home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "ORAQUA - Organic fish production"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 39.

Cheng, Hongyuan and Friis, Alan (2010) Modelling extrudate expansion in a twin-screw food extrusion cooking process through dimensional analysis methodology. [Modellering af ekstrudat ekspansion i dobbelt-snekke ekstruder under fiskefoderfremstilling ved brug af dimensional analysemetode.] Food and Bioproducts Processing, 88, pp. 188-194.

Cheng, Hongyuan and Friis, Alan (2009) A new engineering method for understanding extrusion cooking process. Poster at: American Association of Cerial Chemists (AACC), Baltimore, USA, 13-16 September 2009.

Cheng, Hongyuan; Friis, Alan; Høeg Hansen, Jonas and Tolderlund Rasmussen, Hanne (2010) A general extrudate bulk density model for both twin-screw and single-screw extruder extrusion cooking processes. Journal of Food Engineering. [Submitted]

Cheng, Hongyuan; Rasmussen, Hanne and Friis, Alan (2009) Raw material changes and their processing parameters in an extrusion cooking process. Poster at: American Association of Cerial Chemists (AACC), Baltimore, USA, 13-16 September 2009.

Cheng, Hongyuan and Friis, Alan (2008) Expansion of the whole wheat flour extrusion. [Ekspansion af hel hvede under ekstrudering.] Paper at: 5th International Conference on Simulation and Modelling in the Food and Bio-Industry - FoodSim 2008, Dublin, Ireland, June 26-28, 2008.

Green-Pedersen, Ditte ; Hyldig, Grethe; Jacobsen, Charlotte; Baron, Caroline; Lund, Ivar; Nielsen, Henrik Hauch and Jokumsen, Alfred (2014) Influence of dietary lipid and protein source on sensory quality of organic rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after ice storage. [Betydningen af protein og lipid kilde på sensorisk kvalitet af is-lagret regnbueørred.] Journal of Aquatic Food Product Technology (JAFPT) , 23 (4), - .

Green-Pedersen, Ditte ; Hyldig, Grethe; Jacobsen, Charlotte; Baron, Caroline and Nielsen, Henrik Hauch (2010) The effect of feed composition on the sensory quality of organic rainbow trout during ice storage. [Effekter af fodersammensætning på sensorisk kvalitet af regnbueørred under is-lagring.] .

Green-Pedersen, Ditte Pedersen; Hyldig, Grethe; Jacobsen, Charlotte; Baron, Caroline and Nielsen, Henrik (2011) The effects of feed composition on the sensory quality of organic rainbow trout during ice storage. .

Hansen, Jonas H. and Petersen, Hanne T. (2010) From Grain to Feed. [Fra proteinafgrøde til fiskefoder.] Poster at: Healthgrain, Lund, Sweden, 5-7 May 2010.

Hyldig, Grethe; Green-Pedersen, Ditte Pedersen; Jacobsen, Charlotte; Baron, Caroline; Jokumsen, Alfred and Nielsen, Henrik Hauch (2011) The effect of protein and lipid source in organic feed for organic trout on sensory quality. [Effekten af protein og lipid kilde på den sensoriske kvalitet af økologisk regnbueørred.] Speech at: WEFTA, April 2011.

Høeg Hansen, Jonas (2010) Fremstilling af økologisk fiskefoder. [Production of feed for organic fish.] Teknologisk Institut , Center for vedvarende energi og transport.

Jokumsen, Alfred (2010) Akvakultur - Nye udfordringer og nye muligheder. [Aquaculture - New challenges and new possibilities.] Økologi og Erhverv, 7 May 2010 (455), p. 16.

Jokumsen, Alfred (2010) Horse bean, pea and rape protein and flax seed oil in feed for organic trout. [Hestebønne-, ærte- og raps-protein samt hørfrøolie i foder til økologiske fisk.] ICROFSnews, May 2010, p. 7.

Jokumsen, Alfred (2010) Hestebønne-, ærte- og raps-protein samt hørfrøolie i foder til økologiske fisk. ICROFS nyt, 15 March 2010 (1), pp. 6-7.

Jokumsen, Alfred (2009) Proteinafgrøder til økologiske fisk. [Protein crops for organic fish.] Landbrugsavisen, February 2009 (6), p. 16.

Jokumsen, Alfred (2008) Forskning i planteproteiner til økologisk fiskefoder. [Research in plant proteins for feed for organic fish.] ICROFSnyt (2), pp. 2-3.

Jokumsen, Alfred (2008) Proteinfoder til økologiske ørreder. [Protein feed for organic rainbow trout.] Økologisk Jordbrug, December 2008 (422), p. 14.

Jokumsen, Alfred (2008) Organic Aquaculture – the link between sustainable production and superior products. ICROFS.

Jokumsen, Alfred (2008) Flere økologiske fisk. [Increased Production of Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, March 2008, 12 (405).

Jokumsen, Alfred (2006) Gennembrud for økologiske fisk. [Break through for Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, August 2006 (366).

Jokumsen, Alfred (2006) Vidensyntese om økologisk fiskeopdræt. [Synthesis of scientific knowledge in organic fish farming.] FØJOenyt.

Jokumsen, Alfred; Larsen, Villy J.; Dalsgaard, Inger; Nielsen, Henrik Hauch; Jessen, Peter and Kold, John (editor): Jokumsen, Alfred (Ed.) (2006) Økologisk fiskeopdræt. Rapport fra en vidensyntese om udviklingsmuligheder inden for økologisk fiskeopdræt i Danmark. [Organic fish farming. A synthesis of science with perspectives within organic fish farming in Denmark.] FOEJO Report, no. 21. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevarer, Danmark.

Jokumsen, Alfred and Skøtt Rasmussen, Richard (2008) Improved digestibility and growth in selected families of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Poster at: XIII International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, Florianopolis, Brazil, 1-5 June 2008.

Jokumsen, Alfred (2009) Research in vegetable proteins for diets for organic trout. ICROFS news, 1 February 2009, pp. 4-5.

Jokumsen, Alfred and Larsen, Villy Juul (2010) Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug: Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt. [Feed experiments at Skravad Mølle Fishfarm: Growth and feed utilization in Organic rainbow trout fed 2 types of fish feed.] .

Jokumsen, Alfred (2011) Økologisk akvakultur - Fra niche til vækstområde. [Organic Aquaculture - From Niche to Growth area.] Økologi og Erhverv, 2011 (479), p. 4.

Jokumsen, Alfred (2011) Økologisk akvakultur – Fra niche til vækstområde. [Organic Aquaculture - From Niche to Growth Area.] ICROFS nyt, 2011 (2), pp. 4-5.

Jokumsen, Alfred (2011) Organic Aquaculture - From Niche to growing Business. [Økologisk akvakultur - Fra Niche to vækst område.] ICROFSnews, 2011, Dec-11, . [Submitted]

Jokumsen, Alfred (2010) Økologisk Fiskeproduktion. [Organic Fish Production.] .

Jokumsen, Alfred (2009) Proteinafgrøder til økologiske regnbueørreder (Oncorhynchus mykiss). [Protein crops for organic rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).] Poster at: Økologikongres, Odense, Denmark 2009, Odense, Denmark, 18. November 2009.

Jokumsen, Alfred ; Høglund, Erik; Lund, Ivar; Madsen, Lone; Pedersen, Lars-Flemming; Nielsen, Max; Nielsen, Thorkild; Larsen, Villy J. and Larsen, Erling P. (2014) ROBUSTFISH: NEW POSSIBILITIES FOR GROWTH AND ROBUSTNESS IN ORGANIC AQUACULTURE. Poster at: Aquaculture Europe 2014, San Sebastian, Spain, 14-17 October 2014.

Jokumsen, Alfred and Larsen, Villy Juul (2010) Fodringsforsøg på Todbøl Dambrug: Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt. [Feed experiments at Todbøl Fishfarm: Growth and feed utilization in Organic rainbow trout fed 2 types of fish feed.] .

Larsen, Villy J. (2011) ”Sammenligning af tre danske økologiske fiskeopdrætsanlæg – med fokus på fordele og ulemper ved forskellige anlægsudformninger, driftsmetoder etc. (2007 – 2010)”. [Comparison of three danish organic fish farms with specific reference to advantages and disadvantages using different methodologies (2007 - 2010).] .

Lund, Ivar; Dalsgaard, Johanne; Hansen, Jonea Høeg; Jacobsen, Charlotte; Holm, Jørgen and Jokumsen, Alfred (2012) Effects of organic plant oils and role of oxidation on nutrient utilization in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). [Effekten af økologiske planteolier og betydningen af oxidation på næringstof udnyttelsen hos regnbueørred.] Animal: An International Journal of Animal Bioscience, 1, pp. 1-10. [In Press]

Lund, Ivar; Dalsgaard, Johanne; Larsen, Bodil and Jokumsen, Alfred (2010) Organic vegetable proteins and oil in feed for organic rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). [Økologiske planteproteiner og olie i foder til økologiske regnbueørreder (Oncorhynchus mykiss).] Poster at: XIV International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, Qingdao, China, May 31 - June 4 2010.

Lund, Ivar; Holm, Jørgen; Rasmussen, Hanne T.; Dalsgaard, Anne Johanne and Jokumsen, Alfred (2011) Replacement of fish meal with a matrix of organic plant proteins in organic trout (Oncorhynchus mykiss) feed, and the effects on nutrient utilization and fish performance. [Erstatning af fiskemel med en matrix af økologiske planteproteiner i foder til økologiske ørreder (Oncorhynchus mykiss) og effekter på næringsstof udnyttelse og vækst.] Aquaculture, 321 (3-4), pp. 259-266.

Madsen, Lone and Dalsgaard, Inger (2010) Yersinia ruckeri challenge on rainbow trout fed different diet types. In: Kane, Andrew S. and Poynton, Sarah L. (Eds.) Proceedings of the Sixth International Symposium on Aquatic Animal Health, September 5-9, 2010, Tampa, Florida USA, Aquatic Pathobiology Lab Press 2010, Gainesville, FL USA, pp. 1-220.

Rasmussen, Richard and Jokumsen, Alfred (2008) Digestibility in selected rainbow trout families and modelling of growth from the specific intake of digestible protein. Aquaculture International, 17 (2), pp. 187-197.

Tolderlund Rasmussen, Hanne (2009) From grain to feed – process development concerning production of high protein fractions from grain and legum products to be used in extruded fish feed pellets. Poster at: American Association of Cerial Chemists (AACC), Baltimore, USA, 13 - 16 September 2009. [Submitted]

This list was generated on Sat Oct 23 06:27:27 2021 CEST.