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Jump to: Journal paper | Book
Number of items at this level: 3.

Journal paper

Hanuš, O.; Roubal, P.; Vorlíček, Zdeněk; Rozsypal, Roman; Janů, L.; Genčurová, V. and Pozdíšek, J. (2008) Possible roles, positions, factors and components of dairying in organic farming – a rewiev, mapping, survey and comparison in the Czech Republic. [Možné role, pozice, faktory a složky mlékařství v ekologickém zemědělství – rešerše, mapování, přehled a srovnání v České republice.] Cattle Research, 181 (1), pp. 13-37.

Hanuš, O.; Vorlíček, Zdeněk; Sojková, K.; Rozsypal, Roman; Vyletělová, Marie; Roubal, P.; Genčurová, V.; Pozdíšek, J. and Landová, H. (2008) A COMPARISON OF SELECTED MILK INDICATORS IN ORGANIC HERDS WITH CONVENTIONAL HERD AS REFERENCE. Folia Veterinaria, 52 (3-4), pp. 155-159.

Book

Hanuš, O.; Landová, H.; Macek, A.; Genčurová, V.; Rozsypal, Roman; Vorlíček, Zdeněk and Roubal, P. (2008) The impact of organic farming on mineral composition of cow milk. [Vliv ekologického hospodaření na minerální složky kravského mléka.] Scientific Pedagogical Publishing, Jihočeská univerzita České Budějovice.

This list was generated on Mon Jul 22 01:14:21 2024 CEST.