home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Research Funding

Group by: No Grouping | Leaders | Start Date | Document Language
Number of items at this level: 5.

{Project} Användning av blåmussla som foder- och näringstillskott med relevans till förekomst av miljögifter. [The use of blue mussels as nutritious animal-feed with respect to its content of environmental contaminants.] Runs 2006 - 2006. Project Leader(s): Lindhal, Odd, The Royal Swedish Academy of Sciences .

{Project} Kväveformens inverkan på produktkvalitet: Innehåll av vitamin C och antioxidanter i tomat. [Effect of nitrogen form and supply on plant product quality: Vitamin C and antioxidants in tomato.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Heeb, Anuschka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Samspel mellan hönshållning och oljeväxtodling. [Can the hens work and hide in their feed?] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Gustafson, Gunnela, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} BERAS: Ekologiskt kretsloppsjordbruk: metod att minimera växtnäringsförluster till Östersjön. [Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS).] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Granstedt, Artur, Biodynamic Research Institute .

{Project} Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och brukare i samverkan för ett rikt odlingslandskap. [Participatory Supply Chain Management for the Sustainable Development of Local Agrifood Networks.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Haden, Andrew and Ahnström, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

This list was generated on Mon Mar 20 14:34:41 2023 CET.