home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Användning av blåmussla som foder- och näringstillskott med relevans till förekomst av miljögifter

{Project} Användning av blåmussla som foder- och näringstillskott med relevans till förekomst av miljögifter. [The use of blue mussels as nutritious animal-feed with respect to its content of environmental contaminants.] Runs 2006 - 2006. Project Leader(s): Lindhal, Odd, The Royal Swedish Academy of Sciences .

Full text not available from this repository.


Summary

En musselodling är en flexibel och kostnadseffektiv miljöåtgärd för att minska
övergödningens negativa effekter i marin miljö och som förväntas få stor betydelse för
kretslopp av näring från hav till land. Musslorna skall användas för human konsumtion och i ekologiskt foder. Tekniken för att tillverka musselmjöl storskaligt till rimligt pris utreds i ett pågående projekt på Kristinebergs Marina Forskningsstation. Vidare pågår försök på SLU för att utvärdera musselmjöl som en ersättare för fiskmjöl och andra komponenter som idag används vid tillverkning av ekologiskt foder inom fjäderfänäringen. Musselmjölet är av intresse som del i ekologiskt foder för äggproduktion.
Målsättningen med projektet är att utreda användbarheten av blåmussla som foderråvara inom lantbruket med avseende på förekomst av miljögifter. Projektet skall därmed ta fram och sammanställa den spridda information med analysresultat av miljögifter som redan finns. Projektet skall därefter jämföra erhållna värden med de gränsvärden som gäller för lantbruket för tillverkning av foderråvaror.


Summary translation

Mussel farming is a flexible and cost-effective approach to handle the negative effects of eutrophication in coastal waters. It has the potential of becoming an important tool for the recycling of nutrients from sea to land. Calculations have shown that it could be possible to harvest ~50 000 metric tons of farmed mussels annually along the west coast of Sweden, thereby removing ~20% of the excess nitrogen.
Harvested mussels are to be used for human consumption and as a component in organic animal feed. The technique for large-scale manufacturing of mussel-meal for use in the feed industry is currently being developed at Kristineberg Marine Research Station.
In parallel, at the Swedish University of Agricultural Sciences, experiments are performed concerning the use of mussel-meal in the organic poultry industry. The use of non-organic fish-meal in organic poultry feed will be banned by EU legislation in 2012, thus using mussel-meal as a substitute would be of great interest for organic poultry breeders and egg producers. The organic poultry farmers are especially interested in the content of the amino acid methionine in the feed, and in this respect the two products are equivalent.
The aim of the project is to examine the usability of blue mussels as animal-feed; does its content of environmental contaminants comply with national and EU legislation regarding feeding stuff for poultry. Results from previously performed studies on different contaminants in marine biota shall be assembled from various sources and then organized. Further, the project will compare these results with threshold- and limit values established for agricultural use. Results from the project will also be applicable for leftovers and surplus mussel meat used as an alternative organic fertiliser.

EPrint Type:Project description
Location:Kristinebergs Marina Forskningsstation
Kristineberg 566
SE - 450 34 Fiskebäckskil
odd.lindahl@kmf.gu.se
Keywords:large-scale manufacturing, recycling of nutrients, poultry feed, organic fertiliser
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Poultry
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Other organizations
Research funders: Sweden > Ekhaga Foundation
Related Links:http://www.ekhagastiftelsen.se/projekt/2005-48/2005-48PVS.pdf
Project ID:2005 - 48
Start Date:1 January 2006
End Date:31 December 2006
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8799
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:33

Repository Staff Only: item control page