home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Snabbare uppkomst och knölutveckling i ekologisk potatisodling genom en utvecklad förgroningsteknik

{Project} Snabbare uppkomst och knölutveckling i ekologisk potatisodling genom en utvecklad förgroningsteknik. [Organic potato farming – Investigation of new presprouting techniques to achieve faster emergence and tuber development.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Lundin Hagman, Jannie and Andersson, Björn, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en/


Summary

Att odla potatis ekologiskt är mycket svårt och detta märks genom att arealen ekologiskt odlad potatis inte ökat utan snarare minskat under de senaste två åren. Det stora problemet för odlingen är risken för bladmögelangrepp. Det finns inga riktigt verkningsfulla bekämpningsmetoder att tillgå och de medel som finns kan i bästa fall fördröja angreppet någon vecka.
De mest verkningsfulla åtgärderna i dagens ekologiska potatisodling är att:
* Välja sorter som är motståndskraftiga mot bladmögel.
* Vidta åtgärder för att få en så tidig och snabb start av odlingen så att knölbildning och knöltillväxt kommer igång tidigt, t ex genom förgroning.
Målsättningen för detta projekt är att försöka utarbeta en förbättrad förgroningsteknik som kan förkorta tidsperioden mellan sättning och knölbildning. Genom att utveckla en ny metod att förgro som även stimulerar utvecklingen av adventivrötter vill vi förkorta tidsperioden mellan sättning och uppkomst och därmed få en snabbare knölutveckling.


Summary translation

Organic growing of potatoes is very difficult and the acreage of organically grown potatoes has decreased during the last two years. The biggest problem is Phytophthora infestans (potato leaf blight), which causes the crop foliage to wilt and thus stops tuber growth. There are no really effective methods for protecting the potato crop against Phytophthora infestans allowed in organic potato farming in Sweden. The best methods to achieve a reasonable yield are use of varieties tolerant or resistant to Phytophtophora infestans and actions to give the crop a quick and early start, for example presprouting.
The aim of this project is to investigate new presprouting techniques that can shorten the time span between planting and emergence to achieve earlier tuber development. The methods promote the development of roots on the seed tubers.

EPrint Type:Project description
Location:Dept of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Jannie.Hagman@evp.slu.se
bjorn.andersson@evp.slu.se
Keywords:Phytophthora infestans
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Production systems > Root crops
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7601
Deposited On:20 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page