home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "KALVvedKO"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 44.

Bailly-Caumette, E.; Bertelsen, M. and Jensen, M.B (2023) Social and locomotor play behavior of dairy calves kept with the dam either full time or half time in straw-bedded pens. JDS Communications, 4 (4), pp. 278-283.

Bertelsen, Maja (2023) Comparing Cow-Calf Contact Systems. PhD thesis, Aarhus University , Animal and Veterinary Sciences. .

Bertelsen, Maja (2021) Nye erfaringer med køer som kalvepassere. Økologisk landbrug, 16 March 2021, pp. 1-4.

Bertelsen, Maja (2020) KALVvedKO – forsøg på gården Østerlykke. Økologisk Landsforening, Youtube.

Bertelsen, Maja and Jensen, Margit Bak (2023) Comparing weaning methods in dairy calves with different dam-contact levels. Journal of Dairy Science, pp. 1-16. [In Press]

Bertelsen, Maja; Steinerová, Karolina and Jensen, Margit Bak (2023) The effects of part-time dam-contact and stepwise weaning and separation on the voluntary human approach behaviour of dairy calves. Applied Animal Behaviour Science, 260, pp. 1-8.

Bertelsen, Maja; Steinerová, Karolina and Jensen, Margit Bak (2023) The effects of part-time dam-contact and stepwise weaning and separation on the voluntary human approach behaviour of dairy calves. Applied Animal Behaviour Science, 260, pp. 1-8.

Bertelsen, Maja and Vaarst, Mette (2023) Shaping cow-calf contact systems: Farmers motvations and considerations behind a range of different cow-calf contact systems. Journal of Dairy Science, 106 (11), pp. 1-17.

Bertelsen, Maja and Vaarst, Mette (2023) Shaping cow-calf contact systems: Farmers' motivations and considerations behind a range of different cow-calf contact systems. Journal of Dairy Science, pp. 1-17. [In Press]

Bertelsen, Maja and Vaarst, Mette (2021) Fravænning og separation i systemer med ko/kalv samvær. In: majabertelsen@live.dk, ICOEL, pp. 1-16.

Brandt-Møller, Irene (2020) Bioetiker: Spørgsmålet er, om de negative oplevelser, vi påfører dyret, kan retfærdiggøres. Nyheder Økologi, 14 December 2020, p. 1.

Christiansen, Iben Alber (2021) Præsentation om Praktiske løsninger og management med ko og kalv sammen. Speech at: Økologikongress 2021, Vingsted, 25 – 26 November..

Christiansen, Iben Alber (2020) Ko og kalv samvær – gruppe til erfaringsudveksling. Økologisk Landsforening, Facebook.

Christiansen, Iben Alber and Vaarst, Mette (2020) KO MED KALV. Økologisk Landsforening. Online at https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/, accessed on: 2021.

Dalbach, Kristine (2021) Svanholm gods og deres produktion af Jersey malkekvæg, samt erfaringer ved sæsonkalvning. Speech at: Økologikongres 2021, Vingsted, 25 – 26 November..

Den Grimme Ølling, Den Grimme Ølling (2021) Køer med kalve. Learn about benefits and challenges of new cow-calf-togetherness systems. [Cows with calves. Lær om fordele og udfordringer ved nye ko-kalv-systemer.] AU, ICROFS, Denmark.

Dilling, Christine (2019) Kan ko og kalv sammen give stærkere og sundere kalve? [Can cows and calves together give stronger and healthier calves?] ICROFS Nyt, 9 May 2019, pp. 1-2.

Jensen, Margit Bak (2021) Gennemgang af hvordan man kan betragte dyrevelfærden, især hos kalvene i ko-kalv systemer, samt de dilemmaer der er forbundet med systemerne. Speech at: Økologikongres 2021, Vingsted, 25 – 26 November..

Jensen, Margit Bak; webb, Laura; Vaarst, Mette and Bokkers, Edde A.M (2024) Gradual weaning of 3-month-old calves from foster cows in dairy production. JDS Communications, NA, pp. 1-5. [In Press]

Jensen, Margit Bak; Lehmann, Jesper Overgaard; Mogensen, Lisbeth and Vaarst, Mette (2019) Er tidlig adskillelse af ko og kalv mest skånsomt? [Is early separation of cow and calf most gentle?] DCA News, 4 February 2019, pp. 1-4.

Koszyczarek, Henrik Hindby (2021) Flere økologer forsøger at give kalven mere tid med koen. Økologisk Landbrug, 15 December 2021, pp. 1-4.

Lehmann, Jesper Overgaard and Mogensen, Lisbeth (2020) Mother-bonded calf rearing in organic milk production: Lessons from pioneer farmers in northern Europe. In: IAHA Proceedings 2021 (submitted for 2020, but postponed due to Covid-19). [Submitted]

Lehmann, Jesper Overgaard; Vaarst, Mette and Mogensen, Lisbeth (2020) Dam-reared calves: Lessons from pioneer farmers for Danish dairy producers. In: Book of Abstracts of the 71st Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Wageningen Academic Publishers, 26.

Lehmann, Jesper Overgaard; Vaarst, Mette and Holm, Sara (2019) Ko og kalv sammen - det er ligetil. Økologisk Landbrug, March 2019 (642), p. 14.

Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Bertelsen, Maja and Vaarst, Mette (2021) Dam-rearing of dairy calves: Lessons from practice for future research & development. Department of Agroecology & Department of Animal Science, Aarhus University, Tjele, Denmark.

Mathiesen, Camilla (2019) Ny forskning skaber mulighed for øget kontakt mellem kalv og ko. [New research creates possibility to increased contact between calf and cow.] DCA News, 2 February 2019, pp. 1-4.

Mogensen, Lisbeth; Kudahl, Anne Braad; Kristensen, Troels; Bokkers, Eddie A.M.; Webb, Laura; Vaarst, Mette and Lehmann, Jesper Overgaard (2022) Environmental impact of dam-calf contact in organic dairy systems: A scenario study. Livestock Sciences, p. 104890. [In Press]

Mogensen, Lisbeth; Vaarst, Mette; Jensen, Margit Bak and Lehmann, Jesper Overgaard (2019) Systems for mother-bonded calf rearing during the milk feeding period in organic dairy farming. In: Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25.

Mogensen, Lisbeth; Vaarst, Mette; Jensen, Margit Bak and Lehmann, Jesper Overgaard (2019) Systems for mother-bonded calf rearing during the milk feeding period in organic dairy farming. In: Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP).

Nielsen, Karen Munk (2021) God management eller brutal skik? Økologisk Landbrug, 30 April 2021, 665, p. 1.

Nielsen, Karen Munk (2021) Forskere måler køers og kalves humør. Økologisk landbrug, 19 March 2021, 664, pp. 1-4.

Nielsen, Karen Munk (2021) Mælkeproducent: Vi går ikke tilbage til et døgn. Økologisk landbrug, 15 January 2021, 662 (41), pp. 1-3.

Peters, Meie (2021) Ny Dyrvig: Erfaringer ved ko-kalv system i kombination med malkerobotter. Speech at: Økologikongres 2021, Vingsted, 25 – 26 November..

Productions, Moxtell (2023) Sådan går vi her - erfaringer med ko-kalv systemer i praksis. ICROFS, ICROFS Youtube Channel.

Telling, Morten (2022) Changing to cow-calf system in dairy farms. Den Grimme Ølling ApS.

Telling, Morten (2022) Forandring til ko-kalv system i malkekvægbesætninger. [Change to cow-calf system in dairy herds - with Danish subtitles.] Den Grimme Ølling ApS.

Uller-Kristensen, Helene (2022) Erfaringer med kalv ved ko på Østerløkke, samt lågesystemer. ICROFS, ICROFS Youtube Channel.

Vaarst, Mette and Christiansen, Iben Alber (2023) Three years of situated social learning and development of diverse cow-calf contact systems in Danish organic dairy farms. Journal of Dairy Science, 106 (10), pp. 1-13.

Vaarst, Mette and Christiansen, Iben Alber (2020) Køer med kalve - Erfaringer, overvejelser og inspiration fra danske og udenlandske økologiske malkekvægbesætninger. Økologisk Landsforening, Aarhus.

Vaarst, Mette and Christiansen, Iben Alber (2020) Forskning og fælles læring om ko og kalv sammen i malkekvægbesætninger. ICROFS Nyt, 4 May 2020, p. 1.

Vaarst, Mette and Christiansen, Iben Alber (2020) Research and common learning about cow-calf contact systems in dairy herds. ICROFS News, 4 May 2020, p. 1.

Vaarst, Mette; Hellec, Florence; Verwer, Cynthia; Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2020) Cow calf contact in dairy herds viewed from the perspectives of calves, cows, humans and the farming system. Farmers’ perceptions and experiences related to dam-rearing systems. J.Sustainable Organic Agric.Systems, 70 (1), pp. 49-57.

Vaarst, Mette (2019) KALVvedKO: Kalve hos køer i økologiske malkekvægbesætninger. Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet .

Vaarst, Mette; Hellec, Florence; Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E. and Verwer, Cynthia (2019) Calves with their dams in dairy cow systems. GrazyDaiSy, Randers, Denmark.

This list was generated on Mon Jul 22 00:13:58 2024 CEST.