home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "CCBT - Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt"

Jump to: B | D | F | G | H | K | L | S | T | V | W
Number of items at this level: 19.

B

Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2013) Vlinderbloemigen tillen stikstofvoorziening naar een hoger niveau. [Legumes lift nitrogen supply to a higher level.] CCBT, Belgium.

Beliën, Tim (2013) Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in de biologische teelt van houtig kleinfruit. [Participatory research on pests and diseases in berries.] CCBT, Belgium.

Beliën, Tim and Bangels, Eva (2018) Probleemplagen in de bio pitfruitteelt: alternatieve bestrijdingsmiddelen. [Problem pests in organic fruit orchards: alternative control products.] BIOpraktijk, February 2018, pp. 1-2.

D

De Cock, Lieve; Landuyt, Carmen and Jamart, An (2014) The Flemish Organic Research & Knowledge Network: bridging research and practice for organic food and farming in Flanders. Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Dewaele, Karel and Dewitte, Justine (2018) Robuuste rassen, weerbare bioteelt. [Robust varieties, resilient organic crops.] BIOpraktijk, March 2018, pp. 1-2.

Dewitte, Justine (2013) Gebruik je koepel optimaal! [Optimising the use of polytunnels during the summer.] CCBT.

F

Fonteyn, Sarah (2018) Onkruidbeheersing in biologisch kleinfruit, een probleem met vele gezichten. [Weed control in organic berry production, a problem with many faces.] BIOpraktijk, March 2018, pp. 1-2.

G

{Tool} Fodder trees for organic dairy goats. [Voederbomen voor bio melkgeiten.] Creator(s): Golsteyn, Laura; Landuyt, Carmen and Valckx, Jan. Issuing Organisation(s): CCBT - Coordination centre for applied research and extension on organic agriculture, Wim Govaerts, Odisee - University of Applied Sciences, Inagro. (2022)

H

Hemelrijck, Wendy (2019) Schurft optimaal bestrijden met een minimale hoeveelheid koper. [Optimal control of scabies in pear with minimal Cu input.] BIOpraktijk, February 2019, pp. 1-2.

Hendrickx, Yves; Neefs, Sam; Fonteyn, Sarah and Vangrunderbeek, Sander (2019) Rassenkeuze biologische frambozenteelt - de zoektocht naar kwalitatief plantgoed. [Variety choice in organic raspberries - search for high-quality planting material.] BIOpraktijk, February 2019, pp. 1-2.

Hendrickx, Yves; Vervaeke, Ine and Jacobs, Paul (2016) Meer houvast voor de bemesting in de biologische kleinfruitteelt. [Guidelines for fertilisation in organic berry production.] BIOpraktijk, 17 February 2016, pp-pp.

K

Kempen, Ine and Beeckman, Annelies (2016) Regionaal voeder in een pluimveerantsoen: welke mogelijkheden? [Regional diets for poultry: which opportunities?] Biopraktijk, 9 March 2016, pp-pp.

L

Lauwers, Lore (2019) Omschakelen op slimme wijze: Geef een boost met compost! [Smart conversion: Boost your soil with compost!] BIOpraktijk, March 2019, pp. 1-2.

S

Sobry, Luk (2018) Rogge als ‘graasgraan’ levert smakelijk gewas. [Rye as a tasty grazing crop.] BIOpraktijk, February 2018, pp. 1-2.

Sobry, Luk and Govaerts, Wim (2013) Goede jeugdgroei melkgeiten belangrijk voor de latere melkproductie, invloed van een kruidensupplement. [Herbs against coccidiosis: impact of the lead of growth of the lambs on the later milk production.] CCBT, Belgium.

T

Temmerman, Femke (2014) Samengestelde kruisingspopulaties: alternatief veredelingsconcept in granen? [Composite cross populations: alternative processing concept in cereals?] , Biopraktijk. Online at http://www.ccbt.be/?q=node/423, accessed on: 5 February 2015.

V

Vercammen, Jef and Gomand, Ann (2016) Vergelijking van verschillende types bemesting in een bio fruitaanplanting van Conference. [Comparison of different types of fertilization in an organic Conference orchard.] BIOpraktijk, 19 January 2016, pp-pp.

Vercammen, Jef and Gomand, Ann (2013) Aanpak van herinplantproblemen in de bio fruitteelt. [Tackling apple replant disease in organic tree fruit production.] CCBT, Belgium.

W

Willekens, Koen and Debode, Jane (2016) Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit? [Soil microbiology as an indicator for soil quality?] BIOpraktijk, 17 February 2016, pp-pp.

This list was generated on Thu Nov 30 18:30:33 2023 CET.