home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Research Funding

Group by: No Grouping | Leaders | Start Date | Document Language
Number of items at this level: 20.

{Programme} Research Programme for Organic Food and Farming in Finland 2014 - 2018. Runs 2014 - 2018. Programme Leader(s): Nuutila, J; Siiskonen, Professor P; Kahiluoto, Dr H; Mikkola, Dr M; Schäfer, Dr W and Tikkanen-Kaukanen, Docent C.

{Project} Direct drilling in organic farming. [Suorakylvö luomuviljelyssä.] Runs 2004 - 2004. Project Leader(s): Lötjönen, Timo, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} GMO, organic and conventional production: opportunities and threats of co-existence. [GMO-, luomu- ja tavanomaisen tuotannon rinnakkaiselon mahdollisuudet ja uhat.] Runs 2004 - 2004. Project Leader(s): Vorne, Virpi, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Interaction between actors in the organic food chain. [Toimijoiden vuorovaikutus luomun tarjonta-kysyntäketjussa.] Runs 2004 - 2004. Project Leader(s): Kottila, Marja-Riitta, Helsinki University .

{Project} Sustainable production of greenhouse vegetables with organic fluid fertilizer and mycorrhiza. [Kestävää kasvihuonevihannestuotantoa luomuliuoslannoitteen ja mykorritsan avulla.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Kapuinen, Petri and Vestberg, Mauritz, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Control of potato late blight by caraway oil in organic farming. [Luomuperunan rutonhallinta kuminaöljyn avulla.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Keskitalo, Marjo, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Diversity of weeds - the role and management in arable ecosystems. [Rikkakasvien monimuotoisuuden merkitys ja hallinta peltoekosysteemissä.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Salonen, Jukka, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Enhancing and testing soil quality. [Maan toiminnallisen viljavuuden edistäminen ja mittaaminen.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Tolonen, Kaisa, ProAgria Association of Rural Advisory Centres .

{Project} Frontiers of organic and conventional farming technologies – environmental efficiency, productivity and learning. [Ympäristötehokkuus, tuottavuus ja oppiminen luonnonmukaisessa ja tavanomaisessa tuotannossa.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Huhtala, Anni, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} LOFO: Local food system: impacts and learning challenges. [Paikallinen ruokajärjestelmä - vaikutukset ja oppimishaasteet.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Seppänen, Laura, the University of Helsinki .

{Project} Management of plant diseases in organic seed potato production. [Kasvitautien hallintakeinot luomuperunan siementuotannossa.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Hannukkala, Asko, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Emolehmähanke: Quality beef with efficient suckler cow production. [Laatulihaa tehokkaalla emolehmätuotannolla.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Heikkilä, Anna-Maija, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Puna-apilahanke: Red clover efficiently into organically produced milk. [Puna-apila tehokkaasti luomumaidoksi.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Vanhatalo, Aila, Helsinki University .

{Project} The role of innovativeness and quality management in the improvement of competitiveness and performance in animal production enterprises in conventional and organic agriculture. [Innovatiivisuus ja laadunhallinta kilpailukyvyn ja kannattavuuden edistäjinä tavanomaisessa ja luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa.] Runs 2003 - 2003. Project Leader(s): Vihtonen, Tiina, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Specialisation of organic farms through co-operation. [Luomutilojen erikoistuminen yhteistyön avulla.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Lätti, Markku, Work Efficiency Institute .

{Project} Waste composts in organic crop rotation - risks and possibilities for the future. [Jätekompostit luonnonmukaisessa viljelykierrossa - tulevaisuuden riskit ja mahdollisuudet.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Tontti, Tiina, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Development and processing of organic cheese products. [Luomujuustojen kehittäminen ja valmistus.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Ryhänen, Eeva-Liisa, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} The estimation of nutrient leaching from different agricultural management practices. [Erilaisten maatalouskäytäntöjen ravinnehuuhtoutumien arviointi.] Runs 2002 - 2003. Project Leader(s): Esala, Martti, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Quality beef from heifers - Part 1. The effect of organic wheat-common vetch whole-crop silage on the performance and carcass and meat quality of beef heifers. [Laatulihaa hiehoista - Osa 1. Luomukasvustosta valmistettu vehnä-rehuvirnasäilörehu teuraaksi kasvatettavien hereford-hiehojen vieroituksen jälkeisessä ruokinnassa.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Manninen, Merja, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Environmental impacts of organic farming. [Ympäristökuormitus luonnonmukaisessa viljelyssä.] Runs 2001 - 2004. Project Leader(s): Turtola, Eila, MTT Agrifood Research Finland .

This list was generated on Sun Mar 3 06:40:36 2024 CET.